Đăng nhập

Thay đổi do chuyển sang mùa đông

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Thay đổi do chuyển sang mùa đông

Bây giờ đang là mùa đông! Vào ngày 28 tháng 10 (thứ Bảy), Châu Âu sẽ điều chỉnh múi giờ sớm lên 1 tiếng. Thời gian thiết bị đầu cuối trong MetaTrader sẽ điều chỉnh sớm lên từ GMT+3 sang GMT+2. Vào ngày 5 tháng 11 (Chủ Nhật), Hoa Kỳ cũng sẽ điều chỉnh múi giờ. Vui lòng xem những thay đổi đối với các nhóm công cụ trong bảng để lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Thay đổi vào ngày 28 tháng 10 năm 2023

Nhóm tài sảnGiờ giao dịch DST (GMT+3)Giờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 28 tháng 10
FOREX00:00 / 23:5900:00 / 23:59 (vào lúc 22:59, thứ Sáu, ngày 3 tháng 11)
Kim loại01:00 / 23:5900:00 / 22:59
Cổ phiếu\IDX05:00 / 10:4904:00 / 09:49
Cổ phiếu\Hoa Kỳ 16:30 / 23:0015:30 / 22:00
Chỉ số\IDX05:00 / 10:4904:00 / 09:49
Chỉ số\Cặp tiền tệ chínhTùy theo loại công cụSớm hơn 1 giờ, tùy theo loại công cụ
Chỉ số\FX03:00 / 23:5902:00 / 22:59
Năng lượng01:00 / 23:5900:00 / 22:59

Thay đổi vào ngày 5 tháng 11 năm 2023

Nhóm tài sảnGiờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 28 tháng 10Giờ giao dịch mùa đông (GMT+2) từ ngày 5 tháng 11
FOREX00:00 / 23:59 (vào lúc 22:59, thứ Sáu, ngày 3 tháng 11)00:00 / 23:59
Kim loại00:00 / 22:5901:00 / 23:59
Cổ phiếu\IDX04:00 / 09:4904:00 / 09:49
Cổ phiếu\Hoa Kỳ 15:30 / 22:0016:30 / 23:00
Chỉ số\IDX04:00 / 09:4904:00 / 09:49
Chỉ số\Cặp tiền tệ chínhSớm hơn 1 giờ, tùy theo loại công cụTùy theo loại công cụ
Chỉ số\FX02:00 / 22:5903:00 / 23:59
Năng lượng00:00 / 22:5901:00 / 23:59

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua trang [email protected] hoặc trong mục trò chuyện trực tiếp trên trang web.