Đăng nhập

Thanh khoản là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Thanh khoản là gì?

Thanh khoản là mức độ chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách dễ dàng và hiệu quả mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản. Tài sản có tính thanh khoản cao có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng và dễ dàng trong khi những tài sản có tính thanh khoản kém hơn có thể mất nhiều thời gian chuyển đổi hơn và phải chịu chi phí cao hơn.

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán là hai thước đo chính của thanh khoản. Thanh khoản thị trường là mức độ dễ dàng mua và bán tài sản trên một thị trường ổn định và minh bạch trong khi thanh khoản kế toán đo lường lượng tiền mặt mà một công ty có sẵn và đánh giá tình trạng tài chính của công ty đó.

Trong bối cảnh của một công ty, thanh khoản đo lường tốc độ chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để thực hiện trách nhiệm trả nợ ngắn hạn. Các công ty coi trọng sự linh hoạt ngắn hạn thích nắm giữ tài sản thanh khoản hơn.

Thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong tài chính và đầu tư. Tài sản có tính thanh khoản càng cao thì càng dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, trong khi tài sản có tính thanh khoản kém hơn sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn để chuyển đổi thành tiền mặt.

Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong khi các tài sản hữu hình như bất động sản, tác phẩm mỹ thuật và đồ sưu tầm tương đối khó thanh khoản. Các tài sản tài chính khác nhau, từ cổ phiếu đến các đơn vị sở hữu trong công ty hợp danh, có mức độ thanh khoản khác nhau trong phạm vi thanh khoản.

Tại sao thanh khoản lại quan trọng?

Tính thanh khoản của một khoản đầu tư cụ thể rất quan trọng vì nó cho biết mức độ cung và cầu của chứng khoán hoặc tài sản đó và tốc độ có thể bán khoản đầu tư này để lấy tiền mặt khi cần thiết. Các công ty có lượng tiền mặt và tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt cao hơn cho thấy tình hình tài chính vững mạnh vì họ có thể thực hiện trách nhiệm trả các khoản nợ và chi phí của mình, vì vậy, đó là những khoản đầu tư tốt hơn.

Các công ty và cá nhân cần có nguồn vốn sẵn có để đáp ứng trách nhiệm tài chính ngắn hạn của họ. Nếu một công ty hoặc cá nhân không có đủ tài sản thanh khoản để thực hiện trách nhiệm trả các khoản nợ ngắn hạn, họ có thể phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản, có thể dẫn đến phá sản. Có nhiều tiền tiết kiệm hơn giúp các cá nhân dễ dàng trả các khoản nợ như vay thế chấp, vay mua ô tô hoặc hóa đơn thẻ tín dụng.

Trong thị trường tài chính, tính thanh khoản rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng các giao dịch và lệnh có thể được thực hiện một cách thích hợp. Nếu một chứng khoán cụ thể không có tính thanh khoản, thị trường không thể thực hiện giao dịch, người nắm giữ chứng khoán không thể bán tài sản của mình và các bên muốn đầu tư vào chứng khoán đó không thể mua tài sản đó.

Tóm lại, thanh khoản là khái niệm cơ bản trong tài chính và đầu tư. Điều quan trọng là phải đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, quản lý rủi ro, hoạt động trên thị trường tài chính và lập kế hoạch cho tương lai.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.