Log masuk

Apakah Panggilan Margin dan Henti Keluar?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah Panggilan Margin dan Henti Keluar?

Dalam perdagangan margin, pedagang meminjam wang daripada broker untuk mendagangkan aset (saham, mata wang, atau komoditi). Margin ialah jumlah wang yang mesti didepositkan oleh pedagang untuk membuka dan mengekalkan kedudukan. Istilah margin akan membantu kita semua memahami maksud panggilan margin dan henti keluar dalam perdagangan.

Apakah itu panggilan margin? Permintaan broker untuk meningkatkan tahap margin anda

Panggilan margin berlaku apabila akaun pedagang jatuh di bawah tahap margin yang diperlukan. Tahap margin yang diperlukan adalah jumlah wang yang mesti dikekalkan dalam akaun untuk memastikan kedudukan dagangan dibuka.

Panggilan margin berlaku apabila nilai aset yang didagangkan berkurangan, atau apabila pedagang telah menggunakan kesemua margin yang tersedia dalam akaun mereka.

Sebagai contoh, akaun pedagang mencapai tahap tertentu dan terdapat beberapa kedudukan aktif. Seorang broker akan memaklumkan kepada mereka untuk mendepositkan dana tambahan bagi menaikkan kembali akaun mereka ke tahap margin yang diperlukan. Jika pedagang enggan patuh, broker akan menutup beberapa (atau semua) kedudukan pedagang untuk meminimumkan potensi kerugian klien.

Broker biasanya menutup kedudukan yang paling kurang menguntungkan terlebih dahulu dan memastikan kedudukan yang menguntungkan terbuka. Namun begitu, jika semua kedudukan mengakibatkan kerugian, kesemuanya akan ditutup.

Apakah itu henti keluar? Penutupan automatik kedudukan negatif

Henti keluar merujuk kepada proses automatik yang dimulakan oleh broker. Ini berlaku apabila akaun pedagang jatuh di bawah ambang tertentu, biasanya tahap margin yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka.

Apabila henti keluar berlaku, broker secara automatik akan menutup beberapa (atau semua) kedudukan pedagang untuk mengurangkan risiko kerugian selanjutnya.

Ciri keselamatan ini direka untuk melindungi pedagang dan broker daripada kerugian yang berlebihan.

Panggilan margin dan henti keluar. Apakah perbezaannya?

Mari ulang: Panggilan margin adalah permintaan daripada broker untuk dana tambahan apabila akaun pedagang jatuh di bawah tahap margin yang diperlukan. Henti keluar adalah penutupan kedudukan secara automatik apabila akaun jatuh di bawah ambang tertentu.

Dalam erti kata yang lebih mudah, panggilan margin akan didahulukan. Jika pedagang tidak menjawab “panggilan” ini, maka henti keluar akan berlaku.

Ikuti kami di media sosial (Telegram, Instagram, Facebook) untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.