Crossovers: มีไว้ทำอะไร? วิธีใช้งาน?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Crossovers: มีไว้ทำอะไร? วิธีใช้งาน?

ครอสโอเวอร์ในการเทรดหมายถึงสถานการณ์ที่มูลค่าของสองเส้นบนกราฟตัดกันจากล่างขึ้นบนหรือในทางกลับกัน โดยทั่วไปจะสังเกตได้เมื่อตัวบ่งชี้สองตัว (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ MACD) ตัดกัน ครอสโอเวอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในคลังแสงการเทรดของคุณที่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเทรดและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ครอสโอเวอร์มีลักษณะเป็นอย่างไร?

หนึ่งในประเภทของครอสโอเวอร์ที่พบบ่อยที่สุดคือ Golden Cross และ Death Cross ซึ่งทั้งสองประเภทเกี่ยวข้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน Death Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

ในการระบุจุดตัดกัน คุณต้องติดตามการเคลื่อนไหวของเส้นสองเส้นบนกราฟ ถ้าเส้นตัดกัน นั้นคือการครอสโอเวอร์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Golden Cross คุณจะมองหาสถานการณ์ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

สิ่งที่ควรจำ

ประการแรก เมื่อใช้ครอสโอเวอร์ในการเทรด การพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ การยืนยันจากตัวบ่งชี้หรือรูปแบบกราฟอื่นๆ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าครอสโอเวอร์ไม่ใช่สัญญาณที่ผิดพลาด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาจุดทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ค่าปริมาณการเทรด หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด

ประการที่สอง สามารถตรวจสอบครอสโอเวอร์ได้จากหลายกรอบเวลาเพื่อยืนยันสัญญาณเทรด ตัวอย่างเช่น หากครอสโอเวอร์ปรากฏบนกราฟราย 15 นาที คุณสามารถเช็คกราฟรายชั่วโมงเพื่อยืนยันได้

ประการสุดท้าย อย่าลืมจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ครอสโอเวอร์ ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่า Stop-Loss หรือใช้เทคนิคการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม ควรใช้ครอสโอเวอร์เพิ่มเติมจากวิธีการและเทคนิคอื่นๆ เพื่อระบุสัญญาณเทรดและจัดการกับความเสี่ยง

จะระบุครอสโอเวอร์ได้อย่างไร?

การครอสโอเวอร์ในการเทรดจะถูกระบุโดยการสังเกตจุดตัดของเส้นสองเส้นบนกราฟ เส้นเหล่านี้มักจะแสดงถึงตัวบ่งชี้สองตัว เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Relative Strength Index (RSI)

วิธีต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถระบุครอสโอเวอร์ได้:

เลือกตัวบ่งชี้ของคุณ ขั้นแรก ตัดสินใจเลือกตัวบ่งชี้สองตัวที่คุณต้องการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) และค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน)

พล็อตตัวบ่งชี้บนกราฟ พล็อตตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้บนกราฟเดียวกันโดยใช้แพลตฟอร์มการเทรดของคุณ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวควรมีเส้นของตัวเอง

มองหาการตัดกัน สังเกตเส้นบนกราฟ เมื่อเส้นหนึ่งตัดผ่านอีกเส้นหนึ่ง จะเกิดเป็นครอสโอเวอร์ ตัวอย่างเช่น การครอสโอเวอร์แบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

โปรดจำไว้ว่าครอสโอเวอร์เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในคลังแสงการเทรดของคุณ ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณเทรดและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

จะใช้ครอสโอเวอร์ได้อย่างไร?

การใช้ครอสโอเวอร์ในการเทรดเกี่ยวข้องกับการระบุว่าเมื่อใดที่เส้นสองเส้นบนกราฟตัดกัน จากนั้นจึงตัดสินใจตามจุดตัดเหล่านั้น

ระบุครอสโอเวอร์ ครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเมื่อเส้นหนึ่งตัดผ่านอีกเส้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การครอสโอเวอร์แบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ตีความครอสโอเวอร์ เมื่อคุณระบุครอสโอเวอร์ได้แล้ว ให้ตีความความหมายของมัน ครอสโอเวอร์แบบกระทิงบ่งบอกว่ามูลค่าสินทรัพย์กำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณอาจพิจารณาซื้อ ครอสโอเวอร์แบบหมีบ่งบอกว่ามูลค่าสินทรัพย์กำลังลดลง ดังนั้นคุณอาจพิจารณาขาย

ยืนยันสัญญาณเทรด ก่อนที่จะดำเนินการกับครอสโอเวอร์ ให้ยืนยันด้วยตัวบ่งชี้หรือรูปแบบกราฟอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมองหาระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดที่แนะนำโดยครอสโอเวอร์

กำหนดจุดเข้าและจุดออกของคุณ ให้ตั้งค่าจุดเข้าและออกของคุณโดยใช้ครอสโอเวอร์และการยืนยันเพิ่มเติม จุดเข้าของคุณคือจุดที่คุณตัดสินใจเข้าสู่การเทรด และจุดออกของคุณคือจุดที่คุณตัดสินใจออกจากการเทรด

จัดการความเสี่ยงของคุณ ใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณ Stop-Loss คือคำสั่งขายสินทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด เพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ Take-Profit คือคำสั่งขายสินทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด เพื่อรักษาผลกำไรของคุณ

ทบทวนและปรับเปลี่ยน หลังการเทรดแล้ว ให้ทบทวนกระบวนการตัดสินใจของคุณ ครอสโอเวอร์ให้สัญญาณเทรดที่เชื่อถือได้หรือไม่? คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น

โปรดจำไว้ว่า! ครอสโอเวอร์เป็นเพียงเครื่องมือเดียวในกล่องเครื่องมือการเทรดของคุณ ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูล

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที