เหตุใดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐจึงมีความสำคัญ?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
เหตุใดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐจึงมีความสำคัญ?

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะวัดความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดีของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีนี้จะคำนวณผ่านแบบสำรวจ โดยประเมินทัศนคติของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล ความคาดหวังต่อเศรษฐกิจ และความเต็มใจที่จะซื้อ

รายงานล่าสุด

ตามรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภสหรัฐอเมริกาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนกันยายน 2023 มีดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งได้รับการแก้ไขจาก 67.7 เป็น 68.1 อย่างไรก็ตาม ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ 71.6 ในเดือนกรกฎาคม มาตรวัดภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยอยู่ที่ 71.4 เทียบกับประมาณการเบื้องต้นที่ 69.8 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าตัวเลข 75.7 ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากความกังวลเรื่องการเงินส่วนบุคคล

รายงานยังแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังในอนาคตของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 66.3 เป็น 66 อย่างไรก็ตาม ทิศทางเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ เช่น การปิดตัวของรัฐบาลกลางที่อาจเกิดขึ้น และข้อพิพาทด้านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

การคาดการณ์เรื่องอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน โดยแนวโน้มในปีหน้าและห้าปีในขณะนี้อยู่ที่ 3.2% และ 2.8% ตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้อยู่ต่ำกว่าระดับ 3.5% และ 3% ในเดือนสิงหาคม

ดัชนีนี้มีผลกระทบต่อตลาดอย่างไร?

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ มีผลกระทบหลายประการต่อตลาดการเงิน

↗️ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค เนื่องจากแสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเศรษฐกิจและความเต็มใจในการซื้อ เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูง มักจะแปลเป็นการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ เช่น การค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทในภาคส่วนเหล่านั้น

📈 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสามารถมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพฤติกรรมของตลาดได้ เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นบวก ก็สามารถสร้างการมองโลกในแง่ดีให้กับนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่กิจกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้นอาจตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเติบโตในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นได้ ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันในการขายหุ้น

💲 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง อาจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการสัมผัสกับเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่เงินทุนไหลเข้า ส่งผลให้ค่าเงินในประเทศแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงอาจนำไปสู่เงินทุนไหลออก ส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

🏛️ ตลาดตราสารหนี้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเช่นกัน เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแข็งแกร่ง ก็อาจเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในอนาคตและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอาจส่งผลให้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลง และอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที