Đăng nhập

Những yếu tố gì ảnh hưởng đến giá dầu năm 2023?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Những yếu tố gì ảnh hưởng đến giá dầu năm 2023?

Giá dầu chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, bao gồm nguồn cung và nhu cầu toàn cầu, dữ liệu kinh tế và các sự kiện địa chính trị. Vì dầu là một loại hàng hóa nên dầu được giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai và giá dầu có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố. Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu của người tiêu dùng, mức sản lượng và sự gián đoạn nguồn cung dầu do các sự kiện địa chính trị, thiên tai hoặc các yếu tố khác đều có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và cầu dầu, từ đó ảnh hưởng đến giá dầu.

Chính trị

Các sự kiện địa chính trị cũng có thể có tác động đáng kể đến giá dầu. Xung đột ở các khu vực sản xuất dầu lớn, chẳng hạn như Trung Đông hoặc Venezuela, có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung và khiến giá dầu tăng. Tương tự, bất ổn chính trị hoặc bất ổn kinh tế ở các quốc gia tiêu thụ dầu lớn có thể dẫn đến thay đổi nhu cầu về dầu và ảnh hưởng đến giá cả.

Nguồn cung và cầu

Trong số nhiều yếu tố khác nhau, nguồn cung và nhu cầu toàn cầu có tác động lớn nhất đến giá dầu. Khi nhu cầu về dầu vượt nguồn cung, giá có xu hướng tăng và khi nguồn cung vượt nhu cầu, giá có xu hướng giảm.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát và lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu, từ đó làm thay đổi giá dầu. Ngoài ra, các báo cáo về nguồn dự trữ dầu và mức sản lượng có thể làm rõ các động lực cung và cầu có thể tác động đến giá cả.

Báo cáo kinh tế

Dữ liệu kinh tế rất quan trọng vì cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu. Một số báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng có thể tác động đến giá dầu bao gồm:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được một quốc gia sản xuất trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. GDP tăng có thể là dấu hiệu nền kinh tế hưng thịnh và tăng nhu cầu về dầu. Do đó, điều này có thể dẫn đến giá dầu tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường chi phí trung bình của một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số CPI tăng lên có thể cho thấy dấu hiệu lạm phát, điều này có thể dẫn đến lãi suất cao hơn và đồng tiền mạnh lên. Trong tình huống này, nhu cầu về dầu có thể giảm do dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng ở các quốc gia có đồng tiền mạnh hơn.

Dữ liệu việc làm và thất nghiệp. Hai bộ dữ liệu chính có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tình trạng của nền kinh tế và tác động của tình trạng đó đối với nguồn cầu về dầu mỏ. Thứ nhất, dữ liệu việc làm, chẳng hạn như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, là chỉ báo đáng tin cậy về sức mạnh của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng việc làm có thể báo hiệu nền kinh tế phát triển mạnh và nhu cầu về dầu tăng.

Dữ liệu sản xuất, chẳng hạn như chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của lĩnh vực sản xuất. Sản xuất tăng có thể cho thấy nền kinh tế hưng thịnh và nhu cầu về dầu tăng lên.

Báo cáo về nguồn dự trữ năng lượng, chẳng hạn như nguồn dự trữ dầu thô, có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về động lực cung và cầu tác động đến giá dầu. Nguồn dự trữ nhiều và sản xuất mạnh mẽ có thể cho thấy tình trạng dư cung và nhu cầu về dầu giảm, dẫn đến giá giảm.

Làm thế nào để sử dụng dữ liệu này cho giao dịch dầu?

Các nhà giao dịch quan tâm đến dầu nên theo dõi chặt chẽ các báo cáo về nguồn dự trữ dầu, mức sản lượng và dữ liệu tiêu thụ để giúp xác định các xu hướng và biến động giá tiềm năng.

Điều quan trọng là phải theo dõi phản ứng của thị trường đối với các tin tức dữ liệu kinh tế được công bố. Các báo cáo khả quan cho thấy nền kinh tế mạnh hơn có thể dẫn đến nhu cầu về các công cụ tài chính tăng lên và giá cả có thể cao hơn trong khi dữ liệu kém khả quan hơn dự kiến có thể dẫn đến nhu cầu thấp hơn và giá cả có thể thấp hơn.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.