Log masuk

Apakah Pempelbagaian?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah Pempelbagaian?

Pempelbagaian adalah prinsip asas dalam kewangan, terutamanya dalam perdagangan dan pelaburan. Ini melibatkan pengagihan pelaburan anda dalam pelbagai kelas aset, sektor dan instrumen kewangan untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan pendapatan jangka panjang.

Memahami pempelbagaian

Pempelbagaian bertujuan untuk menghadkan pendedahan seorang pelabur kepada jenis risiko tunggal dengan memiliki pelbagai aset. Pelabur menggunakan pempelbagaian untuk membangunkan profil risiko seimbang dan mengoptimumkan keuntungan jangka panjang.

Pendekatan yang pelbagai mungkin melibatkan pengekalan kedudukan terbuka merentasi berbilang sektor, kelas aset dan instrumen kewangan, seperti kontrak untuk perbezaan (CFD), pertaruhan spread, opsyen, atau niaga hadapan.

Hakikatnya terletak dalam usaha memastikan bahawa aset dalam portfolio anda tidak berkorelasi terlalu dekat antara satu sama lain, sama ada dalam kelas aset mahupun merentasi kelas aset.

Manfaat pempelbagaian

Pempelbagaian, terutamanya dalam konteks pelaburan, menawarkan beberapa faedah yang boleh membantu mengurus risiko dan mungkin meningkatkan pulangan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat pempelbagaian:

  • Pengurangan risiko. Pengagihan pelaburan merentasi pelbagai aset membantu mengurangkan kesan prestasi buruk dalam mana-mana pelaburan tunggal, sekali gus mengurangkan keseluruhan risiko portfolio.
  • Perlindungan terhadap kemerosotan dalam pasaran. Semasa pasaran merudum atau ketidakpastian ekonomi, portfolio yang pelbagai boleh melindungi kesan yang berlaku kerana pelaburan yang berbeza memberikan prestasi yang berbeza mengikut keadaan yang berbeza.
  • Pulangan yang stabil. Dengan menyeimbangkan turun naik pelaburan individu, pempelbagaian boleh membawa kepada pulangan yang lebih konsisten dari semasa ke semasa, walaupun beberapa aset mengalami ketaktentuan.
  • Peluang pertumbuhan. Pempelbagaian membolehkan akses kepada pelbagai peluang pelaburan, kemungkinan akan merekodkan pertumbuhan merentasi pelbagai sektor atau pasaran.
  • Pengurusan kecairan. Dengan mempelbagaikan pelaburan merentasi aset dengan tahap kecairan yang berbeza, pelabur boleh mengekalkan kefleksibelan dalam mengakses dana seperti yang diperlukan.

Walaupun pempelbagaian mampu mengurangkan risiko portfolio, perkara ini mungkin akan mengehadkan keuntungan jangka pendek disebabkan perbelanjaan yang berkaitan.

Jenis strategi pempelbagaian

Taktik pempelbagaian adalah penting untuk mengurus risiko dan meningkatkan pulangan jangka panjang. Berikut adalah empat taktik pempelbagaian umum.

Strategi penguntukan aset

Agihkan pelaburan anda merentasi pelbagai kelas aset seperti saham, bon, tunai, hartanah dan komoditi. Setiap kelas aset bertindak balas secara berbeza terhadap keadaan ekonomi dan pasaran, jadi pengagihan pelaburan merentasi berbilang kelas aset boleh membantu mengurus risiko.

Strategi sektor

Melabur dalam pelbagai sektor ekonomi untuk mengurangkan pendedahan kepada sebarang prestasi sektor tunggal. Contohnya, anda boleh membuat kepelbagaian merentasi sektor seperti teknologi, penjagaan kesihatan, barangan pengguna dan perkhidmatan kewangan.

Strategi geografi

Agihkan pelaburan merentasi wilayah atau negara geografi yang berbeza. Strategi ini membantu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan faktor ekonomi, politik dan kawal selia khusus untuk satu negara atau wilayah.

Strategi ufuk masa

Pertimbangkan ufuk masa pelaburan dan pelbagaikan portfolio anda dengan sewajarnya. Pelaburan jangka masa panjang merangkumi lebih banyak aset yang tidak menentu dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, manakala pelaburan jangka pendek menumpukan pada perlindungan modal dan penjanaan pendapatan.

Strategi pelaburan alternatif

Terokai pelaburan alternatif seperti hartanah, ekuiti persendirian, dana lindung nilai dan komoditi untuk membuat kepelbagaian daripada saham tradisional dan bon. Pelaburan alternatif biasanya mempunyai korelasi yang rendah dengan kelas aset tradisional, sekali gus memberikan faedah pempelbagaian tambahan.

Dengan menggunakan strategi pempelbagaian ini, pelabur boleh mengurangkan risiko, meningkatkan pulangan dan membina portfolio pelaburan yang lebih berdaya tahan yang disesuaikan dengan matlamat kewangan dan toleransi risiko mereka. Dengan NOVA, anda boleh mencari peluang yang boleh diakses untuk pelaburan hartanah dan melindungi dana anda daripada risiko.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.