Đăng nhập
Dreamway
Bạn ước mơ – chúng tôi biến ước mơ đó thành sự thật!
Cách tham gia

Những hoài bão khát vọng của bạn rất quan trọng. Chúng tôi chứng minh điều đó.

Ai có thể giúp bạn biến ước mơ trở thành sự thật? Bạn bè, gia đình và Headway.

Chúng tôi hỗ trợ bạn trên hành trình vươn tới ước mơ. Bạn chỉ cần tiến lên một bước, chúng tôi sẽ làm phần còn lại.

Cách tham gia

Bạn chỉ cần một cú nhấp chuột để thực hiện ước mơ với Headway. Chúng tôi sẽ chọn một bình luận và giúp bạn biến ước mơ trở thành sự thật!

Ước mơ có thể là bất cứ điều gì!
dreamway
dreamway
Bạn ước mơ

Cho chúng tôi biết về ước mơ ngọt ngào nhất của bạn trong bình luận bên dưới bài đăng Facebook.

dreamway
dreamway
Bạn chia sẻ

Chia sẻ bài đăng trên trang Facebook của bạn. Bài đăng phải ở chế độ công khai.

Bình luận ngay

Điều kiện và điều khoản

1
Chương trình khuyến mãi bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng theo lịch và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó. Chương trình khuyến mãi diễn ra hàng tháng và bắt đầu lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
2
Bất cứ ai trên 18 tuổi đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
3
Mỗi người có thể để lại duy nhất một bình luận mỗi tháng.
4
Người tham gia phải để lại một bình luận bên dưới bài đăng chương trình khuyến mãi liên quan trên Facebook và chia sẻ bài đăng đó trên trang cá nhân của mình.
5
Trang cá nhân phải không bị khóa và bài đăng chương trình khuyến mãi được chia sẻ phải ở chế độ công khai.
6
Trang cá nhân của Người tham gia phải chứa thông tin về quốc gia cư trú của người đó.
7
Người tham gia giành chiến thắng phải đăng kết quả lên trang cá nhân Facebook của họ. Người tham gia có thể được mời tham gia phỏng vấn cho mục đích quảng bá.
8
Headway có quyền sử dụng tên, ảnh và video của Người tham gia cho mục đích tiếp thị.