Log masuk

Sekuriti: Jenis dan Ciri-ciri

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Sekuriti: Jenis dan Ciri-ciri

Sekuriti adalah aset kewangan yang terdiri daripada pelbagai jenis: hutang, ekuiti, derivatif, atau sukuk hibrid. Sekuriti boleh mewakili hak milik, hutang, atau hak kepada aset atau entiti asas. Sekuriti dikawal selia oleh pelbagai pihak berkuasa bergantung pada bidang kuasa dan sifat sekuriti tersebut.

Cara ciri ini berfungsi

Perdagangan sekuriti melibatkan membeli dan menjual kontrak-kontrak ini melalui pelbagai platform, seperti bursa saham, pasaran di kaunter, dan sistem perdagangan elektronik.

Perdagangan sekuriti boleh mendatangkan risiko, tetapi juga memberi ganjaran, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sekuriti, seperti prestasi syarikat, keadaan ekonomi, dan pengetahuan pedagang mengenai pasaran.

Sekuriti tertakluk pada pelbagai peraturan untuk memastikan amalan dan perlindungan pelabur yang wajar. Di Amerika Syarikat, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) adalah pengawal selia utama sekuriti.

Saham

Ini adalah sekuriti ekuiti yang mewakili saham pemilikan dalam sesebuah syarikat. Pemegang saham boleh mendapat manfaat daripada dividen dan keuntungan modal, tetapi mereka juga menanggung risiko kerugian dan pencairan. Saham boleh didagangkan di bursa saham atau pasaran di kaunter.

Bon

Ini adalah sekuriti hutang yang mewakili pinjaman kepada peminjam, seperti syarikat atau kerajaan. Pemegang bon boleh menerima pembayaran faedah berkala dan pinjaman pokok apabila matang, tetapi mereka juga menghadapi risiko keingkaran dan turun naik kadar faedah. Bon boleh dikelaskan mengikut penerbit, tempoh matang, kupon, penilaian, dan ciri lain.

Opsyen

Ini adalah sekuriti derivatif yang memberi pemegang hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli atau menjual aset asas pada harga dan masa yang ditentukan. Opsyen boleh digunakan untuk lindung nilai, spekulasi, atau janaan pendapatan. Opsyen boleh didagangkan di bursa saham atau pasaran di kaunter.

Niaga Hadapan

Ini adalah sekuriti derivatif yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk bertukar aset asas pada harga dan masa yang ditentukan pada hari-hari yang mendatang. Kontrak Niaga Hadapan boleh digunakan untuk lindung nilai, spekulasi, atau arbitraj. Niaga hadapan adalah kontrak piawai yang didagangkan di bursa.

Sekuriti penting dalam dunia kewangan kerana ini adalah bentuk pelaburan yang paling lazim. Instrumen ini membolehkan syarikat untuk mengumpul dana daripada orang ramai dan juga menjadi pilihan individu untuk simpanan persaraan.

Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.