Đăng nhập

Cách sử dụng đường xu hướng và kênh giá

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Cách sử dụng đường xu hướng và kênh giá

Các đường xu hướng và kênh giá là các công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Tìm hiểu cách áp dụng để giao dịch hiệu quả và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Đường xu hướng tăng giá

Đường xu hướng tăng giá là đường thẳng dốc lên nối các đáy trong biểu đồ. Đường này chỉ ra xu hướng tăng giá trên thị trường. Các đường này có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như nhận diện các cơ hội mua khi giá giao cắt với đường. Các đường này cũng có thể giúp quản lý rủi ro và vạch ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Ví dụ về đường xu hướng tăng giá nằm bên dưới các đáy mà giá đã bật lên. Đường xu hướng tăng giá trong ngắn hạn được vẽ bằng cách nối các điểm 1 và 3, là các đáy mà giá đã bật lên. Để xác nhận tính hợp lệ của đường xu hướng tăng giá, bạn cần phải kiểm tra đường này tại điểm thứ ba (tại điểm 5).

Đường xu hướng giảm giá

Trong phân tích biểu đồ, đường xu hướng giảm giá là đường thẳng dốc xuống sang bên phải, nối các đỉnh với nhau. Đường này chỉ ra xu hướng giảm giá trên thị trường. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng giảm giá để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các cơ hội bán tiềm năng khi giá giao cắt với đường này. Ngoài ra, các đường xu hướng giảm giá có thể giúp quản lý rủi ro và phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Đường xu hướng giảm giá được vẽ phía trên các đỉnh giá giảm dần (một đường xu hướng ngắn hạn được vẽ bằng cách nối các điểm (1-3) và sau đó được kiểm tra tại điểm 5 để đảm bảo độ chính xác.

Tại sao nhà giao dịch nên sử dụng đường xu hướng?

Nhà giao dịch có thể tận dụng đường xu hướng theo nhiều cách. Các cách này bao gồm:

Xác định các điểm mua và bán: Các đường xu hướng có thể giúp nhận diện các vùng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Khi đó, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các mức này.

Thoát giao dịch sớm: Bạn cũng có thể sử dụng các đường xu hướng làm điểm thoát khỏi các giao dịch đang mở. Đường xu hướng bị phá vỡ báo hiệu bắt đầu đảo chiều xu hướng.

Xác định xu hướng: Hướng của đường xu hướng và cách đường xu hướng điều chỉnh theo biến động giá chung có thể giúp bạn xác định xu hướng chung của thị trường.

Đặt lệnh tự động: Nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng để đặt lệnh giao dịch tự động như lệnh dừng lỗ và lệnh tại giá mục tiêu. Phương pháp này dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự mà bạn đã xác định và xu hướng chung của thị trường.

Cách vẽ đường xu hướng

Bạn cần quan sát xu hướng trên thị trường nếu muốn vẽ đường xu hướng. Điều này có nghĩa là bạn phải xác định ít nhất hai trường hợp trong đó giá bật ra khỏi các đáy và đáy thứ hai phải cao hơn đáy thứ nhất.

Khi bạn đã tìm thấy hai đáy có xu hướng tăng này, bạn có thể vẽ một đường thẳng nối hai đáy này và kéo dài đường thẳng lên trên sang phải. Đường xu hướng được coi là có giá trị nếu giá chạm vào đường xu hướng ba lần.

Cần có tối thiểu hai điểm để chỉ ra xu hướng và cần có điểm thứ ba để xác nhận đường xu hướng. Hai điểm này sẽ lần lượt thể hiện điểm giá thấp nhất hoặc cao nhất trong xu hướng tăng giá hoặc xu hướng giảm giá.

Làm thế nào để tận dụng đường xu hướng trong giao dịch?

Bạn cần lưu ý rằng bạn nên sử dụng đường xu hướng với các phương pháp và công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định sáng suốt trên thị trường.

Bạn có thể sử dụng các đáy gần đó làm vùng mua trong xu hướng tăng giá. Bạn có thể sử dụng các điểm 5 và 7 làm điểm vào lệnh cho các giao dịch mua mới. Điểm 9 được gọi là điểm chốt lãi cho các giao dịch mua, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng tăng giá.

Điểm 5 và 7 có thể được sử dụng làm vùng bán và việc phá vỡ đường xu hướng tại điểm 9 báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Cần lưu ý rằng tầm quan trọng của đường xu hướng được xác định bởi độ dài của đường không bị phá vỡ và tần suất kiểm tra của đường xu hướng. Đường xu hướng đã được kiểm tra tám lần có ý nghĩa hơn đường xu hướng chỉ được kiểm tra ba lần. Hơn nữa, đường xu hướng đã tồn tại trong chín tháng có ý nghĩa hơn đường xu hướng chỉ tồn tại trong chín tuần hoặc chín ngày.

Kênh giá

Về cơ bản, kênh giá được tạo ra bằng cách vẽ hai đường song song thể hiện biến động giá thị trường. Đường trên thể hiện đường kháng cự trong khi đường thấp thể hiện đường hỗ trợ. Để xác định kênh, hãy vẽ các đường song song để chạm vào biến động giá tại càng nhiều điểm càng tốt.

Nhà giao dịch có thể sử dụng kênh giá để xác định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Giá vượt quá đường kháng cự trên gợi ý xu hướng tăng giá có thể tiếp tục. Trái lại, giá bên dưới đường hỗ trợ dưới gợi ý xu hướng giảm giá có thể tiếp tục. Hơn nữa, kênh giá có thể giúp đặt lệnh dừng lỗ và lệnh tại giá mục tiêu.

Cũng giống như đường xu hướng chung, nhà giao dịch cần xác nhận tính hợp lệ của kênh giá bằng cách quan sát biến động giá nhiều lần tại các mức hỗ trợ và kháng cự được kênh giá xác định.

Đăng nhập để bắt đầu giao dịch với các đường xu hướng và kênh giá ngay!