Log masuk

Penyahkarbonan: Penyelesaian Universal atau Pembunuh Pasaran?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Penyahkarbonan: Penyelesaian Universal atau Pembunuh Pasaran?

Perubahan iklim mewakili cabaran yang mendesak dan bersifat pelbagai bagi umat manusia. Ini bermula daripada peningkatan gas rumah hijau, terutamanya karbon dioksida, dalam atmosfera, yang menjerat haba dan meninggikan suhu global. Penyumbang utama kepada pelepasan ini ialah pembakaran bahan api fosil—batu arang, minyak dan gas—yang digunakan untuk tenaga, pengangkutan, serta proses industri.

Inilah asal usul perubahan iklim. Untuk mengurangkan kesan yang paling teruk seperti peningkatan paras laut, kehilangan biodiversiti dan kekurangan makanan, kita perlu mengurangkan atau memusnahkan pelepasan karbon secara global. Di sinilah konsep penyahkarbonan memainkan peranan penting.

Apakah itu penyahkarbonan?

Penyahkarbonan merujuk kepada pengurangan atau penyingkiran pelepasan karbon secara strategik daripada ekonomi dan alam sekitar. Pelbagai kaedah boleh memudahkan proses ini, termasuk:

  • Meningkatkan kecekapan tenaga untuk mengurangkan permintaan bahan api fosil dan mengurangkan jejak karbon rumah, perniagaan, serta industri;
  • Beralih kepada sumber tenaga boleh dibaharui untuk mengelakkan pelepasan karbon dioksida atau bahan pencemaran berbahaya lain ke udara;
  • Melaksanakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengurangkan pelepasan karbon yang berkaitan dengan infrastruktur bahan api fosil yang sedia ada dan memudahkan penggunaan sumber tenaga rendah karbon seperti hidrogen atau bahan api biologi.
  • Menyingkirkan deposit karbon daripada enjin dan jentera untuk meningkatkan ekonomi bahan api, mengurangkan kos penyelenggaraan, serta melanjutkan hayat operasi jentera.

Pengaruh penyahkarbonan terhadap pasaran yang berbeza

Ini bermakna bahawa penyahkarbonan mempunyai pelbagai implikasi untuk pelbagai pasaran yang berbeza. Mari kita lihat beberapa daripada implikasi tersebut.

Pasaran tenaga boleh dibaharui

Pasaran ini merangkumi teknologi yang menghasilkan tenaga bersih dan lestari daripada sumber seperti solar, angin dan bateri. Ini juga merangkumi kenderaan elektrik (EV) yang menggunakan tenaga ini untuk pengangkutan. Apabila permintaan tenaga boleh dibaharui semakin meningkat, pasaran ini dijangka akan berkembang. Ini juga boleh meningkatkan sektor automotif global kerana EV menjadi lebih popular.

Pasaran kecekapan tenaga

Pasaran ini meliputi produk dan perkhidmatan yang membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan sisa di dalam bangunan dan industri. Ini boleh merangkumi alat elektrik, sistem dan perisian yang cekap tenaga. Apabila kecekapan tenaga menjadi lebih penting untuk penyahkarbonan, pasaran ini dijangka akan melonjak.

Pasaran teknologi bersih

Pasaran ini meliputi teknologi yang membantu menyelesaikan masalah alam sekitar, seperti penangkapan dan penyimpanan karbon, yang boleh mengeluarkan karbon dioksida dari udara atau loji kuasa. Ini juga merangkumi penyelesaian inovatif untuk menjimatkan tenaga dan mengurangkan pencemaran, seperti grid pintar, hidrogen hijau dan bioplastik. Apabila keperluan untuk penyelesaian teknologi bersih meningkat, pasaran ini dijangka akan berkembang.

Pasaran kewangan

Pasaran-pasaran ini meliputi pelaburan dan aliran modal yang berkaitan dengan pelbagai sektor dan syarikat. Penyahkarbonan boleh mempengaruhi pasaran-pasaran ini, kerana pelabur mungkin lebih menyukai syarikat-syarikat yang lebih mesra alam dan mempunyai jejak karbon yang lebih rendah. Sebaliknya, syarikat yang bergantung teguh kepada bahan api fosil mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik modal jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan arah aliran penyahkarbonan.

Pasaran barangan pengguna

Pasaran ini merangkumi produk yang dibeli oleh pengguna untuk kegunaan peribadi atau isi rumah mereka. Penyahkarbonan boleh memberi kesan kepada pasaran ini, kerana pengguna mungkin lebih suka produk yang mempunyai kesan alam sekitar yang kurang dan lebih bertanggungjawab secara sosial. Syarikat-syarikat yang boleh menunjukkan komitmen mereka terhadap penyahkarbonan mungkin mendapat kelebihan dalam pasaran ini.

Impplikasi penyahkarbonan terhadap pasaran minyak

Disebabkan penyahkarbonan melibatkan pengurangan dan pembasmian pelepasan karbon, ini juga akan mempengaruhi industri minyak. Berikut ialah beberapa kesan yang mungkin menular di seluruh pasaran minyak:

Pengecilan penawaran: Usaha global untuk menyahkarbon menyebabkan pengurangan dalam pengeluaran minyak dan gas asli. Memandangkan sebahagian besar bekalan bahan api ini terletak di kawasan yang mempunyai keupayaan terhad untuk penyahkarbonan, seperti Timur Tengah, pengurangan dari segi pengeluaran boleh mengakibatkan kekurangan bekalan minyak.

Turun naik harga: Pengurangan yang dijangka dari segi penawaran, berserta kebimbangan yang meningkat berkenaan dengan kelestarian minyak, mungkin akan menyebabkan harga minyak jatuh. Harga yang lebih rendah ini boleh menimbulkan tekanan kewangan terhadap pengeluar minyak, sekali gus mungkin akan menyebabkan ketakmampuan bayar dalam kalangan operator yang lebih kecil.

Pengalihan modal: Penyahkarbonan akan mempengaruhi aliran pelaburan. Peralihan ini boleh membawa kepada pengurangan dalam pembiayaan untuk usaha niaga minyak dan gas konvensional dan peningkatan dalam pelaburan yang menyasarkan inisiatif tenaga boleh dibaharui.

Metamorfosis pasaran: Peralihan kepada tenaga boleh dibaharui sedang membentuk semula landskap tenaga, sekali gus menjadikan minyak kurang penting. Evolusi ini dijangka akan berterusan apabila matlamat penyahkarbonan menjadi lebih ketat, seterusnya meminggirkan minyak dalam portfolio tenaga.

Pelarasan dasar: Kerajaan seluruh dunia sedang menggubal langkah untuk mengurangkan pelepasan karbon, yang boleh mempengaruhi pasaran minyak. Dasar-dasar yang menguatkuasakan cukai karbon atau had pelepasan mungkin menjadikan minyak lebih mahal berbanding dengan pilihan tenaga boleh dibaharui, yang mungkin akan menghalang penggunaan minyak.

Selain mencabar pasaran minyak, arah aliran ini turut membuka peluang bagi inovasi dan pengembangan dalam domain tenaga boleh dibaharui. Menerima inovasi dan penyelesaian tenaga lestari bukan sahaja akan mengurangkan kesan negatif tetapi juga membuka jalan kepada landskap tenaga global yang lebih mesra alam dan teguh dari segi ekonomi.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.