Weighted Moving Average (WMA): จะใช้ในการเทรดได้อย่างไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Weighted Moving Average (WMA): จะใช้ในการเทรดได้อย่างไร?

Weighted Moving Average หรือที่เรียกว่า WMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นักเทรดใช้เพื่อกำหนดทิศทางการเทรดและตัดสินใจซื้อหรือขาย โดยให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากขึ้น และให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลในอดีตน้อยลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การสังเกตแต่ละครั้งในชุดข้อมูลจะถูกคูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WMA เพื่อนำไปใช้เพื่อสร้างผลกำไร

WMA คืออะไร?

Weighted Moving Average (WMA) แตกต่างจาก Simple Moving Average (SMA) ซึ่งกำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับตัวเลขทั้งหมด ใน WMA จุดข้อมูลล่าสุดถูกกำหนดให้มีน้ำหนักเป็น 1 จุดข้อมูลล่าสุดอันดับสองกำหนดน้ำหนักเป็น 0.9 และอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าจุดข้อมูลล่าสุดจะมีความสำคัญมากขึ้นในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้ WMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้ดีขึ้น

วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีคำนวณ WMA 5 งวด:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

ในสูตรนี้ P1 ถึง P5 แสดงถึงจุดข้อมูลราคาสำหรับ 5 งวด

ทำไมต้องใช้ WMA?

เมื่อพูดถึงการเทรด Weighted Moving Average (WMA) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างสัญญาณการเทรด หากการเคลื่อนไหวของราคาเคลื่อนเข้าหาหรือสูงกว่า WMA อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะออกจากการเทรด ในทางกลับกัน หากการเคลื่อนไหวของราคาลดลงใกล้หรือต่ำกว่า WMA ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเทรด

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า WMA จะสามารถระบุแนวโน้มได้เร็วกว่า Simple Moving Average (SMA) แต่ก็อาจพบปัญหาที่มากกว่า เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันและรุนแรง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ WMA ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและจัดการความเสี่ยง

จะใช้งาน WMA ได้อย่างไร?

Weighted Moving Average (WMA) สามารถใช้ในการเทรดเพื่อสร้างสัญญาณการเทรดได้ เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ทำตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด:

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณ WMA

ในการคำนวณ WMA สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง คุณต้องคำนึงถึงราคาปิดของสองสามวันที่ผ่านมาด้วย WMA ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจุดข้อมูลเก่า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคำนวณ WMA 10 วัน คุณควรพิจารณาราคาปิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 2 ระบุสัญญาณการเทรดที่เป็นไปได้

หลังจากได้รับ WMA แล้ว คุณจะสามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณการเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับสัญญาณซื้อ เมื่อราคาของสินทรัพย์ข้ามเหนือ Weighted Moving Average (WMA) ก็อาจเป็นสัญญาณให้ซื้อได้ WMA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม และครอสโอเวอร์ขาขึ้น (การข้ามราคาเหนือ WMA) สามารถบ่งชี้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวขึ้น

สำหรับสัญญาณขาย เมื่อราคาของสินทรัพย์ข้ามเหนือ Weighted Moving Average (WMA) ก็อาจเป็นสัญญาณให้ซื้อ เนื่องจาก WMA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม และครอสโอเวอร์ขาขึ้น (การข้ามราคาเหนือ WMA) สามารถบ่งชี้ได้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาของสินทรัพย์ข้ามต่ำกว่า WMA ก็อาจเป็นสัญญาณให้ขายได้ เนื่องจาก WMA ยังคงเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม และครอสโอเวอร์ขาลง (การข้ามราคาต่ำกว่า WMA) สามารถบ่งชี้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวลง

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ

แม้ว่า WMA (Weighted Moving Average) จะให้สัญญาณที่มีประโยชน์ได้ แต่คุณต้องยืนยันสัญญาณเหล่านี้ด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลบวกลวง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้เส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย WMA ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ Relative Strength Index (RSI) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit

การกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit สำหรับการเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับตำแหน่งซื้อ ให้ตั้งค่าระดับ Stop Loss ต่ำกว่า WMA และสำหรับตำแหน่งขาย ให้ตั้งค่าไว้เหนือ WMA ระดับการทำกำไรควรเป็นระดับที่สะดวกสบายสำหรับคุณ และปล่อยให้ราคามีความผันผวน

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที