Đăng nhập
Cash Booster
Mời thêm khách hàng, tiền về rủng rỉnh!
Tăng thu nhập dành cho đối tác và có thêm thu nhập mỗi tháng!
Nhận tiền thưởng

Nhận thu nhập bổ sung lên đến $3000

Hoạt động hiệu quả nhất, thu hút khách hàng tích cực và nhận tiền thưởng hàng tháng ngoài hoa hồng dành cho đối tác.
Bắt đầu ngay

Cash Booster có lợi cho tất cả mọi người

Đối tác ở bất kỳ trạng thái nào cũng có thể nhận được tiền thưởng căn cứ vào hiệu suất trong một tháng theo lịch.

Khi tiền nạp ròng hàng tháng* của bạn là $100.000 và khách hàng của bạn đã giao dịch 800 lô

+$3000

Khi tiền nạp ròng hàng tháng* của bạn là $50.000 và khách hàng của bạn đã giao dịch 500 lô

+$1000

Khi tiền nạp ròng hàng tháng* của bạn là $25.000 và khách hàng của bạn đã giao dịch 300 lô

+$500

*Tiền nạp ròng hàng tháng = tiền nạp – tiền rút trong một tháng theo lịch

Làm thế nào để nhận tiền thưởng?

Hãy tham gia cộng đồng IB của chúng tôi
bonus
Thu hút thêm khách hàng
bonus
Đạt mục tiêu
bonus
Tham gia ngay
partner bonus

Điều kiện và điều khoản

  1. Chúng tôi tính hiệu suất trong suốt cả tháng theo lịch. Quá trình tính toán mới sẽ bắt đầu vào đầu mỗi tháng.
  2. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền thưởng vào ví USD của bạn vào ngày thứ 5 của tháng theo lịch tiếp theo.
  3. Không bao gồm các lệnh được phòng ngừa rủi ro trong phép tính các lô đã giao dịch của khách hàng.
  4. Không tính chuyển tiền nội bộ là tiền nạp trong các phép tính.
  5. Công ty có thể hủy bỏ khoản tiền thưởng trong trường hợp có gian lận.
  6. Công ty có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện và kết thúc chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.