Log masuk

Pasaran Bon Korporat LWN Pasaran Ekuiti: Perbandingan

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Pasaran Bon Korporat LWN Pasaran Ekuiti: Perbandingan

Syarikat boleh menerbitkan bon dan saham korporat. Instrumen ini adalah serupa dan mengikut matlamat bersama untuk mendapatkan modal bagi syarikat penerbit. Namun, anda dinasihatkan untuk memahami perbezaan antara kedua-duanya. Ketahui lebih lanjut tentang instrumen kewangan ini untuk menavigasi peristiwa pasaran dengan sempurna.

Apakah bon korporat?

Bon korporat ialah sejenis sekuriti hutang yang digunakan oleh syarikat untuk mendapatkan modal. Pada asasnya, apabila syarikat perlu meminjam wang daripada pelabur, ia boleh menerbitkan bon. Sebagai pertukaran bagi peminjaman wang, syarikat berjanji untuk membayar faedah kepada pemegang bon secara berkala dan membayar balik jumlah pinjaman pokok apabila matang.

Bon korporat biasanya datang dengan kadar faedah tetap dan tarikh matang tertentu. Melabur dalam bon korporat membolehkan individu dan institusi meminjamkan wang kepada syarikat dan memperoleh pendapatan faedah sebagai balasan.

Tahap risiko yang dikaitkan dengan bon korporat berbeza-beza bergantung pada kelayakan kredit syarikat penerbit. Bon yang dinilai lebih tinggi dianggap kurang berisiko dan menawarkan kadar faedah yang lebih rendah. Bon yang mempunyai penarafan yang lebih rendah membawa risiko yang lebih tinggi tetapi menawarkan potensi pulangan yang lebih lumayan.

Apakah pasaran ekuiti?

Pasaran ekuiti, juga dipanggil pasaran saham atau bursa saham, adalah platform apabila saham syarikat yang didagangkan secara terbuka dibeli dan dijual. Ekuiti mewakili pemilikan dalam syarikat. Apabila orang ramai membeli saham syarikat, mereka menjadi pemegang saham dan memegang pegangan pemilikan berkadar dalam syarikat itu.

Pasaran ekuiti menyediakan mekanisme untuk syarikat memperoleh modal dengan menerbitkan saham kepada pelabur. Pelabur boleh membeli dan menjual saham ini di bursa saham, dengan harga ditentukan oleh dinamik penawaran dan permintaan.

Melabur dalam pasaran ekuiti boleh menawarkan potensi peningkatan modal kerana nilai saham mungkin meningkat dari semasa ke semasa. Pemegang saham juga boleh menerima dividen, iaitu sebahagian daripada keuntungan syarikat diagihkan kepada pemegang saham.

Walau bagaimanapun, pelaburan dalam saham membawa risiko kerana harga saham boleh berubah-ubah dan pelabur mungkin mengalami kerugian jika nilai saham mereka merosot.

Bon korporat dan pasaran ekuiti: apakah yang sama?

Pasaran bon korporat dan pasaran ekuiti adalah komponen penting dalam keseluruhan pasaran kewangan, menyediakan ruang untuk syarikat mengumpul modal dan supaya para pelabur dapat menggunakan dana mereka untuk mencari pulangan.

🏦 Bon dan saham kedua-duanya didagangkan di bursa kewangan dan dikawal oleh undang-undang dan peraturan kewangan.

💱 Kedua-dua pasaran digunakan untuk pembiayaan korporat. Apabila syarikat menerbitkan bon, ia meminjam wang daripada pelabur. Apabila syarikat menjadi awam, ia menjual saham kepada orang ramai untuk mendapatkan modal.

🪙 Dalam kedua-dua kes, pelabur menerima pulangan kewangan. Dalam pasaran bon, pemegang bon menerima bayaran faedah tetap dan mendapatkan semula pembayaran pokok mereka pada akhir tempoh bon. Dalam pasaran saham, pelabur boleh menerima dividen (keuntungan yang diperoleh) dan memperoleh keuntungan dengan menjual saham jika nilainya meningkat.

Bon korporat dan pasaran ekuiti: apakah perbezaannya?

Walau bagaimanapun, bon dan saham korporat mewakili dua jenis instrumen kewangan yang berbeza. Perbandingan adalah seperti yang berikut:

Bon korporatSaham
Sifat undang-undangBon adalah instrumen hutang dan syarikat penerbit berhutang dengan pemegang bon.Saham mewakili saham pemilikan dalam syarikat penerbit, menjadikan pelabur sebagai pemegang saham dalam syarikat.
Tahap risikoBon biasanya dianggap lebih selamat daripada saham. Bon komited untuk membayar faedah dan mengembalikan bayaran pokok yang dilaburkan.Harga saham tertakluk pada turun naik dan risiko dalam pasaran saham.
Pulangan kewanganBon memberikan pulangan tetap dan telah ditetapkan.Pulangan saham boleh berubah berdasarkan prestasi syarikat dan turun naik pasaran.
Jangka masaTempoh matang bon ditetapkan terlebih dahulu.Saham tidak mempunyai tarikh matang dan boleh dibeli atau dijual pada bila-bila masa.

Ini adalah beberapa persamaan dan perbezaan utama antara pasaran bon dengan pasaran saham. Perkara yang dibincangkan mungkin berbeza sedikit bergantung pada negara dan sistem kewangan yang ada.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.