อารมณ์ของตลาดคืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
อารมณ์ของตลาดคืออะไร?

อารมณ์ของตลาดคือทัศนคติทั่วไปหรือทัศนคติทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีต่อตลาดการเงินหรือสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงถึงจิตวิทยาโดยรวม ความเชื่อ และความคาดหวังของนักเทรดและนักลงทุน โดยจะสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อและขายได้ อารมณ์ของตลาดอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หัวข้อข่าว และตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความ

ประเภทอารมณ์ของตลาด

อารมณ์ของตลาดสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก: ภาวะกระทิง ภาวะหมี และภาวะที่เป็นกลาง

⬆️ ภาวะกระทิง นักลงทุนและนักเทรดมีแนวโน้มที่จะมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะ เมื่ออารมณ์ของตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้น และโดยรวมแล้วมีการมองโลกในแง่ดีและความเต็มใจที่จะซื้อ ภาวะกระทิงมักเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ข่าวดี หรือตัวชี้วัดตลาดเชิงบวก

⬇️ ภาวะหมี ในทางตรงกันข้าม เมื่ออารมณ์ของตลาดอยู่ในภาวะหมี นักเทรดและนักลงทุนจะมองตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะในแง่ลบ โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลง นำไปสู่แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะขายมากขึ้น ภาวะหมีมักเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ข่าวร้าย หรือตัวชี้วัดตลาดในแง่ร้าย

〰️ ภาวะเป็นกลาง หมายถึง ภาวะของการไม่มีความเชื่อมั่นหรืออคติอย่างรุนแรง นักลงทุนและนักเทรดกับภาวะที่เป็นกลางจะใช้แนวทางแบบรอดูไปก่อน ไม่เหมือนกับภาวะกระทิงหรือภาวะหมี พวกเขาอาจรอความชัดเจนมากขึ้นหรือความเป็นไปของตลาดที่สำคัญก่อนตัดสินใจเทรด

เหตุใดจึงต้องใช้ตัวบ่งชี้อารมณ์ของตลาด?

ตัวบ่งชี้อารมณ์ของตลาดช่วยให้เข้าใจแนวโน้มทั่วไปและความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดได้ โดยสามารถใช้เพื่อประเมินสภาวะตลาดได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและระบุแนวโน้มทั่วไปในตลาดการเงิน

ตัวบ่งชี้อารมณ์ของตลาดสามารถใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มสำหรับคู่สกุลเงินหนึ่งๆ ได้ อัตราส่วนระหว่างผู้มองโลกในแง่ดีและผู้มองโลกในแง่ร้ายสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มในปัจจุบันและศักยภาพในการดำเนินต่อไปได้

ตัวบ่งชี้สามารถยืนยันการตัดสินใจเทรดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งใจที่จะซื้อและตัวบ่งชี้อารมณ์ของตลาดบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แข็งแกร่ง ก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของคุณได้

จะดูอารมณ์ของตลาดได้อย่างไร?

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 มักใช้เพื่อดูอารมณ์ของตลาดและวิเคราะห์แนวโน้มทั่วไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาวและประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาด

เมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 จุดตัดระหว่างค่าเฉลี่ยถือเป็นจุดสำคัญ:

  • หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ตัดจากด้านบนมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 อาจถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงลบกับอารมณ์ของตลาดและความอิ่มตัวของแนวโน้มขาขึ้น
  • ในทางกลับกัน หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ข้ามจากด้านล่างไปยังเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 อาจถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับอารมณ์ของตลาดและความอิ่มตัวของแนวโน้มขาลง

นักเทรดจำนวนมากใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 เพื่อระบุจุดเข้าและออกในตลาด ตัวอย่างเช่น หากราคาเกินกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 จากบนลงล่าง ก็อาจถือเป็นสัญญาณขาย เมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 จากล่างขึ้นบน อาจถือเป็นสัญญาณซื้อ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ภาพที่ครอบคลุมของอารมณ์ตลาด และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำการตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูลครบถ้วน ปัจจัยอื่นๆ เช่น ตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป, ระดับแนวรับและแนวต้าน และการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจควรนำมาพิจารณาเพื่อให้ได้ภาพรวมของตลาดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที