Đăng nhập

Tại sao các cổ phiếu công nghệ tăng giá?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Tại sao các cổ phiếu công nghệ tăng giá?

Nhờ vào cổ phiếu công nghệ, S&P 500 đã tăng 27% kể từ Quý 1 năm 2023. Nếu không có cổ phiếu công nghệ, chỉ số đạt được chỉ bằng 1/10 kết quả hiện tại. Tại sao cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng vọt trong khi những công ty khác thua lỗ? Sau đây là mười lý do dẫn đến thực trạng này.

Xu hướng thị trường. Có vẻ như cổ phiếu công nghệ hiện đang thuận lợi hơn so với các lĩnh vực khác. Điều này có thể là do nhiều yếu tố khác nhau như ưu tiên của người tiêu dùng đối với lĩnh vực công nghệ ngày càng tăng, những tiến bộ trong công nghệ và những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu.

Các yếu tố đặc thù của công ty. Khi các công ty công nghệ thu được lợi nhuận, nguyên nhân có thể là do báo cáo thu nhập khả quan, các sự kiện ra mắt sản phẩm mới hoặc những tiến bộ đặc thù khác của công ty làm tăng niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của công ty.

Định giá. Khi cân nhắc đầu tư, bạn nên tính đến việc định giá cổ phiếu công nghệ so với các lĩnh vực khác. Do tiềm năng tăng trưởng được nhận thấy, cổ phiếu công nghệ thường có thể giao dịch ở tỷ lệ giá trên lợi nhuận cao hơn so với các lĩnh vực khác. Do đó, nhu cầu đối với cổ phiếu công nghệ có thể tăng lên ngay cả khi các lĩnh vực khác đang hoạt động tốt.

Lãi suất. Hoạt động của các lĩnh vực khác nhau trên thị trường cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng của những biến động về lãi suất. Môi trường lãi suất thấp có thể thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới các lĩnh vực tăng trưởng cao như công nghệ, trong khi lãi suất cao có thể dẫn đến đầu tư vào các lĩnh vực ổn định hơn như tiện ích hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu.

Luân chuyển ngành. Các nhà đầu tư thường tham gia vào việc luân chuyển ngành, chuyển các khoản đầu tư của họ giữa các ngành khác nhau dựa trên điều kiện thị trường. Ví dụ, nếu họ dự đoán rằng ngành công nghệ sẽ sớm vượt trội so với các ngành khác, họ có thể chọn mua cổ phiếu công nghệ, dẫn đến nhu cầu tăng và giá cổ phiếu cao hơn.

Đổi mới. Liên tục đổi mới là đặc trưng của ngành công nghệ, mang đến cơ hội phát triển và thu nhập cao hơn. Các công ty đi đầu trong đổi mới và phát triển các công nghệ và sản phẩm mới thường có giá cổ phiếu tăng do các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong tương lai.

Tác động của đại dịch. Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến một số ngành nhất định, chẳng hạn như du lịch và nhà hàng khách sạn, trong khi những ngành khác, chẳng hạn như thương mại điện tử và công nghệ làm việc từ xa, lại có nhu cầu gia tăng. Các công ty công nghệ có lợi thế để hưởng lợi từ những xu hướng này có thể tăng giá cổ phiếu trong khi những công ty khác thì không.

Vị trí thống lĩnh thị trường. Một số công ty công nghệ đã thiết lập vị trí thống lĩnh thị trường trong các ngành tương ứng, điều này có thể dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn. Ví dụ, Apple, Amazon và Google có thị phần đáng kể, dẫn đến nhu cầu về cổ phiếu của các công ty này tăng lên.

Sự quan tâm từ các tổ chức đầu tư. Các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ cũng có thể tác động đến hiệu suất của cổ phiếu công nghệ. Những nhà đầu tư này có số vốn lớn để đầu tư và có thể bị thu hút bởi tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ. Khi các nhà đầu tư này mua nhiều cổ phiếu của các công ty công nghệ, nhu cầu gia tăng dẫn đến giá cổ phiếu tăng.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô. Lạm phát, lãi suất và các chính sách của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các lĩnh vực khác nhau trên thị trường chứng khoán. Ví dụ, lạm phát có thể thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ có tiềm năng tăng trưởng cao hơn và có thể giúp chống lại lạm phát.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.