Log masuk

Perbezaan Antara Pendapatan, Keuntungan dengan Keuntungan Bersih

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Perbezaan Antara Pendapatan, Keuntungan dengan Keuntungan Bersih

Apabila anda berdagang saham, amat penting untuk mengetahui cara membaca berita yang berkaitan dengan syarikat. Mari kita terokai perbezaan antara hasil, keuntungan dengan keuntungan bersih, serta peranan dalam menilai prestasi syarikat. Berdagang saham di Headway!

Hasil

Hasil merujuk kepada pendapatan keseluruhan yang dihasilkan oleh syarikat melalui jualan barangan atau perkhidmatan yang berkaitan dengan operasi teras. Ini adalah angka awal pada penyata pendapatan, dikira sebelum sebarang perbelanjaan diambil kira.

Hasil tidak mengambil kira sebarang kos operasi atau perbelanjaan. Tahap pendapatan yang tinggi menunjukkan prestasi jualan yang kukuh, walaupun ini tidak sentiasa berkorelasi dengan keuntungan.

Senarai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil termasuk:

  • Permintaan pasaran. Permintaan tinggi akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, manakala permintaan yang berkurang membawa kepada pendapatan yang lebih rendah.
  • Strategi penentuan harga. Strategi penetapan harga yang sesuai boleh memberi kesan positif terhadap pendapatan; penetapan harga yang tidak betul boleh memberi kesan negatif kepada jualan.
  • Persaingan pasaran. Landskap yang berdaya saing memberi kesan kepada hasil dengan mempengaruhi bahagian pasaran.
  • Keadaan ekonomi. Keseluruhan keadaan ekonomi boleh memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna, yang akibatnya akan memberi kesan kepada hasil.

Raih Untung

Keuntungan ialah pendapatan berlebihan yang tinggal setelah semua perbelanjaan, liabiliti dan kos operasi diambil kira. Keuntungan ditentukan dengan mengurangkan semua perbelanjaan daripada hasil.

Keuntungan boleh menjadi positif atau negatif, sekali gus menunjukkan keadaan kewangan syarikat. Keuntungan sesebuah syarikat adalah penting untuk jangka hayat dan pengembangannya.

Terdapat beberapa jenis keuntungan:

  1. Keuntungan kasar ialah perbezaan antara hasil dengan kos barangan yang dijual (COGS).
  2. Keuntungan operasi ialah keuntungan kasar dikurangkan dengan perbelanjaan operasi.
  3. Keuntungan bersih ialah keuntungan operasi dikurangkan dengan perbelanjaan bukan operasi seperti faedah dan cukai.

Keuntungan bersih

Keuntungan bersih ialah ukuran akhir keuntungan selepas semua perbelanjaan, termasuk cukai dan faedah, telah dikurangkan daripada hasil. Ini mengambil kira kedua-dua perbelanjaan operasi dan bukan operasi.

Keuntungan bersih secara langsung mempengaruhi kapasiti syarikat untuk melabur semula, mengagihkan dividen, atau mengekalkan operasi. Keuntungan bersih digunakan dalam pelbagai metrik keuntungan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat.

Pelabur biasanya memberi tumpuan kepada keuntungan bersih untuk menilai prospek jangka panjang syarikat.

Secara ringkas, hasil mencerminkan aktiviti jualan syarikat, manakala keuntungan, khususnya keuntungan bersih, menunjukkan prestasi kewangan sebenarnya. Menganalisis hasil dan keuntungan secara kolektif menawarkan pemahaman holistik terhadap prestasi keseluruhan dan kejayaan sesebuah syarikat.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.