ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด 4 ตัวสำหรับ MetaTrader 4

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด 4 ตัวสำหรับ MetaTrader 4

แพลตฟอร์มการเทรด MetaTrader 4 มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจตลาดได้ดี คุณสามารถใช้เฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อปรับปรุงผลการเทรดของคุณ ตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวต่อไปนี้คือตัวบ่งชี้ที่เป็นฐานที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดบน MetaTrader 4

ค่าเฉลี่ยในการเคลื่อนที่

มันคืออะไร เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยระบุจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม และกำหนดระดับแนวรับ/แนวต้าน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างสัญญาณในการซื้อและขายได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เพราะนักเทรดสามารถปรับแต่งการคำนวณ MA ตามช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

วิธีอ่าน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะสั้นตัดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะยาวจากด้านล่าง แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อ ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะสั้นตัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในระยะยาวจากด้านบน แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย

วิธีการใช้งาน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรดตราสารที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจไม่ได้ผลในตลาดที่มีแนวโน้มสูงซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยืนยันการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยเครื่องมืออื่นๆ

โบลินเจอร์ แบนด์

มันคืออะไร โบลินเจอร์ แบนด์เป็นตัวบ่งชี้ตาม ประกอบด้วยเส้นที่ระบุค่าเฉลี่ย ขีดจำกัดบน และขีดจำกัดล่าง ซึ่งสะท้อนถึงส่วนเบี่ยงเบนราคามาตรฐาน เส้นเหล่านี้ช่วยระบุว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งสามารถช่วยระบุโอกาสในการซื้อและขาย

วิธีอ่าน หากราคาลดลงต่ำกว่าเส้นบนในโบลินเจอร์ แบนด์ แสดงว่าราคามีการซื้อมากเกินไปและการขายอาจเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน หากราคาเพิ่มขึ้นเหนือเส้นล่างในโบลินเจอร์ แบนด์ แสดงว่าราคามีการขายมากเกินไป และการซื้ออาจเป็นโอกาสที่เป็นไปได้

วิธีการใช้งาน โบลินเจอร์ แบนด์สามารถระบุโอกาสในการซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการระบุจุดเข้าและออกในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวจำกัดหรือการรวมฐานในตลาด ถึงกระนั้น โบลินเจอร์ แบนด์อาจไม่ได้ผลในตลาดที่มีแนวโน้มสูง ต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแม่นยำ

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์

มันคืออะไร ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index) หรือตัวบ่งชี้ RSI คือมาตราส่วนที่มีตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งคำนวณโดยการวิเคราะห์ความผันผวนของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะประเมินราคาสินทรัพย์สัมพัทธ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ช่วยให้สามารถระบุสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ทำให้มีประโยชน์ในการตรวจจับโอกาสในการซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีอ่าน เมื่อตัวบ่งชี้ RSI ทะลุระดับ 70 แสดงว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป และอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขาย ในทางกลับกัน หากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่า 30 แสดงว่ามีการขายสินทรัพย์มากเกินไป และอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาซื้อ

วิธีการใช้งาน ตัวบ่งชี้ RSI สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโอกาสในการซื้อและขาย โดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุจุดเข้าและออกในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวด้านข้างหรืออยู่ในช่วงแคบๆ

เช่นเดียวกับโบลินเจอร์ แบนด์ RSI เป็นตัวบ่งชี้ตามที่อาศัยราคาซื้อขายในอดีต ในการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูล ให้ใช้ตัวบ่งชี้ RSI ร่วมกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์อื่นๆ

Stochastic Oscillator

มันคืออะไร Stochastic Oscillator ช่วยตัดสินว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยพิจารณาจากราคาปิดภายในช่วงราคาที่กำหนดและในช่วงเวลาที่กำหนด

Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นสองเส้นใต้กราฟราคา บรรทัดแรกเรียกว่า %K และบรรทัดที่สองเรียกว่า %D %K คำนวณโดยการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบัน ค่า %D คำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K และช่วยตัดสินว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

วิธีอ่าน หาก %K เกิน 80 แสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการขาย ในทางกลับกัน หาก %K ลดลงถึง 20 แสดงว่าสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป ทำให้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ

วิธีการใช้งาน Stochastic Oscillator มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุจุดเข้าและออกระหว่างตลาดด้านข้างหรือช่วงแคบ เครื่องมือนี้สามารถช่วยในการระบุโอกาสในการซื้อและขาย แต่ควรใช้กับวิธีอื่นๆด้วยจะดีที่สุด

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที