Đăng nhập

Chỉ báo dao động Bears Power và Bulls Power trong MT5

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Chỉ báo dao động Bears Power và Bulls Power trong MT5

Bears Power và Bulls Power là các chỉ báo phân tích kỹ thuật có sẵn trong MetaTrader 5. Các chỉ báo này được thiết kế để đánh giá sức mạnh của người bán và người mua trên thị trường. Trong bài viết này, các chuyên gia Headway giải thích các Chỉ báo dao động Bears Power và Bulls Power là gì và cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch của bạn.

Chỉ báo Bears Power

Chỉ báo Bears Power đo lường sức mạnh của người bán trên thị trường. Nó được tính bằng khoảng cách giữa giá thấp nhất và Đường trung bình động hàm mũ (EMA), thường là EMA 13 chu kỳ.

Chỉ báo dao động Bears Power tạo ra các giá trị âm. Khi chỉ báo dao động này di chuyển xuống thấp hơn, điều đó cho thấy sức mạnh giảm giá hoặc áp lực bán đang gia tăng. Các nhà giao dịch có thể coi đây là dấu hiệu của đà giảm giá tiềm ẩn hoặc xu hướng giảm giá.

Chỉ báo Bulls Power

Chỉ báo Bulls Power đo lường sức mạnh của người mua trên thị trường. Nó được tính bằng khoảng cách giữa giá cao nhất và Đường trung bình động hàm mũ (EMA), thường là EMA 13 chu kỳ.

Chỉ báo dao động Bulls Power tạo ra các giá trị dương. Khi chỉ báo dao động này di chuyển lên cao hơn, nó cho thấy sức mạnh tăng giá hoặc áp lực mua đang gia tăng. Các nhà giao dịch có thể coi đây là dấu hiệu của đà tăng giá tiềm ẩn hoặc xu hướng tăng giá.

Cách sử dụng Bears/Bulls Power trong MT5?

Có ba cách sử dụng các chỉ báo dao động Bears và Bulls Power. Với các chỉ báo này, bạn có thể:

🔎 Xác định sự phân kỳ. Tìm kiếm sự phân kỳ giữa biểu đồ giá và chỉ báo Bears Power hoặc Bulls Power. Sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp thấp hơn nhưng chỉ báo dao động tương ứng không xác nhận được điều đó. Sự phân kỳ có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng hoặc xu hướng yếu đi.

✅ Xác nhận xu hướng. Sử dụng các chỉ báo Bears Power và Bulls Power để xác nhận sức mạnh của các xu hướng hiện tại. Nếu chỉ báo dao động Bears Power luôn âm trong xu hướng giảm giá, điều đó cho thấy áp lực bán được duy trì. Ngược lại, nếu chỉ báo dao động Bulls Power luôn dương trong xu hướng tăng giá, điều đó cho thấy áp lực mua được duy trì.

🧩 Kết hợp với các chỉ báo khác. Có thể sử dụng các chỉ báo Bears Power và Bulls Power kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chúng cùng với Đường trung bình động, đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ/kháng cự để xác nhận các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Bạn nên sử dụng những chỉ báo nào khác?

Sau đây là năm chỉ báo kỹ thuật khác có thể được kết hợp tốt nhất với Bears Power và Bulls Power để nâng cao khả năng phân tích của bạn:

Đường trung bình động (MA). Đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng và cung cấp xác nhận bổ sung. Ví dụ, bạn có thể sử dụng kết hợp Đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 50 ngày hoặc 200 ngày) để xác định xu hướng chung và Đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: 20 ngày hoặc 50 ngày) để xác định các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng khi nó phù hợp với các tín hiệu từ Bears Power hoặc Bulls Power.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI là một chỉ báo dao động động lượng phổ biến dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó có thể bổ sung cho các chỉ báo Bears Power và Bulls Power bằng cách cung cấp các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi RSI đạt đến mức cực đoan (thường trên 70 hoặc dưới 30), nó có thể cho thấy khả năng đảo chiều hoặc xu hướng suy kiệt.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD). MACD là một chỉ báo linh hoạt kết hợp các yếu tố theo dõi xu hướng và động lượng. Nó bao gồm hai đường (đường MACD và đường tín hiệu) và biểu đồ. Bằng cách kết hợp chỉ báo MACD cùng với Bears Power và Bulls Power, bạn có thể xác định khả năng đảo chiều hoặc xác nhận khi có sự hội tụ hoặc phân kỳ giữa các chỉ báo.

Các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giá thể hiện các vùng mà trước đây giá đã gặp phải áp lực mua hoặc bán. Các mức này có thể cung cấp xác nhận bổ sung khi chúng phù hợp với tín hiệu từ Bears Power hoặc Bulls Power. Ví dụ, nếu Bulls Power cho thấy sức mạnh ngày càng tăng và giá phá vỡ lên trên mức kháng cự quan trọng, thì nó có thể xác nhận tín hiệu tăng giá.

Fibonacci thoái lui. Các mức Fibonacci thoái lui là các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giá dựa trên các tỷ lệ cụ thể bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci. Các mức này có thể giúp xác định các vùng đảo chiều giá tiềm năng hoặc các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi các chỉ báo Bears Power hoặc Bulls Power phù hợp với các mức thoái lui Fibonacci, nó có thể cung cấp xác nhận bổ sung cho các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Hiệu quả của các chỉ báo này có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tài sản cụ thể mà bạn đang phân tích. Hãy kết hợp nhiều chỉ báo và tiến hành phân tích toàn diện trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.