Position Sizing คืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Position Sizing คืออะไร?

การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเทรดและการลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนเงินทุนที่จะจัดสรรให้กับการเทรดแต่ละครั้ง เรามาสำรวจว่าการกำหนดขนาดตำแหน่งคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

Position Sizing: คำนิยาม

การกำหนดขนาดตำแหน่ง หมายถึงมูลค่าเงินที่นักลงทุนหรือนักเทรดจัดสรรให้กับหลักทรัพย์นั้นๆ ช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนทราบจำนวนหุ้น สัญญา หรือหน่วยสกุลเงินที่สามารถซื้อได้ ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรได้ การเทรดแบบถือตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรและความจำเป็นในการป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป

แม้ว่าจะใช้ได้กับตลาดต่างๆ แต่การกำหนดขนาดตำแหน่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเทรดแบบเดย์เทรดและการเทรดฟอเร็กซ์

เหตุใดการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงมีความสำคัญ?

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุด นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเรียนรู้การเทรดแบบถือตำแหน่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 • การบริหารความเสี่ยง. การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ขาดทุนเกินกว่าที่คุณจะรับได้ในธุรกรรมเดียว
 • การปกป้องเงินทุน ด้วยการจำกัดขนาดของแต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทุนการเทรดทั้งหมด การกำหนดขนาดตำแหน่งจะช่วยป้องกันเงินหมดบัญชีเทรดเนื่องจากการขาดทุนจากการเทรดหลายครั้ง
 • ความสม่ำเสมอ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกันช่วยลดผลกระทบของผลลัพธ์การเทรดแต่ละรายการได้อย่างราบรื่น และส่งเสริมแนวทางการเทรดที่มีระเบียบวินัย โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด
 • เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด นักเทรดอาจเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวมเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการจัดสรรเงินทุนตามสัดส่วนตามโอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด
 • ปัจจัยด้านจิตวิทยา เมื่อมีการปรับเทียบขนาดตำแหน่งอย่างระมัดระวังเพื่อสะท้อนถึงการยอมรับความเสี่ยงและขนาดบัญชี นักเทรดจะมีโอกาสน้อยลงที่จะยอมจำนนต่อความกลัวหรือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภ ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมการเทรดที่มีเหตุผลและมีระเบียบวินัยมากขึ้น

ประเภทของการกำหนดขนาดตำแหน่ง

มีกลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งหลายประเภทที่นักเทรดและนักลงทุนใช้

การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์คงที่

ในแนวทางนี้ นักเทรดจะจัดสรรเปอร์เซ็นต์คงที่ของทุนการเทรดทั้งหมดให้กับการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจตัดสินใจเสี่ยง 1% ของยอดเงินในบัญชีในเทรดแต่ละครั้ง โดยไม่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการเทรด

การกำหนดขนาดตำแหน่งตามความผันผวน

วิธีนี้จะปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์ที่มีการเทรด สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงกว่าอาจต้องใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าเพื่อรองรับการแกว่งของราคาที่มากขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าอาจทำให้มีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น

การกำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยง

ด้วยกลยุทธ์นี้ นักเทรดจะคำนวณขนาดตำแหน่งตามพารามิเตอร์ความเสี่ยงเฉพาะของการเทรดแต่ละครั้ง เช่น ระยะที่ถึงระดับ Stop-Loss หรือความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการเทรด แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานความเสี่ยงในการเทรดที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอในความเสี่ยง

การกำหนดขนาดตำแหน่งแบบ Optimal F

การกำหนดขนาดตำแหน่งแบบ Optimal F ซึ่งได้รับความนิยมโดย Ralph Vince ช่วยเพิ่มการเติบโตของทุนการเทรดให้สูงสุดโดยการกำหนดสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งโดยอิงจากการวิเคราะห์ทางสถิติและวัตถุประสงค์ของนักเทรด

การกำหนดขนาดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ของ Kelly

วิธีการนี้ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ John Kelly โดยจะคำนวณขนาดตำแหน่งตามความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของแต่ละการเทรด หลักเกณฑ์ของ Kelly มุ่งหวังที่จะหาสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดสรรให้กับการเทรดแต่ละครั้งเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตสูงสุดในระยะยาวของบัญชีเทรด

แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และนักเทรดอาจเลือกใช้กลยุทธ์ผสมผสานกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด การยอมรับความเสี่ยง และสภาวะตลาด

วิธีการคำนวณขนาดตำแหน่ง

การคำนวณขนาดตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเสี่ยง ขนาดบัญชี และลักษณะเฉพาะของการเทรดหรือการลงทุน วิธีหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในการคำนวณขนาดตำแหน่งคือวิธีคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง คำแนะนำทีละขั้นตอนมีดังนี้

 1. กำหนดการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ตัดสินใจเลือกเปอร์เซ็นต์สูงสุดของบัญชีเทรดของคุณที่คุณยินดีเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียว โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนการเทรดทั้งหมดของคุณ เช่น 1%, 2% หรือ 3%
 2. ระบุระดับ Stop-Loss กำหนดตำแหน่งที่คุณจะวางคำสั่ง Stop-Loss ซึ่งเป็นระดับราคาที่คุณจะออกจากการเทรดเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมักขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงอื่นๆ
 3. คำนวณความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง คูณทุนการเทรดทั้งหมดของคุณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณยินดีรับต่อการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้คุณรู้ถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจะสูญเสียในการเทรด หากถึงจุด Stop-Loss ของคุณ
 4. กำหนดระยะ Stop-Loss คำนวณส่วนต่างระหว่างราคาเข้าของคุณและระดับ Stop-Loss ในรูปของหน่วยราคา (เช่น pip หรือจุด) ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการเทรด
 5. คำนวณขนาดตำแหน่ง หารจำนวนเงินที่คุณยินดีเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งด้วยความเสี่ยงต่อหน่วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีขนาดตำแหน่งในแง่ของสินทรัพย์ที่คุณกำลังเทรด ตัวอย่างเช่น หากคุณเทรด Forex และความเสี่ยงต่อหน่วยคือ $0.10 ต่อ pip และคุณยินดีที่จะเสี่ยง $100 ในการเทรด ขนาดตำแหน่งของคุณจะเป็น $100 / $0.10 = 1,000 pip
 6. ปรับเลเวอเรจและมาร์จิ้น หากคุณกำลังเทรดโดยใช้มาร์จิ้นหรือใช้เลเวอเรจ ให้ปรับขนาดตำแหน่งตามอัตราส่วนเลเวอเรจและข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ของคุณ
 7. พิจารณาความผันผวนของสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง คุณอาจต้องปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้นและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้วิธีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง นักเทรดจะสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง และช่วยให้พวกเขาจัดการเงินทุนในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป: การกำหนดขนาดตำแหน่ง

ความเชี่ยวชาญในการกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดหรือนักลงทุนที่ต้องการอยู่กับตลาดการเงินอย่างประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพนี้ นักเทรดและนักลงทุนจะสามารถลดความเสี่ยง รักษาเงินทุน และเพิ่มผลตอบแทนให้เหมาะสมในระยะยาวได้ การจัดลำดับความสำคัญของขนาดตำแหน่งช่วยให้มั่นใจถึงแนวทางการเทรดที่มีระเบียบวินัยซึ่งจำเป็นสำหรับการทำกำไรที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีในด้านการเงิน

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที