จะทำการวิเคราะห์พื้นฐานกับสกุลเงินได้อย่างไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
จะทำการวิเคราะห์พื้นฐานกับสกุลเงินได้อย่างไร?

การวิเคราะห์สกุลเงินขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลต่อความแข็งและมูลค่าของสกุลเงิน ผู้เชี่ยวชาญของ Headway จะอธิบายขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อทำการวิเคราะห์ดังกล่าว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อวิเคราะห์สกุลเงิน?

เมื่อวิเคราะห์สกุลเงินจากมุมมองทางเศรษฐกิจ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

การเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาสกุลเงินแต่ละประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องดูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตที่แข็งแกร่งสามารถบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีการสนับสนุนสกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย. อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะดึงดูดการลงทุนและการสนับสนุนสกุลเงิน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอาจทำให้ความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินต่อนักลงทุนลดลง

เงินเฟ้อ. ติดตามอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้กำลังซื้อของสกุลเงินอ่อนตัวลง

การค้าระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องติดตามดุลการค้า และการขาดดุลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินของตน การเกินดุลการค้าอาจส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขาดดุลการค้าอาจทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลง

เงินทุนเคลื่อนย้าย (Capital flows) ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน เงินทุนเคลื่อนย้ายขาเข้าอาจทำให้ค่าเงินแข็งขึ้น ในขณะที่เงินทุนเคลื่อนย้ายขาออกอาจทำให้ค่าเงินอ่อนลง

นโยบายทางการเงิน. สิ่งสำคัญคือต้องติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางของประเทศที่เกี่ยวข้องของสกุลเงิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือโปรแกรมผ่อนคลายเชิงปริมาณอาจส่งผลต่อสกุลเงินได้

เสถียรภาพทางการเมือง ความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจส่งผลเสียต่อสกุลเงินของประเทศ

วิเคราะห์อย่างไร?

ก่อนอื่นคุณต้องหมั่นดูข่าวเศรษฐกิจก่อน ติดตามข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับสกุลเงินที่คุณต้องการวิเคราะห์ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดงาน นโยบายการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ เข้าถึงสถาบันการเงินและเว็บไซต์เศรษฐกิจที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวนี้ ติดตามเราบนเทเลแกรม เพื่อรับการอัปเดต!

วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ตัวชี้วัดเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสกุลเงิน

ติดตามพัฒนาการทางการเมือง สิ่งสำคัญคือต้องติดตามพัฒนาการทางการเมือง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการตัดสินใจของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งของค่าเงิน ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เสถียรภาพทางการเมือง ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

เปรียบเทียบ. เมื่อวิเคราะห์การดำเนินการของสกุลเงิน ให้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินนั้น แล้วเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ซึ่งอาจมีบทบาทอย่างมากเมื่อสกุลเงินมีความสัมพันธ์กันทั้งทางบวกและทางลบ

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที