Đăng nhập

Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci?

Dãy Fibonacci là tập hợp các số trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó. Dãy này bắt đầu bằng 0 và 1, và một vài số đầu tiên là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, v.v. Trong giao dịch, các số Fibonacci thường được áp dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong biểu đồ giá.

Các mức Fibonacci thoái lui là gì?

Có một công cụ gọi là Fibonacci thoái lui. Công cụ này vẽ các đường ngang trên biểu đồ ở các mức Fibonacci chính là 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% và 100%.

Các mức này được tính toán dựa vào biến động giá trước đó. Bạn có thể sử dụng các mức này để phát hiện các cơ hội mua hoặc bán một tài sản tiềm năng (tức là điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.)

Fibonacci có thể hữu ích nếu bạn cần xác định xu hướng, vẽ các mức thoái lui, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như xác nhận các công cụ phân tích khác. Hãy xem cách bạn có thể sử dụng Fibonacci để phân tích giá ở cấp độ người mới bắt đầu.

Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự với Fibonacci?

1. Xác định đỉnh đảo chiều và đáy đảo chiều. Đây là hai điểm xác định biến động giá trước đó.

2. Áp dụng công cụ Fibonacci thoái lui. Sử dụng đỉnh đảo chiều và đáy đảo chiều làm các điểm tham chiếu. Công cụ này sẽ vẽ các đường ngang trên biểu đồ ở các mức Fibonacci chính là 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% và 100%.

3. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các mức 38,2%; 50% và 61,8% thường được coi là các mức quan trọng nhất.

4. Sử dụng các công cụ khác để xác nhận. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng hoặc đường trung bình động, để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

5. Đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy sử dụng các mức đã xác định để mở vị thế. Ví dụ, mua tài sản gần mức hỗ trợ hoặc bán tài sản gần mức kháng cự.

Bạn nên sử dụng kết hợp các công cụ nào với Fibonacci?

Để xác nhận phân tích Fibonacci, bạn có thể sử dụng Đường trung bình động, đường xu hướng, mô hình nến, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.