Đăng nhập

Báo giá thị trường là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Báo giá thị trường là gì?

Báo giá thị trường là mức giá hiện tại mà tại đó các công cụ tài chính như tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa được mua và bán trên thị trường. Báo giá đưa ra ý tưởng về giá trị thị trường hiện tại của một công cụ cụ thể, giúp đưa ra quyết định sáng suốt.

Tại sao báo giá lại quan trọng?

Khi kiểm tra thị trường, báo giá sẽ cung cấp cho mọi người chi tiết quan trọng như giá hỏi mua và giá chào bán, giá cuối cùng, khối lượng, thay đổi, giá đỉnh và đáy, và ngày giờ báo giá. Những báo giá này đến từ nhiều nguồn khác nhau như sàn giao dịch, tổ chức tài chính và nền tảng giao dịch trực tuyến. Chúng cho thấy động lực cung và cầu hiện tại đối với một công cụ cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

Báo giá thị trường được cập nhật theo thời gian thực khi các hoạt động mua bán diễn ra trên thị trường. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư dựa vào những báo giá này để theo dõi biến động giá, phát hiện xu hướng, quyết định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh và đánh giá tình hình chung của thị trường. Chúng rất quan trọng để đưa ra các lựa chọn giao dịch sáng suốt và hiểu được giá trị hiện tại của các công cụ tài chính trên thị trường.

Các thành phần của báo giá thị trường

Để đọc báo giá thị trường, bạn cần hiểu thông tin được trình bày theo định dạng báo giá hoặc định giá điển hình. Báo giá thị trường thường bao gồm các thành phần sau:

Tên công cụ hoặc biểu tượng. Biểu tượng đại diện cho công cụ tài chính cụ thể được báo giá. Đối với cổ phiếu, biểu tượng thường là sự kết hợp của các chữ cái đại diện cho tên công ty: #AAPL đại diện cho Apple Inc. Đối với tiền tệ, đây là sự kết hợp tên của các loại tiền tệ, ví dụ như GBPUSD (đồng Bảng Anh và đồng đô la Mỹ).

Giá hỏi mua và giá chào bán. Giá hỏi mua là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho công cụ tại một thời điểm nhất định, trong khi giá chào bán là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Khoảng cách giữa giá hỏi mua và giá chào bán là mức chênh lệch. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mức chênh lệch trong bài viết của chúng tôi.

Giá cuối cùng. Giá cuối cùng là mức giá của giao dịch thực hiện gần nhất của công cụ.

Khối lượng. Khối lượng cho biết tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một thời gian cụ thể. Khối lượng giúp đo lường mức độ hoạt động của thị trường.

Thay đổi. Thay đổi thể hiện mức chênh lệch giữa giá hiện tại và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Thay đổi có thể được thể hiện dưới dạng giá trị tuyệt đối hoặc dưới dạng phần trăm.

Đỉnh và đáy. Giá đỉnh và đáy thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất mà công cụ đạt được trong một phiên giao dịch nhất định hoặc một khoảng thời gian cụ thể.

Ngày giờ. Hiển thị ngày giờ khi báo giá được cập nhật lần cuối.

Cách tính mức chênh lệch bằng báo giá thị trường?

Để xác định mức chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán, bạn cần xem báo giá thị trường của một công cụ tài chính cụ thể. Tìm giá hỏi mua và giá chào bán của công cụ mà bạn quan tâm. Chúng thường hiển thị cạnh nhau, với giá hỏi mua ở bên trái và giá chào bán ở bên phải.

Lấy giá chào bán trừ đi giá hỏi mua. Giá trị kết quả sẽ cho bạn biết mức chênh lệch bằng số giữa giá hỏi mua và giá chào bán.

Ví dụ, nếu giá hỏi mua là $10,00 và giá chào bán là $10,10 thì mức chênh lệch sẽ là $0,10 (hoặc 10 cent).

Bạn cần lưu ý rằng mức chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các công cụ có tính thanh khoản cao thường có mức chênh lệch hẹp hơn, trong khi các công cụ có tính thanh khoản thấp hơn có thể có mức chênh lệch rộng hơn. Mức chênh lệch cũng có thể thay đổi linh hoạt khi điều kiện thị trường biến động, do đó, bạn cần theo dõi mức chênh lệch theo thời gian thực khi tích cực giao dịch hoặc đầu tư.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.