Đăng nhập

Chỉ báo MACD là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Chỉ báo MACD là gì?

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính, đặc biệt là trên thị trường forex. Đường này giúp xác định các xu hướng thị trường và xác nhận các tín hiệu mua và bán. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi điều cần biết về MACD.

MACD là gì?

Chỉ báo MACD bao gồm một tập hợp các đường và giai đoạn phản ánh mối quan hệ giữa các Đường trung bình động và các giao điểm của chúng.

Chỉ báo này bao gồm các thành phần sau:

1️⃣ Đường MACD. Đường này được tính bằng cách lấy Đường trung bình động nhanh hơn (khoảng thời gian ngắn hơn) trừ đi Đường trung bình động chậm hơn (khoảng thời gian dài hơn). Đường này phản ánh sự thay đổi giá nhanh chóng.

2️⃣ Đường tín hiệu. Đường tín hiệu là một Đường trung bình động khác của đường MACD. Đường này giúp làm mịn các tín hiệu giao dịch khi giao cắt với đường MACD. Bạn có thể sử dụng các Đường trung bình động khác nhau để tính toán đường tín hiệu.

3️⃣ Biểu đồ MACD. Biểu đồ này thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu dưới dạng biểu đồ dao động trên và dưới đường zero. Biểu đồ được sử dụng để hiển thị trực quan sức mạnh và động lượng thay đổi giá.

Tại sao nên sử dụng MACD?

Chỉ báo MACD là công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng trên thị trường.

Khi Đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu, điều này được coi là tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Trái lại, khi Đường MACD cắt xuống dưới Đường tín hiệu, điều này được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy cơ hội bán hàng tiềm năng.

Những thay đổi trên Biểu đồ cũng có thể chỉ ra động lượng. Biểu đồ dương tăng dần (phía trên đường zero) cho thấy động lượng tăng mạnh và thường được hiểu là tín hiệu mua. Tương tự, biểu đồ âm tăng (bên dưới đường zero) cho thấy động lượng giảm mạnh và thường được hiểu là tín hiệu bán.

Chỉ báo MACD cũng có thể xác định sự phân kỳ, xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo MACD. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo MACD hình thành các đáy cao hơn. Điều này có thể chỉ ra khả năng đảo chiều tăng giá. Trái lại, phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo MACD hình thành các đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.

Tuy nhiên, nhà giao dịch cần cân nhắc bối cảnh thị trường chung và sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận bất kỳ tín hiệu nào do chỉ báo MACD tạo ra.

Cách sử dụng MACD?

Có thể áp dụng chỉ báo MACD cho các khung thời gian và cài đặt khác nhau. Chỉ báo này cung cấp sự linh hoạt để điều chỉnh cài đặt của chỉ báo cho phù hợp với nhu cầu cụ thể và đặc điểm của thị trường đang được phân tích.

Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD riêng hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để nâng cao hiệu quả chất lượng giao dịch:

Xác định xu hướng. MACD có thể giúp xác định hướng của xu hướng chung. Khi đường MACD nằm trên đường zero và các thanh biểu đồ chủ yếu là dương, điều đó cho thấy xu hướng tăng giá. Trái lại, khi đường MACD nằm dưới đường zero và các thanh biểu đồ chủ yếu là âm, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá.

Tín hiệu giao cắt. Nhà giao dịch tìm kiếm giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu làm các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Giao cắt tăng giá (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu) có thể cho thấy tín hiệu mua, trong khi giao cắt giảm giá (đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu) có thể gợi ý tín hiệu bán.

Mẫu hình biểu đồ. Nhà giao dịch phân tích hình dạng và mẫu hình của các thanh biểu đồ. Ví dụ: một loạt các thanh biểu đồ tăng có thể cho thấy động lượng tăng, trong khi một loạt các thanh biểu đồ giảm có thể cho thấy động lượng đang suy yếu.

Xác nhận với các chỉ báo khác. Chỉ báo MACD thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và cải thiện độ chính xác tổng thể của chiến lược.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.