Đăng nhập
partner-header__image partner-header__image
Hoa hồng cao nhất trên thị trường cho thu nhập ổn định của bạn
Lên đến 42% từ thu nhập của chúng tôi và nhiều hơn nữa!
Tham gia ngay
Tiến trình của đối tác

Bạn càng thu hút được nhiều khách hàng, bạn càng kiếm được nhiều thu nhập

Hoàng gia

Ở hạng cao nhất, bạn nhận được 42% từ mức chênh lệch của mỗi khách hàng đang hoạt động sau khi bạn có 12 khách hàng đang hoạt động giao dịch ít nhất 3500 lô.

42%

hoa hồng

Vàng

Bạn có thể nhận phần thưởng 38% từ mức chênh lệch của mỗi khách hàng sau khi bạn có 7 khách hàng đang hoạt động giao dịch ít nhất 1500 lô.

38%

hoa hồng

Bạc

Ở hạng thứ hai, bạn có thể nhận được 35% từ mức chênh lệch giao dịch sau khi bạn có ít nhất 5 khách hàng đang hoạt động giao dịch ít nhất 300 lô.

35%

hoa hồng

Đồng

Bắt đầu kiếm thu nhập mà không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. 30% hoa hồng từ mức chênh lệch của lệnh do mỗi khách hàng đang hoạt động thực hiện.

30%

hoa hồng

Thu hút đối tác mới và tham gia chương trình đối tác ba cấp độ duy nhất trên thị trường

Bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng không chỉ cho những đối tác bạn đã thu hút mà cả những đối tác mà đối tác của bạn đã thu hút. Tạo thu nhập ròng từ mối quan hệ đối tác và tận hưởng lợi nhuận cao!

Tham gia ngay
Tạo mạng lưới Đối tác đa cấp của riêng bạn và tận dụng tối đa mạng lưới Đối tác đó
Commissions