Đăng nhập

Làm thế nào để sử dụng Chỉ báo đường trung bình động?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
How to Use the Moving Average Indicator?

Để hiểu được biến động giá và xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh sinh lãi, nhà giao dịch cần sử dụng các công cụ hỗ trợ giao dịch hiệu quả. Một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất là Đường trung bình động, không chỉ giúp xác định xu hướng biến động chung của giá mà còn đánh giá được sự ổn định của giá. Bạn có thể sử dụng bốn phương pháp sau đây để giao dịch.

Xác định hướng biến động của giá

Bạn có thể hiểu được xu hướng giá hiện tại khi quan sát cách giá biến động xung quanh Đường trung bình.

Giá ở trên Đường trung bình động chỉ ra xu hướng tăng giá. Xu hướng giảm giá bắt đầu khi giá cắt xuống Đường trung bình động và di chuyển bên dưới Đường trung bình động. Về cơ bản, giá ở trên Đường trung bình động biểu thị xu hướng tăng giá trong khi giá ở dưới Đường trung bình động báo hiệu xu hướng giảm giá.

Đặt các mức hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự của giá. Giá trị của MA đáng kể có thể cản trở giá tăng.

Ngoài ra, Đường trung bình động ở gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ chỉ báo xu hướng tốt hơn.

Vào hoặc thoát lệnh giao dịch

Bạn có thể xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh bằng cách sử dụng MA vì MA báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc của biến động giá. Chúng ta bắt đầu giao dịch khi giá phá vỡ Đường trung bình động. Nếu chúng ta đợi cho đến khi giá chạm Đường trung bình động tiếp theo với giá trị cao hơn thì chúng ta có thể kết thúc giao dịch thành công.

Xác định sự ổn định của xu hướng

Giá tài sản dao động gần với Đường trung bình cho thấy sự chuyển động ổn định. Tuy nhiên, giá đi chệch khỏi đường trung bình có thể biểu thị xu hướng yếu. Trong những trường hợp này, có thể xảy ra chuyển động điều chỉnh theo hướng ngược lại hoặc có thể bắt đầu chuyển động đi ngang.

Sử dụng nhiều chỉ báo

Nhiều nhà giao dịch coi việc sử dụng nhiều Đường trung bình động là cách tiếp cận tối ưu. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng ba Đường trung bình động với các giá trị khác nhau. Tín hiệu giao dịch lý tưởng là khi giá phá vỡ tất cả các Đường trung bình động và các Đường trung bình động giao cắt nhau. Các giá trị được sử dụng phổ biến nhất là 7-10-50 và 5-13-55.

Đăng nhập để bắt đầu giao dịch với Đường trung bình động ngay!