Đăng nhập

Hợp đồng tương lai là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa người mua và người bán để mua hoặc bán một tài sản trong tương lai với mức giá và ngày định trước. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng để bảo vệ chống lại sự thay đổi giá của tài sản cơ sở và như một khoản đầu cơ.

Giải thích hợp đồng tương lai

Các hợp đồng trong tương lai có các điều khoản được tiêu chuẩn hóa, bao gồm quy mô hợp đồng, tài sản cơ sở, biến động giá tối thiểu (thay đổi giá nhỏ nhất) và ngày chuyển giao.

Ký quỹ là một trong những tính năng chính của hợp đồng tương lai. Ký quỹ đóng vai trò là tài sản thế chấp để đảm bảo rằng các bên thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Hợp đồng tương lai có thể được thanh toán thông qua chuyển giao tài sản cơ sở hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp sau, chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thị trường khi hợp đồng đáo hạn sẽ được thanh toán.

Nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai với nhiều tài sản khác nhau: hàng hóa (ví dụ: vàng, dầu, lúa mì), công cụ tài chính (ví dụ: tiền tệ, chỉ số chứng khoán, lãi suất) và thậm chí cả tiền mã hóa.

Giá hợp đồng tương lai được xác định bởi cung và cầu, các sự kiện địa chính trị, tâm lý thị trường và lãi suất.

Có thể giao dịch hợp đồng tương lai với những tài sản nào?

Có thể giao dịch hợp đồng tương lai với nhiều loại tài sản tài chính, bao gồm hàng hóa (dầu, khí tự nhiên, vàng, bạc, bông, lúa mì); chỉ số cổ phiếu (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ); tiền tệ (USD, GBP, CAD); lãi suất (lãi suất trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp); tiền mã hóa (Bitcoin, Ethereum).

Điểm khác biệt giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay?

Có hai loại hợp đồng tài chính cơ bản: hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay. Hai loại hợp đồng này có một số điểm khác biệt đáng kể mặc dù có nhiều điểm tương tự nhau. Hãy tìm hiểu những điểm khác biệt chính giữa hai loại hợp đồng này:

Ngày

Hợp đồng giao ngay: Sử dụng giá thị trường hiện tại cho các giao dịch, thường được thanh toán trong vòng vài ngày.

Hợp đồng tương lai: Sử dụng giá và ngày cụ thể trong tương lai cho các giao dịch; việc thanh toán diễn ra vào ngày hết hạn hợp đồng.

Giá

Hợp đồng giao ngay: Giá tài sản được xác định bởi cung và cầu hiện tại.

Hợp đồng tương lai: Giá được xác định trước trong hợp đồng và được giao dịch dựa trên các mức giá đó.

Giao dịch

Hợp đồng giao ngay: Liên quan đến việc mua và bán các tài sản tài chính hiện có trên thị trường.

Giao dịch hợp đồng tương lai: Liên quan đến việc mua và bán các hợp đồng đại diện cho việc chuyển giao tài sản tài chính trong tương lai.

Rủi ro

Hợp đồng giao ngay: Gắn liền với rủi ro từ biến động giá hiện tại.

Hợp đồng tương lai: gắn liền với rủi ro từ biến động giá trong tương lai.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.