Log masuk

Ekuiti LWN Baki: Apakah Perbezaannya?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Ekuiti LWN Baki: Apakah Perbezaannya?

Ekuiti dan baki adalah dua konsep penting dalam perdagangan. Anda dinasihatkan untuk membuat perbezaan antara kedua-duanya kerana ini mampu mempengaruhi keputusan perdagangan dan strategi pengurusan risiko anda. Ketahui lebih lanjut tentang ekuiti dan baki untuk membuat keputusan perdagangan termaklum dan mengurus risiko anda dengan berkesan.

Takrifan

Baki akaun dagangan ialah jumlah wang yang telah didepositkan ke dalam akaun. Ini mencerminkan nilai keseluruhan akaun pada masa tertentu, termasuk sebarang keuntungan atau kerugian terdahulu.

Jika anda mendepositkan $10,000 ke dalam akaun dagangan anda, baki anda akan menunjukkan $10,000.

Ekuiti merujuk kepada nilai semasa akaun dagangan anda, dengan mengambil kira sebarang dagangan yang sedang berjalan. Ini ditentukan dengan menambah baki kepada keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi daripada dagangan terbuka.

Katakan anda mempunyai baki $10,000 dan dagangan terbuka anda mempunyai jumlah keuntungan belum terealisasi sebanyak $1,000, maka ekuiti anda ialah $11,000.

Perbandingan

Ringkasnya, baki merujuk kepada jumlah wang yang anda ada dalam akaun dagangan anda, manakala ekuiti mencerminkan nilai akaun dagangan anda pada bila-bila masa, dengan mengambil kira sebarang dagangan terbuka.

Ekuiti tertakluk pada turun naik, bergantung pada prestasi dagangan terbuka anda, manakala baki kekal stabil melainkan anda membayar sebarang deposit atau membuat pengeluaran daripada akaun anda.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai dagangan terbuka yang berada dalam kedudukan rugi, ekuiti anda akan lebih rendah daripada baki anda, yang boleh memberi kesan kepada margin yang tersedia dan meningkatkan risiko panggilan margin.

Ekuiti LWN baki: bagaimanakah cara mengira risiko?

Apabila anda mengetahui ekuiti dan baki, anda juga harus ingat margin yang diperlukan untuk dagangan anda. Untuk berdagang secara menguntungkan dan selamat, ikuti langkah ini untuk mengurus dana anda:

1. Tentukan toleransi risiko anda. Ini menentukan jumlah wang tertinggi yang anda sanggup hilang jika berlaku kerugian bagi setiap dagangan.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai akaun dagangan $10,000 dan sanggup mempertaruh 2% daripada akaun anda untuk setiap dagangan, potensi kerugian maksimum anda bagi setiap dagangan ialah $200.

2. Kira saiz kedudukan anda untuk menentukan bilangan kontrak atau lot yang akan didagangkan oleh anda. Bahagikan risiko maksimum anda bagi setiap dagangan dengan jarak henti rugi anda.

Jika anda berdagang pasangan mata wang dengan henti rugi 50 pip dan risiko maksimum anda bagi setiap dagangan ialah $200, saiz kedudukan anda akan dikira dengan sewajarnya:

Saiz kedudukan = risiko maksimum setiap dagangan / jarak henti rugi

Saiz kedudukan = $200 / 50 pip

Saiz kedudukan = $4 setiap pip

Dalam contoh ini, saiz kedudukan anda ialah $4 setiap pip.

3. Keperluan margin anda ialah jumlah wang yang anda perlukan dalam akaun dagangan anda untuk menampung kedudukan anda. Untuk mengira keperluan margin, anda perlu mendarabkan saiz kedudukan anda dengan peratusan margin yang diperlukan oleh broker anda.

Jika broker memerlukan margin sebanyak 1%, keperluan margin anda ialah:

Keperluan margin = saiz kedudukan * peratusan margin

Keperluan margin = $4 setiap pip * 1%

Keperluan margin = $40

Dalam contoh ini, keperluan margin anda ialah $40.

Ketahui lebih lanjut tentang tahap margin dan panggilan margin seperti yang dijelaskan oleh pakar Headway.

Ikuti kami di media sosial (Telegram, Instagram, Facebook) untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.