Đăng nhập

NFP là gì và tại sao bạn nên theo dõi chỉ số này?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
NFP là gì và tại sao bạn nên theo dõi chỉ số này?

NFP là từ viết tắt của “Bảng lương phi nông nghiệp”, báo cáo hàng tháng do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố. Báo cáo này được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, cung cấp dữ liệu về những thay đổi trong số lượng việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ vào tháng trước. Sử dụng Lịch kinh tế của chúng tôi để cập nhật báo cáo NFP mới.

NFP có quan trọng không?

Báo cáo NFP là báo cáo kinh tế rất quan trọng, được Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới theo dõi chặt chẽ.

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình và sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ. Báo cáo trình bày thông tin về số lượng việc làm đã tăng hoặc giảm trong tháng trước, bao gồm cả việc làm khu vực tư nhân và chính phủ, tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương trung bình.

NFP cung cấp thông tin chi tiết về những kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Báo cáo này có thể có tác động đến các quyết định của hội đồng quản trị về lãi suất, từ đó có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính trên toàn cầu.

Báo cáo NFP có tầm quan trọng đáng kể đối với thị trường chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa. Báo cáo tích cực có thể khiến giá chứng khoán Mỹ và đồng đô la Mỹ tăng trong khi giá vàng và tiền tệ giảm. Trái lại, báo cáo kém triển vọng có thể gây ra tác động ngược lại.

Báo cáo này có tác động đến thị trường toàn cầu không?

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp có tầm quan trọng to lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo này đóng vai trò là chỉ số quan trọng về các điều kiện của thị trường việc làm Hoa Kỳ và tình trạng chung của nền kinh tế Hoa Kỳ, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau đây là một vài điều chịu ảnh hưởng của NFP trong nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới:

Giá cả thị trường. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp có khả năng tác động đến thị trường tài chính trên thế giới do phản ánh tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Báo cáo tích cực cho thấy tăng trưởng việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp có thể làm tăng giá cổ phiếu tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Trái lại, báo cáo kém triển vọng có thể khiến giá cổ phiếu giảm.

Thị trường việc làm. Báo cáo này phản ánh những thay đổi về việc làm phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Do đó, tình trạng thị trường việc làm Hoa Kỳ có thể có tác động đối với thị trường việc làm ở các quốc gia khác.

Chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương có thể xem xét báo cáo này khi quyết định chính sách lãi suất, điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu.

Mức tiêu thụ và sản xuất. Điều này là do báo cáo có thể tác động đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, dẫn đến những thay đổi về mức chi tiêu và sản xuất. Báo cáo đầy triển vọng cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và giảm tỷ lệ thất nghiệp có thể khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn và các doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn. Trái lại, báo cáo kém triển vọng với số liệu không khả quan có thể làm giảm chi tiêu và sản xuất.

Chính sách kinh tế. Báo cáo ảnh hưởng đến các quyết định của chính phủ và ngân hàng trung ương về chi tiêu công, chính sách tiền tệ, chính sách thuế và thương mại. Tăng trưởng việc làm tích cực có thể khuyến khích thực hiện các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hơn nữa trong khi dữ liệu kém khả quan có thể dẫn đến xu hướng ngược lại.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp là chỉ số kinh tế quan trọng. Chỉ số này tác động đến thị trường việc làm và hầu hết các lĩnh vực kinh tế khác ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Do đó, bạn nên cân nhắc chỉ số NFP khi giao dịch– hãy theo dõi chỉ số này qua lịch kinh tế của chúng tôi.