สภาพคล่องคืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
สภาพคล่องคืออะไร?

สภาพคล่องหมายถึงความสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าอาจใช้เวลานานกว่าและมีต้นทุนสูงกว่า

สภาพคล่องคืออะไร?

สภาพคล่องของตลาดและสภาพคล่องทางบัญชีเป็นการวัดสภาพคล่องหลักสองประการ สภาพคล่องของตลาดหมายถึงความสะดวกในการซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดที่มั่นคงและโปร่งใส ในขณะที่สภาพคล่องทางบัญชีจะวัดปริมาณเงินสดที่บริษัทมีอยู่และวัดสถานะทางการเงินของบริษัท

ในบริบทของบริษัท สภาพคล่องจะวัดว่าสินทรัพย์ของบริษัทสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วเพียงใดเพื่อชำระหนี้ระยะสั้น บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในระยะสั้นจะชอบถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง

สภาพคล่องมีบทบาทสำคัญในด้านการเงินและการลงทุน ยิ่งสินทรัพย์มีสภาพคล่องมากเท่าไร การแปลงเป็นเงินสดก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยลงจะใช้เวลาและความพยายามในการแปลงเป็นเงินสดมากขึ้น

เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ในขณะที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ งานวิจิตรศิลป์ และของสะสมมีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย สินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกัน ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงหน่วยหุ้นส่วน อยู่จุดที่แตกต่างกันในสเปกตรัมของสภาพคล่อง

ทำไมสภาพคล่องจึงมีความสำคัญ?

สภาพคล่องของการลงทุนนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ระดับอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้น และความรวดเร็วในการขายเป็นเงินสดเมื่อจำเป็น บริษัทที่มีระดับเงินสดและสินทรัพย์สูงกว่าซึ่งสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากสามารถชำระหนี้และค่าใช้จ่ายได้ จึงเป็นการลงทุนที่ดีกว่า

บริษัทและบุคคลจำเป็นต้องมีเงินทุนที่พร้อมเพื่อรองรับภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้น หากบริษัทหรือบุคคลขาดสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้น พวกเขาอาจเผชิญกับวิกฤติสภาพคล่องซึ่งอาจนำไปสู่การล้มละลาย การมีเงินออมมากขึ้นทำให้บุคคลสามารถชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ หรือบิลบัตรเครดิต

ในตลาดการเงิน สภาพคล่องมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้แน่ใจว่าการเทรดและคำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม หากหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่อง ตลาดไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้ ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขายสินทรัพย์ของตนได้ และฝ่ายที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์จะไม่สามารถซื้อสินทรัพย์ได้

โดยสรุปแล้ว สภาพคล่องถือเป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานในตลาดการเงิน และการวางแผนสำหรับอนาคต

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที