Đăng nhập

Lạm phát là gì và Tại sao lạm phát có vai trò quan trọng?

n.hammoury
Noureldeen
Al Hammoury

Lạm phát là sự tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Nguyên nhân có thể là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như tăng nguồn cung tiền, tăng chi phí sản xuất hoặc giảm giá trị của đồng tiền. Lạm phát có thể có tác động tích cực và tiêu cực đối với nền kinh tế.

Tại sao lại cần đến lạm phát?

Về mặt tích cực, lạm phát có thể kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách khuyến khích mọi người chi tiêu thay vì tiết kiệm. Khi dự đoán giá cả tăng, người tiêu dùng có nhiều khả năng mua hàng ngay thay vì đợi giá tăng lên nữa trong tương lai. Tăng chi tiêu có thể dẫn đến nền kinh tế hoạt động và tăng trưởng hơn nữa.

Tác động bất lợi của lạm phát là gì?

Về mặt tiêu cực, lạm phát có thể làm xói mòn sức mua của đồng tiền. Khi giá tăng, cùng một lượng tiền mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn, nghĩa là mọi người có sức mua thấp hơn. Điều này có thể dẫn đến giảm mức sống của một số người, đặc biệt là những người sống dựa vào thu nhập cố định.

Sự ổn định & Không chắc chắn

Lạm phát cũng có thể gây nên sự không chắc chắn và bất ổn. Khi giá tăng, các doanh nghiệp có thể khó dự đoán họ sẽ cần tính phí bao nhiêu cho các sản phẩm của mình, điều này có thể khiến họ khó hoạch định cho tương lai hơn. Điều này có thể dẫn đến giảm đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Các ngân hàng đối phó với lạm phát bằng cách nào?

Để chống lại lạm phát, các ngân hàng trung ương có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau, chẳng hạn như tăng lãi suất hoặc giảm nguồn cung tiền. Những biện pháp này có thể giúp giảm nhu cầu và làm chậm tốc độ tăng giá.