Bears Power และ Bulls Power Ocillators ใน MT5

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Bears Power และ Bulls Power Ocillators ใน MT5

Bears Power และ Bulls Power เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีอยู่ใน MetaTrader 5 ตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของผู้ขายและผู้ซื้อในตลาด ในบทความนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ Headway อธิบายว่า Bears Power และ Bulls Power Oscillators คืออะไร และจะใช้ในการเทรดของคุณอย่างไร

ตัวบ่งชี้ Bears Power

ตัวบ่งชี้ Bears Power วัดกำลังของผู้ขายในตลาด คำนวณเป็นส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดกับ Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งโดยปกติจะเป็น EMA 13 ช่วง

ออสซิลเลเตอร์ Bears Power สร้างค่าที่เป็นลบ เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนตัวต่ำลง มันบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นหรือความแข็งแกร่งที่เป็นขาลง นักเทรดอาจพิจารณาว่านี่เป็นสัญญาณของโมเมนตัมราคาที่ลดลงหรือแนวโน้มขาลง

ตัวบ่งชี้ Bulls Power

ตัวบ่งชี้ Bulls Power วัดกำลังของผู้ซื้อในตลาด คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดกับ Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งโดยปกติจะเป็น EMA 13 ช่วง

ออสซิลเลเตอร์ Bulls Power สร้างค่าที่เป็นบวก เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนตัวสูงขึ้น บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือความแข็งแกร่งที่เป็นขาขึ้น นักเทรดอาจตีความสิ่งนี้ว่าเป็นสัญญาณของโมเมนตัมราคาที่สูงขึ้นหรือแนวโน้มขาขึ้น

วิธีใช้ Bears/Bulls Power ใน MT5

มี 3 วิธีในการใช้ตัวบ่งชี้ Bears Power และ Bulls Power ด้วยตัวบ่งชี้เหล่านี้ คุณจะสามารถ:

🔎 ระบุความแตกต่าง มองหาความแตกต่างระหว่างกราฟราคาและตัวบ่งชี้ Bears Power หรือ Bulls Power ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงสุดสูงขึ้นหรือราคาต่ำสุดต่ำลง แต่ออสซิลเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถยืนยันได้ ความแตกต่างสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือความอ่อนแรงของแนวโน้ม

✅ ยืนยันเทรนด์ ใช้ตัวบ่งชี้ Bears Power และ Bulls Power เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่ หากออสซิลเลเตอร์ Bears Power ติดลบอย่างต่อเนื่องในช่วงแนวโน้มขาลง แสดงว่ามีความกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน หากออสซิลเลเตอร์ Bulls Power เป็นบวกอย่างต่อเนื่องในช่วงขาขึ้น ก็บ่งบอกถึงแรงกดดันการซื้อที่ต่อเนื่อง

🧩 ใช้รวมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ Bears Power และ Bulls Power สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือรูปแบบกราฟอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณการเทรด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มันควบคู่ไปกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม หรือระดับแนวรับ/แนวต้านเพื่อยืนยันจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้

ตัวบ่งชี้ใดที่สามารถใช้ร่วมได้?

ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอีก 5 ตัวที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Bears Power และ Bulls Power ได้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ของคุณ:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มและให้การยืนยันเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและระยะสั้นร่วมกัน โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 50 วันหรือ 200 วัน) เพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 20 วันหรือ 50 วัน) เพื่อระบุจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้ เมื่อมีความสอดคล้องกับสัญญาณจาก Bears Power หรือ Bulls Power

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI). RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมยอดนิยมที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสามารถเสริมตัวบ่งชี้ Bears Power และ Bulls Power ได้โดยการส่งสัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เมื่อ RSI ไปถึงระดับสุด (โดยทั่วไปจะสูงกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30) อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวหรือการอ่อนตัวลงของแนวโน้ม

Moving Average Convergence Divergence (MACD). MACD เป็นตัวบ่งชี้อเนกประสงค์ที่ผสมผสานองค์ประกอบตามแนวโน้มและโมเมนตัม ประกอบด้วยเส้นสองเส้น (เส้น MACD และเส้นสัญญาณ) และฮิสโตแกรม ด้วยการรวม MACD เข้ากับ Bears Power และ Bulls Power คุณจะสามารถระบุการกลับตัวของแนวโน้มหรือสามารถยืนยันแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการบรรจบกันหรือแสดงส่วนต่างกันระหว่างตัวบ่งชี้

ระดับแนวรับและแนวต้านระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นแนวนอนที่ลากบนกราฟราคาที่แสดงถึงบริเวณที่ราคาเผชิญกับแรงกดดันในการซื้อหรือขายในอดีต ระดับเหล่านี้สามารถให้การยืนยันเพิ่มเติมเมื่อสอดคล้องกับสัญญาณจาก Bears Power หรือ Bulls Power ตัวอย่างเช่น หาก Bulls Power แสดงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น และราคาทะลุเหนือระดับแนวต้านที่สำคัญ ก็สามารถยืนยันสัญญาณขาขึ้นได้

จุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ (Fibonacci Retracement) ระดับจุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ เป็นเส้นแนวนอนที่ลากบนกราฟราคาตามอัตราส่วนเฉพาะที่ได้มาจากลำดับฟีโบนาชชี่ ระดับเหล่านี้สามารถช่วยระบุโซนการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้หรือบริเวณแนวรับและแนวต้าน เมื่อตัวบ่งชี้ Bears Power หรือ Bulls Power สอดคล้องกับระดับจุดกลับตัวฟีโบนาชชี่ ก็จะสามารถให้การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้

ประสิทธิผลของตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสินทรัพย์เฉพาะที่คุณกำลังวิเคราะห์ ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวเข้าด้วยกันและดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมก่อนตัดสินใจเทรด

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที