สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร?

ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคตในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักใช้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาในสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไร

อธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงขนาดสัญญา สินทรัพย์อ้างอิง ความผันผวนของราคาขั้นต่ำ (tick sizes) และวันที่ส่งมอบ

ส่วนต่างเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนต่างทำหน้าที่เป็นหลักประกันเพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถชำระผ่านการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงหรือการชำระด้วยเงินสด ในกรณีหลังนี้ จะมีการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตามสัญญาและราคาตลาด ณ วันหมดอายุ

ฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายในสินทรัพย์ต่างๆ ได้: สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น ทองคำ น้ำมัน ข้าวสาลี) ตราสารทางการเงิน (เช่น สกุลเงิน ดัชนีหุ้น อัตราดอกเบี้ย) และแม้แต่สกุลเงินดิจิตอล

ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ อารมณ์ตลาด และอัตราดอกเบี้ย

สิ่งที่สามารถซื้อขายเป็นฟิวเจอร์สได้มีอะไรบ้าง?

การเทรดแบบฟิวเจอร์สช่วยให้มีสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ เงิน ฝ้าย ข้าวสาลี); ดัชนีหุ้น (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ); สกุลเงิน (USD, GBP, CAD); อัตราดอกเบี้ย (พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้); สกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin, Ethereum)

อะไรคือความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต?

สัญญาทางการเงินมีสองประเภทหลัก: ฟิวเจอร์สและสปอต แม้ว่าจะคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกันในแง่มุมที่สำคัญหลายประการ เรียนรู้ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองอย่างนี้:

วันที่

สปอต: ราคาตลาดปัจจุบันใช้สำหรับธุรกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะชำระภายในสองสามวัน

ฟิวเจอร์ส: ราคาและวันที่เฉพาะในอนาคตใช้สำหรับการทำธุรกรรม การชำระจะเกิดขึ้นในวันหมดอายุของสัญญา

ราคา

สปอต: ราคาสินทรัพย์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน

ฟิวเจอร์ส: ราคาถูกกำหนดล่วงหน้าในสัญญาและเทรดตามราคาเหล่านั้น

การเทรด

สปอต: เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน

ฟิวเจอร์ส: เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสัญญาที่แสดงถึงการส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคต

ความเสี่ยง

สปอต: เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวนของราคาในปัจจุบัน

ฟิวเจอร์ส: เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวนของราคาในอนาคต

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที