Đăng nhập

Chứng khoán: Loại hình và Đặc điểm

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Chứng khoán: Loại hình và Đặc điểm

Chứng khoán là tài sản tài chính có thể có các loại khác nhau: nợ, vốn cổ phần, công cụ phái sinh hoặc chứng khoán hỗn hợp. Chứng khoán có thể đại diện cho quyền sở hữu, nợ hoặc quyền đối với thực thể hoặc tài sản cơ sở. Chứng khoán chịu sự quản lý của các cơ quan khác nhau tùy thuộc vào khu vực pháp lý và bản chất của chứng khoán.

Cách thức hoạt động

Giao dịch chứng khoán liên quan đến việc mua bán các hợp đồng này thông qua các nền tảng khác nhau, như sàn giao dịch chứng khoán, thị trường qua quầy và hệ thống giao dịch điện tử.

Giao dịch chứng khoán có thể rủi ro, nhưng cũng có thể mang lại phần thưởng, tùy thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán, như hiệu suất của công ty, điều kiện kinh tế và kiến thức thị trường của nhà giao dịch.

Chứng khoán tuân theo các quy định khác nhau để đảm bảo các biện pháp thực hành công bằng và bảo vệ nhà đầu tư. Ở Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là cơ quan quản lý chính của chứng khoán.

Cổ phiếu

Đây là các chứng khoán vốn cổ phần đại diện cho cổ phần sở hữu trong một công ty. Chủ sở hữu cổ phiếu có thể hưởng lợi từ cổ tức và lợi nhuận vốn, nhưng họ cũng có thể gánh chịu rủi ro thua lỗ và pha loãng cổ phiếu. Cổ phiếu có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường qua quầy.

Trái phiếu

Đây là chứng khoán nợ đại diện cho khoản vay của bên vay, chẳng hạn như công ty hoặc chính phủ. Chủ sở hữu trái phiếu có thể nhận được các khoản thanh toán lãi định kỳ và số tiền vốn gốc khi đáo hạn, nhưng họ cũng đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và biến động lãi suất. Trái phiếu có thể được phân loại theo tổ chức phát hành, thời hạn đáo hạn, coupon, xếp hạng và các đặc điểm khác.

Quyền chọn

Đây là các chứng khoán phái sinh cho phép chủ sở hữu nắm giữ quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá và thời điểm nhất định. Quyền chọn có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ hoặc tạo thu nhập. Quyền chọn có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc thị trường qua quầy.

Hợp đồng tương lai

Đây là chứng khoán phái sinh bắt buộc người mua và người bán giao dịch tài sản cơ sở ở mức giá và thời điểm nhất định trong tương lai. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ hoặc chênh lệch giá. Hợp đồng tương lai là các hợp đồng chuẩn hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch.

Chứng khoán có vai trò quan trọng trong thế giới tài chính vì chúng là hình thức đầu tư phổ biến nhất. Chúng cho phép các công ty huy động vốn từ công chúng và cũng được các cá nhân ưu tiên cho mục đích tiết kiệm hưu trí.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.