คุณควรลงทุนในทองคำหรือไม่?

n.hammoury
Noureldeen
Al Hammoury
คุณควรลงทุนในทองคำหรือไม่?

ทองคำมักถูกตีว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวเก็บมูลค่า อาจเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนและป้องกันเงินเฟ้อ ข้อดีหลัก ๆบางประการของการลงทุนในทองคำ ได้แก่:

  • ทองคำมีประวัติอันยาวนานในการเป็นสินค้าที่มีค่าและเป็นที่ต้องการ เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ มีมูลค่าสากล ทำให้ง่ายต่อการซื้อและขาย
  • ทองเป็นตัวป้องกันอัตราเงินเฟ้อ เมื่อมูลค่าของเงินกระดาษลดลง มูลค่าของทองคำก็มีแนวโน้มสูงขึ้น นี่เป็นวิธีที่ดีในการป้องกันอัตราเงินเฟ้อและรักษากำลังซื้อของเงินของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
  • ทองเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ซึ่งสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงเงินอย่างรวดเร็ว
  • ทองเป็นการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งสามารถซื้อและขายในรูปแบบต่างๆ เช่น เหรียญ แท่ง และเครื่องประดับ และสามารถถือแบบจับต้องได้หรือในเครื่องมือการลงทุนที่มีทองคำเป็นหลักทรัพย์สนับสนุน เช่น ETF หรือกองทุนรวม

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในทองคำก็มีข้อเสียเช่นกัน:

  • ราคาทองคำสามารถผันผวนได้ มูลค่าของทองคำสามารถผันผวนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนในทองคำอาจประสบกับทั้งการขาดทุนและกำไร
  • ทองไม่ได้สร้างรายได้ ไม่เหมือนหุ้นหรือพันธบัตรที่จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ทองคำไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆ ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนในทองคำต้องพึ่งพาการแข็งค่าของราคาเพื่อสร้างผลตอบแทน
  • ทองขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและประกัน นักลงทุนที่ถือทองคำจริง ๆจะต้องจ่ายค่าเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและค่าประกันเพื่อป้องกันการลงทุนของพวกเขา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถมีมูลค่าเท่ากับผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ
  • ทองคำไม่ได้มีศักยภาพในการเติบโตเท่ากับการลงทุนอื่นๆ ทองคำถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้มีศักยภาพในการเติบโตเท่ากับหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์

โดยสรุปแล้ว การลงทุนในทองคำอาจเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุนและป้องกันภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความผันผวนของราคา การขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าประกัน เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

วิธีการลงทุนในทองคำ

มีหลายวิธีในการลงทุนในทองคำ วิธีการทั่วไปบางส่วน ได้แก่

การซื้อทองคำจริง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อทองคำในรูปของเหรียญ แท่ง หรือเครื่องประดับ นักลงทุนที่ซื้อทองคำจริง ๆสามารถถือไว้เองหรือจัดเก็บไว้กับผู้ดูแลที่เป็นบุคคลที่สามก็ได้

การลงทุนในบริษัทเหมืองทอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นในบริษัทที่ขุดและผลิตทองคำ มูลค่าของหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและราคาทองคำ

การลงทุนในกองทุน ETF ที่เน้นทองคำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นในกองทุนที่ติดตามราคาทองคำ กองทุนถือทองคำจริง ๆและมูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามราคาทองคำ

ลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นทองคำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นในกองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทเหมืองทองคำและสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ มูลค่าของหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนและราคาทองคำ

ลงทุนในแผนการออมที่มีทองคำหนุนหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อทองคำและเก็บไว้กับผู้ดูแลที่เป็นบุคคลที่สาม ทองคำจะถืออยู่ในบัญชีและสามารถขายหรือแลกเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา แผนการออมทรัพย์ที่มีทองคำหนุนหลังบางแผนเสนอตัวเลือกในการส่งมอบทองคำจริง ๆ

สิ่งสำคัญคือต้องทำการค้นคว้าอย่างรอบคอบและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะลงทุนในทองคำอย่างไร แนวทางที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ของแต่ละคน