ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ออกเป็นประจำทุกเดือน โดยรวบรวมจำนวนงานที่ได้หรือตกงานในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่รวมบางหมวดหมู่ เช่น คนงานในฟาร์ม

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) คืออะไร?

การจ้างงานนอกภาคเกษตรหมายถึงจำนวนพนักงานที่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ไม่รวมคนงานในฟาร์ม พนักงานของรัฐ พนักงานในครัวเรือนส่วนบุคคล และพนักงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการวัดความสมบูรณ์ของตลาดแรงงานและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวม

สำนักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics หรือ BLS) จะเผยแพร่รายงานนี้ทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรวัดที่สำคัญสำหรับสภาวะและทิศทางของเศรษฐกิจ ซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนักเศรษฐศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย และนักลงทุนเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน การเติบโตของค่าจ้าง และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงิน

จะคำนวณการจ้างงานนอกภาคเกษตรได้อย่างไร?

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรคำนวณผ่านการสำรวจที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา การสำรวจนี้เรียกว่าการสำรวจสถิติการจ้างงานปัจจุบัน (Current Employment Statistics หรือ CES) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจนอกภาคเกษตรและหน่วยงานภาครัฐ

นายจ้างจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลูกจ้างในบัญชีเงินเดือนของตนในช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินซึ่งรวมถึงวันที่ 12 ของเดือน จากนั้น สำนักงานสถิติแรงงานจะรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อประเมินจำนวนงานนอกภาคเกษตรทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือตกงานในระหว่างเดือนนั้น การสำรวจยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกลุ่มประชากรต่างๆ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการจ้างงาน

เหตุใดการจ้างงานนอกภาคเกษตรจึงมีความสำคัญ

การจ้างงานนอกภาคเกษตรมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • ตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ การจ้างงานนอกภาคเกษตรนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภาวะของตลาดแรงงาน ซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อาจเพิ่มขึ้น ในขณะที่การจ้างงานที่ลดลงอาจส่งสัญญาณการหดตัวของเศรษฐกิจ
  • ผลกระทบต่อนโยบายการเงิน ธนาคารกลาง เช่น Federal Reserve ในสหรัฐอเมริกา ติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน รวมถึงอัตราดอกเบี้ย การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายพิจารณาดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเติบโตมากเกินไป ในขณะที่การเติบโตของงานที่อ่อนแออาจนำไปสู่มาตรการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • อัตราเงินเฟ้อตามค่าจ้าง การจ้างงานนอกภาคเกษตรยังส่งผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อตามค่าจ้างอีกด้วย ตลาดแรงงานที่คับแคบซึ่งมีอัตราการว่างงานต่ำมักนำไปสู่แรงกดดันด้านค่าจ้างที่สูงขึ้น เนื่องจากนายจ้างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงผู้มีความสามารถ การเติบโตของค่าจ้างอาจส่งผลต่อรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ
  • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แนวโน้มการจ้างงานส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและพฤติกรรมการใช้จ่าย เมื่อการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปจะบ่งชี้ว่ามีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่กำลังหางานทำ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • ผลกระทบทางการเมืองและสังคม แนวโน้มการจ้างงานมีผลกระทบทางการเมืองและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลใช้การสร้างงานเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินนโยบายเศรษฐกิจและผลการดำเนินงาน ในขณะที่อัตราการว่างงานและโอกาสในการทำงานอาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

โดยรวมแล้ว การจ้างงานนอกภาคเกษตรทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ โดยมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายไปจนถึงผู้บริโภคและธุรกิจ

ผลกระทบต่อตลาดการเงิน

การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) มักจะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน เนื่องจากนักเทรดปรับตำแหน่งของตนตามผลกระทบของข้อมูลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และแนวโน้มรายได้ขององค์กร ผลกระทบต่อไปนี้คือผลกระทบที่มีต่อตลาดต่างๆ

ตลาดหลักทรัพย์

ตัวเลข NFP มักมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น ข้อมูลเชิงบวกซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของงานที่แข็งแกร่ง สามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ในทางกลับกัน ตัวเลข NFP ที่อ่อนแอกว่าคาดอาจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง

ตลาดตราสารหนี้

ราคาและอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้มีความอ่อนไหวต่อข้อมูล NFP ตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้สูงขึ้นและราคาที่ลดลง เนื่องจากนักลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

ในทางกลับกัน ข้อมูล NFP ที่อ่อนแออาจลดความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ลดลงและราคาสูงขึ้น

ตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดสกุลเงินมีการตอบสนองต่อการประกาศ NFP อย่างยิ่งโดยเฉพาะสกุลเงินของประเทศที่เศรษฐกิจมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูล NFP ที่เป็นบวกสามารถทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนตัวกว่าที่คาดไว้อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงได้

นักเทรดสกุลเงินยังประเมินข้อมูลที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ข้อมูล NFP อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การเติบโตของตลาดงานที่แข็งแกร่งอาจส่งสัญญาณความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำมันและโลหะอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแออาจทำให้ความคาดหวังด้านอุปสงค์ลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง

การตีความรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร

หากต้องการตีความรายงาน NFP ซึ่งโดยปกติจะเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสถิติแรงงาน คุณควรให้ความสนใจไปที่:

  1. จำนวนพนักงงาน: สิ่งนี้แสดงถึงจำนวนคนงานในสหรัฐฯ ที่ได้รับค่าจ้างทั้งหมด ไม่รวมพนักงานในฟาร์ม รัฐบาล ครัวเรือนส่วนบุคคล และพนักงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยทั่วไปตัวเลขที่สูงกว่าคาดจะถูกมองว่าเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จะถูกมองว่าเป็นเชิงลบ
  2. อัตราการว่างงาน นี่คือเปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานทั้งหมดที่ว่างงานแต่กำลังหางานอย่างกระตือรือร้นและเต็มใจที่จะทำงาน การลดลงของจำนวนนี้จะถูกมองว่าเป็นบวก ในขณะที่การเพิ่มขึ้นจะถูกมองว่าเป็นลบ
  3. รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ตัวเลขนี้จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ธุรกิจจ่ายค่าแรง ไม่รวมอุตสาหกรรมเกษตร ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้จะถูกมองว่าเป็นบวก ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จะถูกมองว่าเป็นลบ

บทสรุป: การจ้างงานนอกภาคเกษตร

การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน และความผันผวนของตลาด การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ วึ่งจะมำให้สามารถเข้าใจความซับซ้อนของภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวเลขจากรายงานของ NFP จะให้ภาพรวมของเศรษฐกิจ แต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม และควรพิจารณาควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ข่าวอื่นๆ

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับข่สวสารจาก Headway ทันที.