Log masuk

Apakah Fungsi Dana Lindung Nilai?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah Fungsi Dana Lindung Nilai?

Dana lindung nilai adalah dana pelaburan yang bertujuan untuk meminimumkan risiko kewangan dan menjana pulangan bagi pelabur dengan teknik lindung nilai. Dana ini mempunyai kefleksibelan untuk dilaburkan dalam pelbagai jenis aset seperti saham, komoditi, mata wang, pasaran memuncul dan derivatif kewangan.

Apakah fungsi dana lindung nilai?

Dana lindung nilai menghasilkan keuntungan dan bertujuan untuk mengurangkan risiko kewangan bagi klien mereka. Apakah instrumen yang mereka gunakan untuk berbuat demikian? Biasanya, mereka menggunakan opsyen dan niaga hadapan untuk mata wang, saham, bon, indeks saham, komoditi (seperti minyak, gas, bijirin, emas dan perak), serta harta tanah.

Dana lindung nilai yang paling terkenal di dunia ialah Dana Lindung Nilai Bridgewater Pure Alpha Hedge, Renaissance Technologies (mereka menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mencapai pulangan tinggi), Bridgestone, BlackRock, Bridgewater All Weather, serta Warrior Equity.

Apakah teknik yang digunakan oleh dana lindung nilai?

Dana lindung nilai menggunakan beberapa teknik untuk mengurangkan risiko kewangan dan menjana pulangan untuk pelabur. Antara teknik yang paling banyak digunakan dalam lindung nilai adalah:

Jualan singkat. Dana menjual aset kewangan yang mereka tidak miliki pada masa ini sambil bertaruh ke atas penurunan harga aset ini pada masa hadapan.

Opsyen. Pelabur membeli opsyen untuk membeli atau menjual aset kewangan kemudian pada harga tertentu.

Kontrak hadapan. Kontrak hadapan adalah kontrak yang merangkumi perjanjian untuk membeli atau menjual aset kewangan di kemudian hari pada harga tertentu.

Perlindungan nilai semula jadi. Dana mempelbagaikan portfolio pelaburan dengan pelbagai aset kewangan, sekali gus mengurangkan risiko kewangan yang terdedah kepada portfolio tersebut.

Apakah strategi dana lindung nilai biasa?

Dana lindung nilai menggunakan teknik yang diterangkan di atas untuk membentuk strategi lindung nilai. Walaupun strategi bergantung pada pasaran yang mereka ceburi, strategi yang paling biasa termasuk:

Perlindungan Nilai Tunai. Strategi ini digunakan untuk melindung nilai risiko tunai, iaitu apabila peratusan tunai dipegang bagi menampung potensi kerugian dalam portfolio pelaburan. Dana lindung nilai Bridgestone menggunakan strategi ini.

Perlindungan nilai opsyen. Strategi ini digunakan untuk melindung nilai turun naik pasaran. Opsyen dibeli untuk membeli/menjual aset kewangan pada masa hadapan mengikut harga tertentu, bagi mengurangkan risiko kewangan. Dana Lindung Nilai Bridgewater Pure Alpha dan BlackRock bergantung pada strategi ini.

Perlindungan nilai hadapan. Strategi ini digunakan untuk melindung nilai turun naik harga. Kontrak hadapan dibeli untuk membeli/menjual aset kewangan pada masa hadapan mengikut harga tertentu bagi mengurangkan risiko kewangan. Strategi ini menyamai opsyen – ketahui perbezaannya dalam artikel kami.

Perlindungan nilai ekuiti. Strategi ini digunakan untuk melindung nilai risiko saham. Pelaburan dibuat dalam saham dan derivatif kewangan yang berkaitan, menggunakan teknik lindung nilai bagi mengurangkan risiko. Warrior Equity sesuai untuk perlindungan nilai seperti ini.

Perlindungan nilai semula jadi. Strategi ini digunakan untuk melindung nilai risiko portfolio. Portfolio pelaburan dipelbagaikan untuk menyertakan aset kewangan berbeza yang mampu mengurangkan risiko kewangan. Bridgewater All Weather menggunakan lindung nilai semula jadi.

Ikuti kami di media sosial (Telegram, Instagram, Facebook) untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.