Đăng nhập

GDP là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
GDP là gì?

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo toàn diện về hoạt động kinh tế của tất cả các lĩnh vực kinh tế. Các nhà đầu tư tập trung vào GDP vì chỉ số này mang đến thông tin đầy đủ về hoạt động kinh tế, yếu tố quan trọng giúp theo dõi các khoản đầu tư.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là giá trị tổng thể của tất cả hàng hóa và dịch vụ được một quốc gia sản xuất trong lãnh thổ của quốc gia đó, thường trong khoảng thời gian một năm hoặc một quý.

Tại sao các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này

Báo cáo GDP cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết và tổng quan về nền kinh tế, bao gồm các xu hướng cụ thể. Các thành phần khác nhau của GDP, chẳng hạn như chi tiêu của người tiêu dùng, đầu tư kinh doanh, đầu tư nhà ở và chỉ số giá (lạm phát), cho thấy các xu hướng kinh tế cơ bản và giúp đưa ra quyết định đầu tư.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh sẽ có lợi cho thị trường cổ phiếu tài chính vì lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn, trong khi thị trường trái phiếu lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế vì nguy cơ lạm phát. Bằng cách theo dõi dữ liệu kinh tế như GDP, các nhà đầu tư có thể hiểu được bối cảnh kinh tế của các thị trường này và quản lý các khoản đầu tư phù hợp.

Cách tính GDP

Có ba phương pháp tính GDP:

Phương pháp tính dựa vào sản lượng: Phương pháp này tính tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước bằng cách cộng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong từng lĩnh vực của nền kinh tế như nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ.

Phương pháp tính dựa vào thu nhập: Phương pháp này tính GDP bằng cách cộng tất cả thu nhập mà các cá nhân và doanh nghiệp kiếm được trong nước, bao gồm tiền lương, lợi nhuận, tiền thuê nhà và các hình thức thu nhập khác.

Phương pháp tính dựa vào chi tiêu: Phương pháp này tính GDP bằng cách cộng tất cả chi tiêu trong nước cho hàng hóa và dịch vụ, bao gồm chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu).

Mặc dù cả ba phương pháp đều dùng để tính GDP, nhưng có thể có chút khác biệt nhỏ do sai số đo lường và sai biệt thống kê. GDP là chỉ số kinh tế thiết yếu dùng để theo dõi tình trạng và hiệu suất của nền kinh tế một quốc gia theo thời gian.

Truy cập lịch kinh tế Headway và là người đầu tiên tìm hiểu về các báo cáo GDP mới!