สเปรดคืออะไร?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
สเปรดคืออะไร?

สเปรดหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีจ่าย (ราคา Bid) และราคาต่ำสุดที่ผู้ขายยินดีรับ (ราคา Ask) สำหรับตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออื่นๆ

สเปรดและขนาดของสเปรด

สเปรดเป็นเหมือนต้นทุนในการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยปกติจะวัดเป็น pip หรือ point (1 pip = 10 point) ซึ่งเป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดของตราสารนั้นๆ

ความแตกต่างระหว่างราคา Ask และ Bid คือสเปรดซึ่งเป็นเหมือนค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ สเปรดเป็นต้นทุนการเทรดหลักสำหรับนักเทรด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของตลาด เช่น ความผันผวนของราคา ปริมาณการเทรด และระดับสภาพคล่อง สเปรดยังสามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของการเทรดและช่วงเวลาของวัน

สเปรดที่แคบแสดงถึงสภาพคล่องที่สูงและกิจกรรมการเทรดมากมายสำหรับสินทรัพย์นั้น สเปรดที่กว้างบ่งชี้ถึงสภาพคล่องและกิจกรรมการเทรดที่ลดลง นักเทรดจำเป็นต้องคำนึงถึงสเปรดเมื่อทำการตัดสินใจเทรดเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของการเทรดได้

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยนญี่ปุ่น อาจมีสเปรดที่แคบกว่า ในขณะที่สกุลเงินที่มีการเทรดกันน้อยกว่า เช่น สกุลเงินเกิดใหม่ อาจมีสเปรดที่กว้างกว่า

นักเทรดต้องให้ความสนใจกับขนาดของสเปรดในขณะที่ทำการเทรดใด ๆ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรจากการเทรด การใช้เครื่องมือเทรดสามารถช่วยให้นักเทรดตรวจสอบและวิเคราะห์สเปรดเพื่อทำการตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาด

จากภาพด้านบน สเปรดเท่ากับ 1.08653 – 1.08647 = 0.00006 = 0.6 pip

ประเภทของสเปรด

สเปรดในการเทรดทางการเงินมีสองประเภทหลัก:

สเปรดคงที่ สเปรดคงที่ถูกกำหนดในอัตราคงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา ไม่แปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยปกติแล้วสเปรดคงที่จะใช้ในตราสารทางการเงินที่มีปริมาณการเทรดต่ำ เช่น คู่สกุลเงินหลักบางคู่

สเปรดแบบลอยตัว สเปรดที่ผันผวนจะเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อเวลาผ่านไป ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด เมื่อปริมาณการเทรดสูง สเปรดอาจลดขนาดลง และเมื่อปริมาณการเทรดต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขนาดได้

สเปรดยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทอื่นๆ ตามวิธีการคำนวณ เช่น:

สเปรดจริง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงระหว่างราคา Bid ปัจจุบันและราคา Ask ของตราสารทางการเงิน

สเปรดแบบรวมศูนย์ คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask ในตลาดหลักและตลาดย่อย

สเปรดซ่อน ส่วนต่างจะถูกเพิ่มลงในราคา Ask หรือลบออกจากราคา Bid และใช้ในการเทรดออนไลน์โดยที่ราคา Bid และราคา Ask ไม่แสดงตามเวลาจริง

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสเปรด

มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสเปรดการเทรด ได้แก่:

ระดับสภาพคล่อง ในตลาดอาจส่งผลต่อขนาดของสเปรด เมื่อสภาพคล่องสูง จะมีการเสนอราคาและข้อเสนอมากมายในตลาด ซึ่งส่งผลให้สเปรดแคบลง เมื่อสภาพคล่องต่ำ อาจมีการเสนอราคาและข้อเสนอน้อยลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสเปรด

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กะทันหัน อาจส่งผลต่อขนาดของสเปรด เนื่องจากอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขนาดของสเปรด

ประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทต่างๆ อาจส่งผลต่อขนาดของสเปรด เนื่องจากผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีสามารถนำไปสู่ความต้องการในหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สเปรดแคบลง

สกุลเงินเกิดใหม่ โดยทั่วไปจะมีสเปรดสูงกว่าสกุลเงินที่มีการเทรดกันทั่วไป เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากปริมาณการเทรดและสภาพคล่องในตลาด

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งและเหตุการณ์ทางการเมืองอาจส่งผลต่อขนาดของสเปรด เนื่องจากสามารถเพิ่มความผันผวนของราคาและขนาดของสเปรดได้

ปริมาณการเทรด สามารถส่งผลต่อขนาดของสเปรดได้ เนื่องจากการเทรดที่มีปริมาณมากขึ้นอาจทำให้ราคาเสนอและข้อเสนอพิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การแคบลงของสเปรด

พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์ขนาดของสเปรดและทำการตัดสินใจเทรด

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที