Đăng nhập

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) là gì?

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) là chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường độ mạnh yếu tương đối của giá một công cụ tài chính. Công cụ này giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, cũng như khả năng đảo chiều xu hướng. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ này trong giao dịch trên Headway.

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) là gì?

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) bao gồm hai đường %K và %D được vẽ trên thang điểm từ 0 đến 100. Sau đây là công thức tính toán Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động):

%K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) * 100

%D = Đường trung bình động đơn giản của %K

Đường %K nhạy hơn và dễ bị biến động, trong khi đường %D là phiên bản được làm mịn của %K.

Cách đọc chỉ báo?

Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) có phạm vi từ 0 đến 100. Chỉ số trên 80 được coi là tín hiệu mua quá mức, cho thấy giá có thể sắp điều chỉnh giảm. Chỉ số dưới 20 được coi là tín hiệu bán quá mức, cho thấy giá có thể sắp điều chỉnh tăng. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các điểm đảo chiều hoặc điểm vào lệnh tiềm năng khi chỉ báo vượt qua các mức này.

Cách sử dụng?

1️⃣ Xác định tín hiệu giao cắt. Các nhà giao dịch chú ý đến sự giao cắt giữa đường %K và %D vì đây là tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Khi đường %K cắt lên trên đường %D, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy đà tăng giá có thể đang mạnh lên. Trái lại, khi đường %K cắt xuống dưới đường %D, nó sẽ tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy đà giảm giá có thể đang tăng lên.

2️⃣ Xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Khi Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) tăng trên mức 80, điều đó cho thấy giá có thể bị mua quá mức và có khả năng xảy ra điều chỉnh giảm. Đây có thể là cơ hội cân nhắc bán hoặc chốt lời. Khi Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) giảm xuống dưới mức 20, điều đó cho thấy giá có thể bị bán quá mức và có khả năng xảy ra điều chỉnh tăng giá. Đây có thể là cơ hội cân nhắc mua hoặc mở vị thế long (mua).

3️⃣ Xác định sự phân kỳ. Nhà giao dịch cũng tìm kiếm dấu hiệu phân kỳ giữa Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) và hành động giá. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá hình thành các đáy thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) hình thành các đáy cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều theo hướng đi lên. Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá hình thành các đỉnh cao hơn nhưng Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) hình thành các đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều theo hướng đi xuống.

Bạn cần lưu ý rằng Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) chỉ là một trong số nhiều công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này kết hợp với các chỉ báo, mô hình biểu đồ và kỹ thuật phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.