Đăng nhập

Tìm hiểu về bảng lương phi nông nghiệp (NFP)

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Tìm hiểu về bảng lương phi nông nghiệp (NFP)

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là báo cáo kinh tế quan trọng được phát hành hàng tháng thống kê số lượng việc làm tăng hoặc giảm trong nền kinh tế Hoa Kỳ, loại trừ một số hạng mục như công nhân nông nghiệp.

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là gì?

Bảng lương phi nông nghiệp đề cập đến tổng số lao động được trả lương trong nền kinh tế, loại trừ công nhân nông nghiệp, nhân viên chính phủ, người giúp việc tại nhà riêng và nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng là chỉ báo kinh tế quan trọng được dùng để đánh giá tình hình thị trường lao động và hiệu suất kinh tế tổng thể.

Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố báo cáo này vào ngày Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, và nó được coi là một chỉ báo quan trọng về tình hình và hướng đi của nền kinh tế. Chỉ báo này được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư để có cái nhìn sâu sắc về xu hướng việc làm, tăng lương và sự thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ.

Cách tính bảng lương phi nông nghiệp?

Số liệu của bảng lương phi nông nghiệp được tính toán thông qua một cuộc khảo sát do các cơ quan chính phủ thực hiện, đặc biệt là BLS Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát này, được biết đến với tên gọi Cuộc khảo sát Thống kê việc làm hiện tại (CES), thu thập dữ liệu từ một nhóm mẫu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp doanh phi nông nghiệp.

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin về số lượng nhân viên trong bảng lương của họ trong kỳ trả lương bao gồm ngày 12 hàng tháng. Sau đó, BLS tổng hợp dữ liệu này để ước tính tổng số việc làm phi nông nghiệp tăng lên hay giảm đi trong tháng. Cuộc khảo sát cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các ngành và các nhóm dân số khác nhau, hỗ trợ phân tích xu hướng việc làm.

Tại sao bảng lương phi nông nghiệp quan trọng

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vì một số lý do:

  • Chỉ báo về tình hình kinh tế. Bảng lương phi nông nghiệp cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình của thị trường lao động, cho thấy hoạt động kinh tế tổng thể. Số lượng công việc tăng cho thấy tăng trưởng kinh tế và có thể tăng chi tiêu tiêu dùng trong khi số lượng công việc giảm có thể báo hiệu kinh tế suy giảm.
  • Ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, giám sát chặt chẽ bảng lương phi nông nghiệp để đánh giá nhu cầu thay đổi chính sách tiền tệ, bao gồm cả lãi suất. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ có thể thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ để ngăn chặn tình trạng quá nhiệt trong khi tăng trưởng việc làm yếu có thể dẫn đến các biện pháp thích ứng để kích thích nền kinh tế phát triển.
  • Lạm phát tiền lương. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp cũng ảnh hưởng đến xu hướng lạm phát tiền lương. Thị trường lao động cung không đủ cầu với tỷ lệ thất nghiệp thấp thường dẫn đến áp lực tăng lương khi các nhà tuyển dụng cạnh tranh nhau để thu hút nhân tài. Mức tăng lương có thể ảnh hưởng đến cách chi tiêu của người tiêu dùng và áp lực lạm phát trong nền kinh tế.
  • Niềm tin của người tiêu dùng. Xu hướng việc làm ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi chi tiêu của người tiêu dùng. Khi số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng lên, điều đó thường cho thấy có nhiều người đang tìm được việc làm hơn, có khả năng dẫn đến chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế cao hơn.
  • Tác động về mặt chính trị và xã hội. Xu hướng việc làm có tác động đáng kể đến chính trị và xã hội. Các chính phủ sử dụng chỉ tiêu tạo việc làm làm thước đo chính để đánh giá các chính sách và hiệu quả kinh tế của họ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và cơ hội việc làm có thể ảnh hưởng đến tâm lý cử tri và phúc lợi xã hội.

Nhìn chung, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp đóng vai trò là một chỉ số quan trọng về sức sống của nền kinh tế, ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan, từ các nhà hoạch định chính sách đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tác động đến thị trường tài chính

Việc công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) thường làm tăng độ biến động trên thị trường tài chính vì các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ dựa trên tác động của dữ liệu đối với tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và triển vọng thu nhập doanh nghiệp. Sau đây là cách dữ liệu này ảnh hưởng đến các thị trường khác nhau.

Thị trường cổ phiếu

Số liệu NFP thường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Dữ liệu tích cực cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh mẽ có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào tình hình của nền kinh tế, dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn.

Trái lại, số liệu NFP kém khả quan hơn dự kiến có thể dẫn đến lo ngại về suy thoái kinh tế, khiến giá cổ phiếu sụt giảm.

Thị trường trái phiếu

Giá trái phiếu và lợi suất rất dễ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu NFP. Số liệu NFP mạnh có thể làm tăng kỳ vọng về lạm phát và lãi suất cao hơn dẫn đến lợi suất trái phiếu cao hơn và giá trái phiếu thấp hơn do các nhà đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro lạm phát.

Trái lại, dữ liệu NFP kém khả quan có thể làm giảm kỳ vọng về lạm phát và lãi suất, dẫn đến lợi suất trái phiếu thấp hơn và giá trái phiếu cao hơn.

Thị trường Forex

Thị trường tiền tệ đặc biệt phản ứng mạnh mẽ với việc công bố dữ liệu NFP, đặc biệt là tiền tệ của các quốc gia có nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với đồng đô la Mỹ. Dữ liệu NFP tích cực có thể củng cố đồng đô la Mỹ vì điều này cho thấy sức mạnh kinh tế, trong khi dữ liệu kém khả quan hơn dự kiến có thể làm suy yếu đồng đô la.

Nhà giao dịch tiền tệ cũng đánh giá dữ liệu so với kỳ vọng, điều này có thể dẫn đến những biến động mạnh trong tỷ giá hối đoái.

Thị trường hàng hóa

Dữ liệu NFP có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ có thể báo hiệu nhu cầu gia tăng đối với hàng hóa, chẳng hạn như dầu và kim loại công nghiệp, dẫn đến giá cả cao hơn. Trái lại, dữ liệu việc làm kém khả quan có thể làm giảm kỳ vọng về nhu cầu, khiến giá hàng hóa giảm.

Diễn giải ý nghĩa của báo cáo bảng lương phi nông nghiệp

Để diễn giải báo cáo NFP thường được công bố trên trang web của BLS, bạn nên tập trung vào:

  1. Con số tiêu đề: Con số này thể hiện tổng số người lao động được trả lương của Hoa Kỳ, không bao gồm công nhân nông nghiệp, nhân viên chính phủ, người giúp việc gia đình riêng và nhân viên tổ chức phi lợi nhuận. Con số cao hơn dự kiến thường được coi là có ý nghĩa tích cực đối với nền kinh tế, trong khi con số thấp hơn dự kiến được coi là tiêu cực.
  2. Tỷ lệ thất nghiệp. Đây là tỷ lệ phần trăm trong tổng lực lượng lao động không có việc làm nhưng tích cực tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc. Con số này giảm được coi là tích cực, trong khi con số này tăng được coi là tiêu cực.
  3. Thu nhập trung bình hàng giờ. Số liệu này phản ánh sự thay đổi về mức giá mà doanh nghiệp phải trả cho lao động, không bao gồm ngành nông nghiệp. Con số cao hơn dự kiến thường được coi là có ý nghĩa tích cực, trong khi con số thấp hơn dự kiến được coi là tiêu cực.

Kết luận: Bảng lương phi nông nghiệp

Việc công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, quyết định chính sách tiền tệ và biến động thị trường. Hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu này có ý nghĩa rất quan trọng để điều hướng sự phức tạp của bối cảnh tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, mặc dù các số liệu theo báo cáo NFP cung cấp cái nhìn tổng quan về nền kinh tế, nhưng chúng chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn và cần được xem xét cùng với các chỉ báo kinh tế và sự kiện tin tức khác.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.