Đăng nhập

Các thị trường bán quá mức và mua quá mức là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Các thị trường bán quá mức và mua quá mức là gì?

Các tình trạng bán quá mức và mua quá mức trên thị trường là các thuật ngữ được sử dụng trong phân tích giao dịch. Chúng mô tả các tình huống trong đó giá của một tài sản giao dịch có thể chênh lệch đáng kể so với giá trị hợp lý được nhận thấy và có khả năng xảy ra sự đảo chiều hoặc điều chỉnh.

Khi nào một tài sản được mua quá mức và khi nào được bán quá mức?

Một tài sản được coi là mua quá mức khi giá của tài sản đó tăng mạnh và nhanh chóng. Nó có khả năng cho thấy áp lực mua đã trở nên quá mức. Tài sản có thể sắp có một đợt giảm giá hoặc một thời kỳ ổn định giá.

Trái lại, một tài sản được coi là bán quá mức khi giá của tài sản đó giảm mạnh và nhanh chóng. Động thái này có khả năng cho thấy áp lực bán đã trở nên quá mức. Nó gợi ý rằng tài sản có thể sắp phục hồi hoặc trải qua một thời kỳ ổn định giá.

Làm thế nào để xác định các tình trạng thị trường này?

Để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức, ta thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Một chỉ báo thường được sử dụng là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI là một chỉ báo dao động động lượng dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Chỉ báo này có phạm vi từ 0 đến 100. Chỉ báo trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức và chỉ báo dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Ví dụ:

Hãy cân nhắc giao dịch vàng. Giả sử giá vàng đã tăng đều đặn trong một khoảng thời gian và hiện đạt mức đỉnh mới. Nếu chỉ số RSI của vàng đạt từ 80 trở lên, điều đó cho thấy vàng có thể bị mua quá mức và áp lực mua có thể trở nên quá mức. Điều này có thể cho thấy khả năng đảo chiều hoặc trải qua thời kỳ ổn định giá trong đó giá vàng có thể giảm hoặc đi ngang.

Ngược lại, nếu giá vàng giảm và đạt mức đáy mới, đồng thời chỉ số RSI giảm xuống 20 hoặc thấp hơn, điều đó cho thấy vàng có thể bị bán quá mức và áp lực bán có thể trở nên quá mức. Điều này có thể cho thấy khả năng phục hồi hoặc trải qua thời kỳ ổn định giá trong đó giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang.

Các chỉ báo hữu ích khác

Ngoài Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), còn có một số chỉ báo kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Sau đây là một số chỉ báo thường được sử dụng:

Chỉ báo dao động so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của tài sản đó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số này có phạm vi từ 0 đến 100: Giá trị trên 80 cho thấy tình trạng mua quá mức và giá trị dưới 20 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) được sử dụng để xác định các xu hướng mang tính chu kỳ của giá tài sản. Chỉ số này đo lường độ lệch của giá hiện tại so với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số trên +100 cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi chỉ số dưới -100 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là chỉ báo động lượng theo dõi xu hướng bao gồm hai đường và một biểu đồ. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự phân kỳ giữa đường MACD và biểu đồ giá để xác định khả năng xảy ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Dải Bollinger là các chỉ báo biến động bao gồm một đường trung bình động và các dải trên/dải dưới biểu thị độ lệch chuẩn so với đường trung bình động. Giá di chuyển gần dải trên có thể cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi giá gần dải dưới có thể cho thấy tình trạng bán quá mức.

Williams %R là chỉ báo dao động động lượng đo lường mức giá đóng cửa so với phạm vi đỉnh-đáy trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số trên -20 cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi chỉ số dưới -80 cho thấy tình trạng bán quá mức.

Làm thế nào để tìm ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức?

Để tìm ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cung cấp tín hiệu dựa trên biến động giá và các yếu tố khác. Sau đây là cách tiếp cận chung để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức:

  1. Chọn một chỉ báo kỹ thuật.
  1. Phân tích các chỉ số. Áp dụng chỉ báo đã chọn vào biểu đồ giá của tài sản bạn đang giao dịch. Theo dõi chỉ báo theo thời gian, tập trung vào các mức mua quá mức và bán quá mức cụ thể được chỉ báo xác định.
  1. Tìm kiếm xác nhận. Cân nhắc các yếu tố bổ sung để xác nhận các tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức được chỉ báo xác định. Điều này có thể bao gồm phân tích xu hướng giá, mô hình khối lượng, các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Mục tiêu là tìm kiếm nhiều tín hiệu phù hợp và củng cố khả năng xảy ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
  1. Thận trọng và cân nhắc các yếu tố khác. Mặc dù các tình trạng mua quá mức và bán quá mức có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị, nhưng điều quan trọng cần nhớ là thị trường có thể duy trì ở những tình trạng này trong thời gian dài. Giá có thể tiếp tục tăng hoặc giảm bất kể tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
  1. Thực hành và điều chỉnh. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, hãy thực hành và kiểm tra lại phương pháp của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá tính hiệu quả của chiến lược.

Các chỉ báo kỹ thuật chỉ là công cụ. Điều quan trọng là hiểu được các tín hiệu của chúng trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và luôn cập nhật các tin tức và sự kiện có liên quan để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.