Log masuk

Apakah Teknologi Rantaian Blok?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah Teknologi Rantaian Blok?

Teknologi rantaian blok telah muncul dengan cepat sebagai sebuah konsep revolusi, sekali gus mengubah pelbagai industri dari kewangan hingga pengurusan rantaian bekalan. Artikel ini memberikan gambaran ringkas tentang rantaian blok, prinsip asasnya, serta potensi penggunaan ciri ini.

Rantaian Blok: Takrifan

Rantaian blok ialah pangkalan data atau lejar teragih yang dikongsi di antara nod dalam rangkaian komputer. Setiap urus niaga, atau “blok,” dikaitkan secara selamat kepada yang sebelumnya, sekali gus membentuk rantaian blok mengikut kronologi. Rantaian ini tidak boleh diubahsuai, bermaksud bahawa sebaik sahaja blok ditambahkan ke dalam rantaian, ini dak boleh diubah atau dipadam, sekali gus memastikan ketelusan dan kepercayaan dalam sistem.

Pada intinya, rantaian blok beroperasi melalui mekanisme konsensus, iaitu peserta rangkaian bersetuju tentang kesahan urus niaga sebelum ditambahkan pada lejar. Konsensus ini biasanya dicapai melalui teknik-teknik kriptografi, seperti bukti kerja atau bukti taruhan.

Dengan memencarkan kawalan dan menghapuskan keperluan untuk orang tengah, rantaian blok mendayakan urus niaga rakan ke rakan yang selamat, telus dan tidak boleh diubah suai.

Cara rantaian blok berfungsi

Urus niaga direkodkan pada rantaian blok melalui proses terpencar yang melibatkan beberapa langkah utama.

 1. Penciptaan urus niaga

Urus niaga dimulakan oleh peserta dalam rangkaian rantaian blok. Urus niaga ini melibatkan pemindahan mata wang kripto, pelaksanaan kontrak pintar, atau sebarang tindakan lain yang memerlukan perekodan pada rantaian blok.

 1. Penentusahan dan pengesahan

Sebaik sahaja dimulakan, ini akan disiarkan ke semua nod (komputer) yang mengambil bahagian dalam rangkaian rantaian blok. Nod mengesahkan ketulenan dan integriti urus niaga dengan mengesahkan faktor seperti tandatangan digital, input urus niaga dan peraturan konsensus.

 1. Pembentukan blok

Urus niaga yang disahkan dikumpulkan bersama ke dalam blok. Blok ini mengandungi koleksi urus niaga bersama-sama dengan pengepala yang merangkumi metadata seperti cap waktu, cincang blok sebelumnya dan pengecam unik.

 1. Konsensus

Sebelum blok boleh ditambah pada rantaian blok, peserta rangkaian mesti mencapai kata sepakat tentang kesahihannya. Rangkaian rantaian blok yang berbeza menggunakan pelbagai mekanisme konsensus, seperti bukti kerja (PoW), bukti taruhan (PoS), atau bukti taruhan yang diwakilkan (DPoS), untuk memastikan persetujuan antara nod mengenai susunan dan kandungan blok.

 1. Penambahan blok

Sebaik sahaja konsensus dicapai, blok baharu ditambahkan pada rantaian blok sedia ada. Setiap blok dipautkan kepada blok sebelumnya melalui cincangan kriptografi, sekali gus membentuk rantaian blok yang berterusan dan tidak berubah.

 1. Pengesahan

Selepas blok ditambahkan pada rantaian blok, ini disahkan oleh blok berikutnya yang ditambahkan pada rantaian. Semakin banyak blok yang ditambahkan selepas blok tertentu, maka urus niaga akan bertambah selamat dan tidak berubah.

 1. Pemencaran

Yang penting, keseluruhan proses perekodan urus niaga, pengesahan dan konsensus berlaku merentasi rangkaian nod yang terpencar. Pemencaran ini menjamin integriti dan keselamatan rantaian blok, kerana tiada titik kawalan atau kegagalan tunggal.

Penggunaan dan penerapan teknologi rantaian blok

Penggunaan rantaian blok yang paling lazim adalah sebagai lejar untuk merekod urus niaga. Walau bagaimanapun, teknologi rantaian blok mempunyai pelbagai kegunaan dan penerapan merentasi pelbagai industri.

 • Mata wang kripto. Penggunaan Rantaian Blok yang paling terkenal adalah dalam mata wang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, iaitu ciri ini berfungsi sebagai lejar terpencar untuk merekod dan mengesahkan urus niaga.
 • Pengurusan rantaian bekalan. Rantaian blok mendayakan rantaian bekalan yang telus dan boleh dikesan dengan merekodkan perjalanan produk daripada pembuatan kepada penghantaran. Ini menjamin kesahihan, mengurangkan pemalsuan, serta meningkatkan kecekapan dalam logistik.
 • Kontrak pintar. Kontrak pintar ialah kontrak pelaksanaan kendiri dengan terma perjanjian yang ditulis terus ke dalam kod. Rantaian blok memudahkan pelaksanaan, mengautomatikkan proses seperti pembayaran, pemindahan aset dan pematuhan pengawalseliaan tanpa memerlukan perantara.
 • Pengesahan identiti. Rantaian blok boleh menyediakan kaedah yang selamat dan terpencar untuk mengesahkan identiti, mengurangkan risiko kecurian identiti dan penipuan, sekali gus memberikan individu lebih kawalan ke atas data peribadi mereka.
 • Sistem pengundian. Sistem pengundian berasaskan rangtaian blok menawarkan pilihan yang selamat, telus, dan tidak mudah terjejas, sekali gus membolehkan keputusan undian yang boleh disahkan dan meningkatkan kepercayaan dalam proses demokratik.
 • Perkhidmatan kewangan. Selain mata wang kripto, rantaian blok sedang mengubah bentuk perkhidmatan kewangan tradisional melalui aplikasi seperti pembayaran rentas sempadan, pembiayaan perdagangan dan pengurusan aset digital, sekali gus menjadikan urus niaga lebih cepat, lebih murah dan lebih selamat.

Ini hanyalah beberapa contoh tentang cara teknologi rantaian blok merevolusikan pelbagai industri dengan meningkatkan kejelasan, keselamatan, kecekapan, serta kepercayaan dalam urus niaga dan pengurusan data.

Kesimpulan: Teknologi rantaian blok

Secara kesimpulannya, teknologi rantaian blok mewakili perubahan paradigma dalam cara kita menyimpan, mengesahkan dan menukar data, menawarkan tahap keselamatan, ketelusan dan pemencaran yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Apabila penggunaan ciri ini terus berkembang merentasi pelbagai industri, memahami prinsip asas rantaian blok adalah penting untuk menavigasi landskap ekonomi digital yang sentiasa berubah.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.