Đăng nhập

Tâm lý thị trường là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường là quan điểm cảm xúc hoặc thái độ chung của những người tham gia thị trường đối với một thị trường tài chính hoặc tài sản cụ thể. Nó thể hiện kỳ vọng, niềm tin và tâm lý tập thể của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Chúng có thể tác động đến các quyết định mua và bán. Tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị, tin tức quan trọng và các chỉ báo tâm lý nhà đầu tư. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết này.

Các loại tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường có thể được phân thành ba loại: lạc quan, bi quan và trung lập.

⬆️ Tâm lý lạc quan. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có xu hướng thể hiện quan điểm tích cực về thị trường hoặc một tài sản cụ thể khi tâm lý thị trường lạc quan. Nguyên nhân là do họ tin rằng giá sẽ tăng và nhìn chung thể hiện thái độ lạc quan và sẵn sàng mua. Tâm lý lạc quan thường gắn liền với kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, tin tức thuận lợi hoặc các chỉ số thị trường tích cực.

⬇️ Tâm lý bi quan. Trái lại, khi tâm lý thị trường bi quan, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ nhìn nhận thị trường hoặc một tài sản cụ thể theo hướng tiêu cực. Họ kỳ vọng rằng giá sẽ giảm, dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn và khả năng bán cao hơn. Tâm lý bi quan thường nảy sinh từ những lo lắng về suy thoái kinh tế, tin tức bất lợi hoặc các chỉ báo thị trường bi quan.

〰️ Tâm lý trung lập.Nó đề cập đến một trạng thái không có niềm tin hoặc thành kiến mạnh mẽ. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có tâm lý trung lập áp dụng cách tiếp cận chờ xem, không lạc quan cũng không bi quan. Họ có thể chờ đợi những diễn biến thị trường rõ ràng hơn hoặc quan trọng hơn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Tại sao nên sử dụng chỉ báo tâm lý thị trường?

Chỉ báo tâm lý thị trường giúp hiểu được quan điểm chung và tâm lý cảm xúc của những người tham gia thị trường. Có thể sử dụng chỉ báo này để đánh giá tình trạng thị trường một cách toàn diện hơn và xác định xu hướng chung trên thị trường tài chính.

Cũng có thể sử dụng chỉ báo tâm lý thị trường để ước tính sức mạnh của xu hướng đối với một cặp tiền tệ cụ thể. Tỷ lệ giữa những người lạc quan và những người bi quan có thể cung cấp ý tưởng về sức mạnh của xu hướng hiện tại và khả năng tiếp tục xu hướng đó.

Chỉ báo này có thể xác nhận quyết định giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu bạn có ý định mua và chỉ báo tâm lý thị trường cho thấy tâm lý tích cực mạnh mẽ, điều đó có thể nâng cao niềm tin của bạn vào quyết định của mình.

Cách đo lường tâm lý thị trường?

Đường trung bình động 50 và 200 thường được sử dụng để đo lường tâm lý thị trường và phân tích xu hướng chung. Các đường trung bình động này được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn và ước tính sức mạnh của xu hướng trên thị trường.

Khi sử dụng Đường trung bình động 50 và 200, giao điểm giữa chúng được coi là một điểm quan trọng:

  • Nếu Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ cắt Đường trung bình động đơn giản 200 kỳ từ trên xuống dưới, thì đó có thể được coi là tín hiệu về sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý thị trường và tình trạng bão hòa trong xu hướng tăng giá.
  • Trái lại, nếu Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ cắt Đường trung bình động đơn giản 200 kỳ từ dưới lên trên thì đó có thể được coi là tín hiệu về sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường và tình trạng bão hòa trong xu hướng giảm giá.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng Đường trung bình động 50 và 200 để xác định các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh trên thị trường. Ví dụ: nếu giá vượt qua Đường trung bình động đơn giản 200 kỳ từ trên xuống dưới có thể được coi là tín hiệu bán. Khi giá vượt qua Đường trung bình động đơn giản 50 kỳ từ dưới lên trên có thể được coi là tín hiệu mua.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cần lưu ý rằng chỉ riêng Đường trung bình động không cung cấp bức tranh toàn cảnh về tâm lý thị trường và cần phải theo dõi và phân tích bổ sung để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố khác như chỉ báo mua quá mức hoặc bán quá mức, các mức hỗ trợ và kháng cự và phân tích tin tức và sự kiện kinh tế để có bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.