Đăng nhập

PPI là gì và PPI khác với CPI như thế nào?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
PPI là gì và PPI khác với CPI như thế nào?

Chỉ số giá sản xuất là thước đo kinh tế theo dõi sự thay đổi trung bình về giá hàng hóa và dịch vụ của các nhà sản xuất trong nước theo thời gian. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) tính toán và báo cáo PPI mỗi tháng. Chỉ số dựa trên khảo sát giá hàng hóa và dịch vụ được các nhà sản xuất bán ở các giai đoạn sản xuất khác nhau, từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.

PPI bao gồm những thành phần gì?

PPI bao gồm ba chỉ số phụ: chỉ số hàng hóa thành phẩm, chỉ số hàng hóa trung gian và chỉ số hàng hóa thô.

  • Chỉ số hàng hóa thành phẩm đo lường thay đổi về giá hàng hóa đã sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng cuối, như quần áo, thiết bị và xe hơi.
  • Chỉ số hàng hóa trung gian đo lường thay đổi về giá hàng hóa được sử dụng làm đầu vào trong quá trình sản xuất các hàng hóa khác, như gỗ, thép và hóa chất.
  • Chỉ số hàng hóa thô đo lường thay đổi về giá của vật liệu thô như khí tự nhiên, dầu và nông sản.

Các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sử dụng PPI để theo dõi lạm phát, phân tích xu hướng giá sản xuất và dự báo biến động giá trong tương lai. Những thay đổi về PPI cũng có tác động đến thị trường tài chính vì các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để đánh giá khả năng thay đổi lãi suất trong tương lai và sức mạnh của nền kinh tế.

PPI có thể dự báo lạm phát không?

PPI là chỉ báo đáng tin cậy về lạm phát trong tương lai. Chỉ số này được sử dụng để đo lường những thay đổi về giá của hàng hóa và dịch vụ ở cấp độ nhà sản xuất, có thể chỉ ra những thay đổi về chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá tiêu dùng. Nhìn chung, PPI tăng cho thấy các nhà sản xuất đang trả nhiều tiền hơn cho chi phí vật liệu hoặc lao động, điều này có thể dẫn đến giá tiêu dùng cao hơn.

Tuy nhiên, mối tương quan giữa PPI và lạm phát tiêu dùng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các yếu tố khác, chẳng hạn như thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng, cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ngoài ra, có thể có độ trễ giữa PPI và thay đổi giá tiêu dùng.

Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng PPI kết hợp với các chỉ báo kinh tế khác như CPI. Chỉ số này trực tiếp đo lường những thay đổi về giá tiêu dùng, để có được bức tranh toàn diện hơn về xu hướng lạm phát.

CPI khác với PPI như thế nào trong việc đo lường lạm phát?

CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (Chỉ số giá sản xuất) khác nhau trong việc đo lường lạm phát ở một số điểm:

CPI theo dõi những biến động về giá hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình mua, trong khi PPI theo dõi những biến động về giá hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp bán ra.

CPI thường được công bố hàng tháng, khoảng hai tuần sau khi tháng tham chiếu kết thúc. Tương tự, PPI được công bố hàng tháng, nhưng với độ trễ ngắn hơn một chút, khoảng 10 ngày sau khi tháng tham chiếu kết thúc.

CPI là thước đo thay đổi giá của một nhóm hàng hóa và dịch vụ cụ thể phản ánh thói quen chi tiêu điển hình của hộ gia đình. Trong khi đó, PPI đo lường sự thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ thường được sử dụng trong sản xuất, bao gồm nguyên vật liệu thô, chi phí lao động và chi phí năng lượng.

CPI và PPI chỉ định các trọng số khác nhau cho giá hàng hóa và dịch vụ. Trọng số của CPI dựa trên tầm quan trọng của hàng hóa và dịch trong chi tiêu hộ gia đình, trong khi trọng số của PPI dựa trên tầm quan trọng của hàng hóa và dịch vụ trong sản xuất.

Kết luận

Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là hai thước đo lạm phát, xuất phát từ quan điểm khác nhau. CPI là thước đo trực tiếp hơn vì chỉ số này phản ánh giá mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa và dịch vụ, trong khi PPI đo lường lạm phát từ quan điểm của nhà sản xuất.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.