Đăng nhập

Mùa báo cáo thu nhập là gì?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Mùa báo cáo thu nhập là gì?

Mùa báo cáo thu nhập là khoảng thời gian các công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính của họ, thường là hàng quý. Mùa báo cáo thu nhập bắt đầu một vài tuần sau khi quý kết thúc, với hầu hết các công ty phát hành báo cáo của họ cách nhau vài tuần. Trong thời gian này, các công ty cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận và các số liệu tài chính quan trọng khác, cũng như dự báo về hiệu suất trong tương lai.

Tại sao các thông tin này lại quan trọng

Các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích và phương tiện truyền thông tài chính theo dõi chặt chẽ thông tin này để đánh giá tiềm năng tăng trưởng và tình trạng tổng thể của công ty. Là nhà giao dịch, bạn cần phải biết ngày công bố dữ liệu trong mùa báo cáo thu nhập để bạn có thể theo dõi thị trường cho mục đích mua vào hoặc chốt giao dịch.

Giá trị cổ phiếu có thể chịu tác động rất mạnh trong mùa báo cáo thu nhập. Báo cáo thu nhập có thể tác động đến giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu có thể phản ứng khác nhau với báo cáo thu nhập tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, xu hướng của ngành và tâm lý nhà đầu tư.

Có một số xu hướng chung về cách các mùa báo cáo thu nhập tác động đến cổ phiếu:

Nếu công ty báo cáo thu nhập, doanh thu hoặc dự báo cao hơn dự kiến thì giá cổ phiếu có thể tăng, cho thấy triển vọng tích cực về tương lai của công ty. Kết quả là, nhiều người có thể muốn mua cổ phiếu hơn, làm tăng nhu cầu và giá cả.

Ví dụ, nếu quý IV của Apple thành công, điều đó có thể tác động tích cực đến giá trị cổ phiếu của Apple. Do đó, mua cổ phiếu trong thời gian này có thể dẫn đến lợi nhuận có lãi vì dự đoán cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Nếu thu nhập, doanh thu hoặc dự báo của công ty thấp hơn dự kiến thì giá cổ phiếu có thể giảm. Điều này có thể dẫn đến việc bán nhiều hơn và ít nhu cầu hơn về cổ phiếu, do đó giá cổ phiếu sẽ thấp hơn. Có thể bạn nên chờ đợi trước khi mua hoặc thậm chí cân nhắc việc bán các vị thế hiện tại của mình.

Ví dụ, khi Netflix giảm tốc độ tăng trưởng, giá trị cổ phiếu của công ty cũng giảm theo. Do đó, nhiều nhà giao dịch đã thận trọng khi mua cổ phiếu Netflix và thậm chí một số nhà giao dịch đã bán cổ phiếu của họ để tránh thua lỗ đáng kể.

Cách theo dõi mùa báo cáo thu nhập

Để biết khi nào một công ty sẽ trả cổ tức, bạn có thể kiểm tra lịch kinh tế hoặc tìm kiếm trang web trực tuyến của công ty đó. Những ngày thanh toán này thường được thông báo trước và cập nhật khi công ty công bố báo cáo tài chính.

Các công ty thường công bố báo cáo tài chính hàng quý vào cuối mỗi quý và báo cáo hàng năm vào cuối năm tài chính. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ cuối quý đến ngày công bố báo cáo tài chính thực tế có thể khác nhau giữa các công ty.

Làm thế nào bạn có thể xác định xu hướng hiện tại đối với một cổ phiếu cụ thể?

Có một số cách xác định tâm lý hiện tại đối với một cổ phiếu cụ thể.

Bạn có thể theo dõi các bài báo, phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác có thể cung cấp thông tin về công ty và bất kỳ tin tức nào. Bao gồm các báo cáo của chuyên gia phân tích trong danh sách đọc của bạn. Các chuyên gia phân tích có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý đối với một cổ phiếu, vì các chuyên gia phân tích thường đưa ra các khuyến nghị và mục tiêu giá dựa trên kỳ vọng của họ đối với công ty.

Công cụ hữu ích nhất để xác định xu hướng hiện tại của một cổ phiếu cụ thể là các chỉ số tài chính.

  • Các chỉ báo lợi nhuận, chẳng hạn như tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) và tỷ lệ tăng trưởng giá trên lợi nhuận (PEG). Các chỉ báo này giúp đánh giá kỳ vọng thu nhập của công ty và tác động của chỉ báo đối với giá cổ phiếu.
  • Chỉ báo thanh khoản chẳng hạn như khối lượng giao dịch hàng ngày và chênh lệch giá giữa giá hỏi mua-giá chào bán có thể được sử dụng để đánh giá mức độ dễ mua và bán cổ phiếu, vì tính thanh khoản của cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến biến động giá.
  • Các chỉ báo tăng trưởng chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng hàng năm của thu nhập và doanh thu có thể được sử dụng để đánh giá sự tăng trưởng của công ty và tác động của chỉ báo đối với giá cổ phiếu.
  • Đường trung bình động giúp phân tích xu hướng chung của cổ phiếu, vì giá trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định có thể được tính toán và sử dụng để xác định xu hướng tăng giá hoặc giảm giá của cổ phiếu.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Telegram, Instagram, Facebook) để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.