Đăng nhập

Mô hình nến đôi

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Mô hình nến đôi

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình nến đơn, mô hình cơ bản nhất trong số các loại mô hình nến Nhật. Hôm nay, chúng ta hãy tự tìm hiểu về các mô hình nến đôi, tức là các mô hình bao gồm hai nến.

Mô hình nến nhấn chìm tăng

Mô hình nến nhấn chìm tăng bao gồm hai cây nến: Cây nến đầu tiên là cây nến giảm giá, trong khi cây nến thứ hai là cây nến tăng giá và đóng cửa trên mức mở cửa của cây nến đầu tiên. Giá đóng cửa của cây nến thứ hai càng cao hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên thì càng tốt.

Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá, báo hiệu khả năng đảo chiều. Bóng trên của cây nến thứ hai phải cao hơn bóng của cây nến thứ nhất.

Mô hình nến nhấn chìm giảm

Mô hình nến nhấn chìm giảm đối lập với mô hình nến nhấn chìm tăng và cũng bao gồm hai cây nến. Cây nến đầu tiên là cây nến tăng giá trong khi cây nến thứ hai giảm giá và đóng cửa dưới mức mở cửa của cây nến đầu tiên. Giá đóng cửa của cây nến thứ hai càng thấp hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên thì càng tốt.

Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, báo hiệu khả năng đảo chiều. Bóng dưới của cây nến thứ hai phải thấp hơn bóng dưới của cây nến đầu tiên và giá thấp phải thấp hơn biến động trước đó.

Nến Harami (mẹ bồng con) giảm

Mô hình nến Harami giảm bao gồm hai cây nến và xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, cho biết xu hướng này đã kết thúc. Cây nến đầu tiên có thân lớn và bóng nhỏ với xu hướng tăng giá. Cây nến thứ hai có thân nhỏ và bóng nhỏ với xu hướng giảm giá.

Nến Harami (mẹ bồng con) tăng

Mô hình nến Harami tăng bao gồm hai cây nến và xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá, cho biết xu hướng này đã kết thúc. Cây nến đầu tiên có thân lớn và bóng nhỏ với xu hướng giảm giá. Cây nến thứ hai có thân nhỏ và bóng nhỏ với xu hướng tăng giá. Thân cây nến thứ hai nằm bên trong thân cây nến đầu tiên.

Mô hình nến xuyên

Mô hình nến xuyên bao gồm hai cây nến. Một cây nến có xu hướng tăng giá mạnh. Cây nến còn lại là cây nến tăng giá có phần thân dưới nằm dưới phần thân dưới của cây nến trước đó và tăng lên trên điểm giữa của cây nến đầu tiên.

Cây nến tăng giá càng lớn thì càng tốt. Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá, báo hiệu khả năng đảo chiều. Bóng trên của cây nến thứ hai phải cao hơn bóng trên của cây nến đầu tiên và giá cao phải cao hơn biến động trước đó.

Mô hình nến mây đen che phủ

Mô hình nến mây đen che phủ bao gồm hai cây nến: Cây nến đầu tiên là cây nến tăng giá mạnh và cây nến thứ hai là cây nến giảm giá có phần thân trên cao hơn phần thân trên của cây nến trước đó và giảm xuống dưới điểm giữa của cây nến đầu tiên. Cây nến giảm giá càng lớn thì càng tốt.

Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, báo hiệu khả năng đảo chiều.

Mô hình giảm giá ba bước

Mô hình giảm giá ba bước là mô hình xu hướng tiếp diễn bao gồm năm cây nến. Mô hình này xuất hiện trong xu hướng giảm giá để chứng minh sự tiếp diễn của xu hướng.

Cây nến đầu tiên là cây nến giảm giá lớn.

Cây nến thứ hai, thứ ba và thứ tư là những cây nến tăng giá nhỏ di chuyển theo hướng ngược lại với cây nến đầu tiên và trong phạm vi của cây nến đầu tiên.

Cây nến thứ năm là cây nến giảm giá dài có bóng trên và bóng dưới ngắn, đóng cửa dưới mức đóng cửa của cây nến đầu tiên.

Mô hình tăng giá ba bước

Mô hình tăng giá ba bước là mô hình xu hướng tiếp diễn bao gồm năm cây nến. Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng giá để chứng minh sự tiếp diễn của xu hướng.

Cây nến đầu tiên là cây nến tăng giá lớn.

Cây nến thứ hai, thứ ba và thứ tư là những cây nến giảm giá nhỏ di chuyển theo hướng ngược lại với cây nến đầu tiên và trong phạm vi của cây nến đầu tiên.

Cây nến thứ năm là cây nến tăng giá dài có bóng trên và bóng dưới ngắn, đóng cửa trên mức đóng cửa của cây nến đầu tiên.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.