Đăng nhập

Cách quyết định thời điểm đóng vị thế?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Cách quyết định thời điểm đóng vị thế?

Việc đóng một giao dịch cũng quan trọng như khi mở giao dịch đó. Trong bài viết này, các chuyên gia Headway chia sẻ những điều cần cân nhắc khi bạn nghĩ đến việc thoát giao dịch và những chiến lược nào có thể hữu ích cho bạn.

1️⃣ Chúng ta đánh giá tình hình hiện tại

Trước khi tham gia giao dịch, bạn xác định mục tiêu và chiến lược tài chính tổng thể của mình. Ví dụ: bạn nhắm đến việc đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể hay hạn chế thua lỗ ở một mức nhất định? Những mục tiêu này có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản của thị trường. Bằng cách đó, bạn biết điểm thoát lệnh của mình ngay cả trước khi bạn tham gia giao dịch.

Bạn cũng nên xem xét một số yếu tố khi quyết định đóng giao dịch.

Các yếu tố cơ bản. Cân nhắc các yếu tố cơ bản khi quyết định đóng giao dịch. Những yếu tố này có thể bao gồm tin tức chính trị và kinh tế, diễn biến địa chính trị, quyết định của ngân hàng trung ương, sự kiện của công ty và kỳ vọng chung của thị trường. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường và có thể hỗ trợ hoặc ngăn cản quyết định đóng giao dịch của bạn.

Theo dõi tin tức và phân tích thị trường liên quan đến tài sản bạn đang giao dịch. Tin tức kinh tế và các sự kiện toàn cầu có thể có tác động đáng kể đến giá tài sản và điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đóng giao dịch của bạn.

Phân tích kỹ thuật. Sử dụng các công cụ và chỉ báo để phân tích mô hình giá và xu hướng thị trường. Bạn có thể sử dụng loại phân tích này để xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Ví dụ: đường xu hướng và mô hình nến có thể được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động, đường xu hướng hoặc chỉ báo động lượng để xác định thời điểm đóng giao dịch.

Theo dõi hiệu suất và rủi ro. Liên tục theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn. Điều chỉnh các lệnh Dừng lỗ hoặc Chốt lời dựa trên diễn biến thị trường và diễn biến giao dịch. Nếu giao dịch nhanh chóng đáp ứng được kỳ vọng mục tiêu của bạn, hãy đóng một phần giao dịch và chốt lời, giúp giảm rủi ro và cải thiện việc quản lý vốn.

Đưa ra quyết định đóng giao dịch dựa trên quan điểm của bạn về thị trường và những kỳ vọng trong tương lai. Đóng giao dịch nếu bạn tin rằng xu hướng thị trường hiện tại đã thay đổi hoặc nếu bạn tin rằng bạn đã đạt được mục tiêu giao dịch.

Nhận biết mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận trong giao dịch. Đặt ra mức lỗ mà bạn có thể chấp nhận trước khi quyết định đóng giao dịch. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời để đặt mức tự động đóng giao dịch khi giao dịch đạt đến điểm lãi/lỗ nhất định.

Chiến lược thoát lệnh. Xác định chiến lược thoát khỏi cả giao dịch có lãi và giao dịch thua lỗ. Nhà giao dịch có thể sử dụng một số phương pháp, chẳng hạn như thoát lệnh khi đạt được mức lợi nhuận nhất định, khi giá vượt qua mức trung bình của một chỉ báo cụ thể hoặc khi tín hiệu giao dịch kỹ thuật đảo chiều. Xác định chiến lược thoát lệnh thích hợp có thể giúp giảm bớt những định kiến về mặt cảm xúc và đưa ra những quyết định hợp lý hơn.

2️⃣ Chúng ta áp dụng chiến lược thoát lệnh

Thoát khỏi giao dịch là một phần quan trọng trong việc quản lý rủi ro và thu lợi nhuận trong giao dịch. Chiến lược thoát lệnh thích hợp phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch và ưu tiên cá nhân của bạn. Sau đây là một số chiến lược phổ biến để thoát giao dịch:

Đặt mục tiêu cố định. Chiến lược này bao gồm việc đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể khi mở giao dịch và tự động đóng giao dịch khi giá đạt đến mức lợi nhuận đó. Phương pháp này hữu ích cho những nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn.

Tín hiệu giao dịch kỹ thuật. Nhà giao dịch có thể sử dụng các tín hiệu giao dịch kỹ thuật để xác định các điểm thoát lệnh. Ví dụ: nếu bạn tham gia giao dịch mua khi giá phá vỡ trên đường trung bình động đơn giản, bạn có thể chọn đóng giao dịch khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động.

Cắt lỗ động. Chiến lược này sử dụng lệnh cắt lỗ động để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Mức cắt lỗ động được điều chỉnh đến một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện hành khi giá diễn biến theo hướng có lợi cho bạn và tạo ra lợi nhuận. Nếu giá đảo chiều và giảm đến một mức nhất định, giao dịch sẽ tự động đóng. Điều này cho phép bạn nắm bắt các biến động giá tích cực và bảo vệ lợi nhuận trong trường hợp xu hướng đảo chiều.

Chiến lược có giới hạn thời gian. Bạn cũng có thể chọn đóng giao dịch sau một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một giờ hoặc một ngày. Phương pháp này có thể hữu ích cho những nhà giao dịch thích giao dịch nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro.

Phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản bao gồm việc xem xét các yếu tố thị trường và tài sản cụ thể trước khi quyết định thoát giao dịch. Những yếu tố này có thể bao gồm các báo cáo tài chính, các sự kiện kinh tế và chính trị cũng như sự phát triển của ngành. Nếu những yếu tố này thay đổi đáng kể và ảnh hưởng đến kỳ vọng của bạn đối với tài sản, bạn có thể chọn đóng giao dịch.

Xin lưu ý không có phương pháp nào phù hợp cho tất cả các nhà giao dịch! Trải nghiệm và điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên kết quả của bạn.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, InstagramFacebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.