การเทรดแบบฮาร์โมนิคสำหรับนักเทรดมือใหม่

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
การเทรดแบบฮาร์โมนิคสำหรับนักเทรดมือใหม่

การเทรดแบบฮาร์มอนิกคือการระบุโครงสร้างราคาเฉพาะที่แสดงการจัดตำแหน่งอัตราส่วน Fibonacci ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นการยืนยันรูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic Pattern) ด้วยการคำนวณลักษณะ Fibonacci ของรูปแบบเหล่านี้ คุณสามารถระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ด้วยความน่าจะเป็นในระดับสูง วิธีการนี้สันนิษฐานว่ารูปแบบฮาร์มอนิกจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งเช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ เป้าหมายคือการรับรู้รูปแบบเหล่านี้และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

รูปแบบ AB=CD ในการเทรดแบบฮาร์มอนิก

รูปแบบ AB=CD เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างราคาสี่จุด โดยเริ่มต้นด้วยการดีดตัวกลับบางส่วนของราคาเริ่มต้น ตามด้วยการเคลื่อนไหวที่เท่ากันจากการดีดตัวกลับ โครงสร้างแบบนี้เป็นรากฐานสำหรับรูปแบบฮาร์มอนิกทั้งหมด และมีการใช้กันในด้านเทคนิคหลายรูปแบบ

ลักษณะเฉพาะของฟีโบนัชชีควรเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งของรูปแบบ จุด C กำหนดความสมบูรณ์ของรูปแบบ แม้ว่าเส้นโครง BC จะมีความสำคัญ แต่เลขฮาร์มอนิกที่สำคัญที่สุดคือจุดสมบูรณ์ที่แน่นอนของ AB=CD

ในการวิเคราะห์รูปแบบ AB=CD เป็นเรื่องปกติที่จะสังเกตความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างอัตราส่วน Fibonacci ภายในโครงสร้าง

การดีดตัวของของขา AB ที่จุด C โดยทั่วไปจะมีอัตราส่วนที่ล้อกันไป ซึ่งบ่งชี้ถึงเส้นโครง BC ที่ใช้ในการกำหนด Potential Reversal Zone (PRZ) ตัวอย่างเช่น การดีดตัวที่ 0.618 ที่จุด C มีแนวโน้มที่จะมีเส้นโครงที่ 1.618 BC ซึ่งมาบรรจบกันที่จุด AB=CD ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นนี้กำหนด PRZ ที่ดีที่สุดสำหรับโครงสร้างนี้

อัตราส่วนต่อไปนี้ช่วยเสริมโครงสร้าง AB=CD:
อัตราส่วนที่ล้อซึ่งกันและกันช่วยกำหนดความสมบูรณ์ของรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้ก็คือ เส้นโครง BC ควรมาบรรจบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อเส้น AB=CD สมบูรณ์

รูปแบบ AB=CD ในตลาดขาขึ้น

รูปแบบ AB=CD ที่เป็นตลาดกระทิงเป็นตัวชี้วัดที่ดีเยี่ยมเมื่อพิจารณาถึงการขายออกที่ชัดเจน แม้ว่าความสมมาตรอาจแตกต่างกันไป แต่โครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับรูปแบบฮาร์มอนิกทั้งหมด

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือช่วงการดีดตัว Fibonacci สำหรับจุด C สามารถอยู่ระหว่างอัตราส่วนการเทรดแบบฮาร์มอนิก “0.382; 0.886” ซึ่งหมายความว่าจุด C อาจเป็นอัตราส่วนใดๆ ในช่วงนี้ รวมถึง 0.382, 0.50, 0.618, 0.707, 0.786 หรือ 0.886

เมื่อเราอ้างถึงอัตราส่วนกลับที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะเห็นว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับการประมาณการ BC ที่ 1.13, 1.27, 1.41, 1.618, 2.0, 2.24 หรือ 2.618 ในบางกรณีที่พบไม่บ่อย อาจใช้การโปรเจคชั่นที่ 3.14

รูปแบบ AB=CD ในตลาดขาลง

AB=CD ในตลาดหมีควรมีสมมาตรที่ชัดเจนโดยมีจุดสิ้นสุดของรูปแบบซึ่งช่วยเสริมเส้นโครง BC และกำหนด PRZ ที่แม่นยำ

รูปแบบทางเลือกของ AB=CD

รูปแบบ AB=CD อีกรูปแบบมักพบเห็นในรูปแบบเช่น Crab และ Butterfly ในช่วงการขายที่ขยายเวลาออกไป อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารูปแบบทางเลือกของ AB=CD ไม่ใช่ตัวเลขฟีโบนัชชีเพียงหมายเลขเดียวที่ใช้ใน PRZ

การจับคู่รูปแบบ AB=CD มักจะมีจุดที่สมบูรณ์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางเลือก รูปแบบ AB=CD ที่ 1.618 ไม่ได้ใช้กันทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ AB=CD อื่นๆ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน แต่การวัด AB=CD แต่ละครั้งสามารถระบุพื้นที่การกลับตัวได้อย่างแม่นยำ และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดโครงสร้างราคาในรูปแบบฮาร์มอนิก

รูปแบบ AB=CD ที่สมบูรณ์แบบ

รูปแบบ AB=CD ที่สมบูรณ์แบบถูกกำหนดโดยจุด C เป็นหลัก ซึ่งจะต้องย้อนกลับไปที่ 0.618 ของขา AB อย่างแม่นยำ ตามหลักการแล้ว ควรทดสอบจุด B แต่ไม่เกินระดับที่มีนัยสำคัญ การดีดตัวที่จุด C ที่ 0.618 ทำให้เกิดการโปรเจคชั่นของ BC ที่ 1.618

แม้ว่าส่วนขยาย 1.618 มักจะบ่งชี้ถึงพื้นที่สุดขั้วจากมุมของ Fibonacci แต่รูปแบบเหล่านี้มักให้ปฏิกิริยาที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ AB=CD ที่สมบูรณ์แบบ

โดยทั่วไปโครงสร้างเหล่านี้จะแสดงความสมมาตรในระดับสูงและมีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่เหมาะสมที่สุด 0.618 และ 1.618 ภายในรูปแบบ AB=CD ที่สมบูรณ์แบบ แสดงถึงอัตราส่วนฮาร์มอนิกที่มากที่สุดด้วยเหตุผลที่ชัดเจน

อีกแง่มุมหนึ่งของรูปแบบ AB=CD ที่สมบูรณ์แบบคือการพิจารณาเวลาโดยทั่วไป โดยแต่ละขาควรมีระยะเวลาเท่ากันทุกประการ แม้ว่าไม่จำเป็นต้องระบุระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับขาราคาแต่ละขา แต่แต่ละส่วนของรูปแบบก็ควรจะมีความสมมาตรอย่างชัดเจน

  • การดีดตัวที่แม่นยำของขา AB ที่จุด C ที่ 0.618
  • การโปรเจคชั่นของ BC ที่ 1.618
  • ระยะเวลาเท่ากันสำหรับแต่ละขา

สรุป

แม้ว่าโครงสร้าง AB=CD พื้นฐานอาจมีอัตราส่วน Fibonacci ที่หลากหลาย แต่แนวคิดเรื่องแนวรับหรือแนวต้านเมื่อขาราคาที่แตกต่างกันและต่อเนื่องกันทั้งสองขาสมบูรณ์นั้นเป็นแก่นแท้ของรูปแบบฮาร์มอนิกทั้งหมด รูปแบบทางเลือกของ AB=CD เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อกำหนดความสมบูรณ์ของรูปแบบเฉพาะ

ใน AB=CD เส้นโครง BC ควรเสริมจุดสมบูรณ์ของรูปแบบ สิ่งสำคัญคือต้องจำความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของจุด C กับการโปรเจคชั่นของ BC AB=CD ที่สมบูรณ์แบบใช้จุดดีดตัว 0.618 และส่วนต่อขยาย 1.618 ซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งอัตราส่วนฟีโบนัชชีที่มีความฮาร์โมนิกมากที่สุดสำหรับรูปแบบ เราเชื่อว่ารูปแบบนี้ควรมีลักษณะเฉพาะเพื่อเป็นโครงสร้างฮาร์มอนิกที่ถูกต้องและเพื่อกำหนดโอกาสในการเทรด:

  • ความสมบูรณ์ของ AB=CD โดยอย่างน้อยที่สุดแต่ละช่วงราคาต้องเท่ากัน
  • การดีดตัวที่จุด C สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 0.382 ถึง 0.886 แม้ว่าจะเป็น 0.618 ก็ตาม
  • เส้นโครง BC สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 1.13 ถึง 3.618 และขึ้นอยู่กับการดีดตัวที่จุด C
  • มีรูปแบบทางเลือกของ AB=CD อยู่

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที