Log masuk

Memahami Gaji Bukan Pertanian (NFP)

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Memahami Gaji Bukan Pertanian (NFP)

Gaji bukan pertanian (NFP) ialah laporan ekonomi penting yang dikeluarkan secara bulanan yang mengira bilangan pekerjaan yang diperoleh atau hilang dalam ekonomi A.S., tidak termasuk kategori tertentu seperti pekerja ladang.

Apakah gaji bukan pertanian (NFP)?

Gaji bukan pertanian merujuk kepada jumlah keseluruhan pekerja yang dibayar dalam ekonomi, tidak termasuk pekerja ladang, penjawat awam, pekerja isi rumah persendirian dan pekerja organisasi bukan untung. Ini ialah petunjuk ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur kesihatan pasaran buruh dan prestasi ekonomi secara keseluruhan.

Biro Statistik Buruh (BLS) menerbitkan laporan ini pada setiap hari Jumaat yang pertama setiap bulan dan ini dianggap sebagai penunjuk penting terhadap kesihatan dan trajektori ekonomi. Laporan ini dipantau rapat oleh ahli ekonomi, penggubal dasar dan pelabur untuk mengetahui pemahaman tentang arah aliran pekerjaan, pertumbuhan upah, serta perubahan yang kemungkinan berlaku dalam dasar monetari.

Bagaimanakah gaji bukan pertanian dikira?

Angka gaji bukan pertanian dikira melalui tinjauan yang dijalankan oleh agensi kerajaan, terutamanya BLS AS. Tinjauan ini, yang dikenali sebagai tinjauan Statistik Pekerjaan Semasa (CES), mengumpul data daripada sampel perniagaan bukan pertanian dan agensi kerajaan.

Majikan memberikan maklumat mengenai bilangan pekerja dalam gaji mereka semasa tempoh gaji yang merangkumi hari ke-12 bulan itu. BLS kemudian mengumpulkan data ini untuk menganggarkan jumlah keseluruhan pekerjaan bukan pertanian yang ditambah atau hilang sepanjang bulan tersebut. Tinjauan juga memberikan pemahaman tentang pelbagai industri dan kumpulan demografi, sekali gus membantu dalam menganalisis arah aliran pekerjaan.

Sebab gaji bukan pertanian penting

Laporan gaji bukan pertanian penting atas beberapa sebab:

  • Petunjuk kesihatan ekonomi. Gaji bukan pertanian menawarkan gambaran menyeluruh tentang kesihatan pasaran buruh, sekali gus menunjukkan keseluruhan aktiviti ekonomi. Kenaikan gaji menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan pengeluaran pengguna yang meningkat, manakala penurunan gaji menandakan penguncupan ekonomi.
  • Kesan terhadap dasar monetari. Bank-bank pusat, seperti Rizab Persekutuan di Amerika Syarikat, mengawasi gaji bukan pertanian dengan teliti untuk menilai keperluan perubahan dalam dasar monetari, termasuk kadar faedah. Pertumbuhan pekerjaan yang kukuh mungkin akan mendorong penggubal dasar untuk mempertimbangkan pengehadan dasar kewangan bagi mengelakkan kepadatan, manakala pertumbuhan pekerjaan yang lemah boleh membawa kepada langkah-langkah penyesuaian diri untuk merangsang ekonomi.
  • Inflasi upah. Gaji bukan pertanian juga mempengaruhi arah aliran inflasi upah. Pasaran tenaga kerja yang terhad dengan kadar pengangguran yang rendah seringkali membawa kepada tekanan ke atas gaji kerana para majikan bersaing untuk meninjau bakat. Pertumbuhan upah boleh mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna dan tekanan inflasi dalam ekonomi.
  • Keyakinan pengguna. Arah aliran pekerjaan mempengaruhi sentimen pengguna dan tingkah laku semasa berbelanja. Apabila gaji bukan pertanian meningkat, perkara ini secara umumnya menunjukkan semakin ramai orang yang memperoleh pekerjaan, sekali gus berpotensi meningkatkan perbelanjaan pengguna dan pertumbuhan ekonomi.
  • Implikasi politik dan sosial. Arah aliran pekerjaan mempunyai implikasi politik dan sosial yang penting. Kerajaan menggunakan penciptaan pekerjaan sebagai metrik utama untuk menilai dasar-dasar ekonomi dan prestasi mereka, sementara kadar pengangguran dan peluang pekerjaan boleh mempengaruhi sentimen pengundi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, gaji bukan pertanian berfungsi sebagai petunjuk penting bagi kecergasan ekonomi, sekali gus mempengaruhi pelbagai pihak berkepentingan, daripada penggubal dasar hingga pengguna dan perniagaan.

Kesan terhadap pasaran kewangan

Pelepasan gaji bukan pertanian (NFP) sering mencetuskan peningkatan ketaktentuan dalam pasaran kewangan, kerana pedagang menyesuaikan kedudukan mereka berdasarkan implikasi data terhadap pertumbuhan ekonomi, dasar monetari, serta prospek pendapatan korporat. Berikut adalah cara perkara ini memberi kesan kepada pelbagai pasaran.

Pasaran saham

Angka NFP seringkali mempengaruhi harga saham. Data positif, menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kukuh, boleh meningkatkan keyakinan pelabur dalam kesihatan ekonomi, sekali gus membawa kepada harga saham yang lebih tinggi.

Sebaliknya, nombor NFP yang lebih lemah daripada yang dijangkakan mungkin akan menimbulkan kebimbangan tentang kelembapan ekonomi, sekali gus menyebabkan harga saham menurun.

Pasaran bon

Harga bon dan hasil bergantung pada data NFP. Angka NFP yang kukuh berupaya meningkatkan jangkaan untuk kadar inflasi dan kadar faedah yang lebih tinggi, sekali gus mendorong kepada hasil bon yang lebih tinggi dan harga bon yang lebih rendah kerana pelabur menuntut hasil yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko inflasi.

Sebaliknya, data NFP yang lemah boleh menurunkan jangkaan untuk inflasi dan kadar faedah, menyebabkan hasil bon yang lebih rendah dan harga bon yang lebih tinggi.

Pasaran Forex

Pasaran mata wang khususnya bersifat responsif terhadap keluaran NFP, terutamanya bagi mata wang negara-negara yang ekonominya berkait rapat dengan dolar AS. Data NFP positif boleh menguatkan dolar AS kerana hal ini menunjukkan kekuatan ekonomi, manakala angka yang lebih lemah daripada yang dijangka mampu melemahkan dolar.

Pedagang mata wang juga menilai data berbanding dengan jangkaan, yang boleh menyebabkan perubahan mendadak dalam kadar pertukaran.

Pasaran komoditi

Data NFP boleh memberi kesan kepada harga komoditi. Pertumbuhan pekerjaan yang kukuh mungkin menandakan permintaan yang meningkat untuk komoditi, seperti minyak dan logam perindustrian, sekali gus membawa kepada peningkatan harga. Sebaliknya, data pekerjaan yang lemah mungkin akan memalapkan jangkaan dari segi permintaan, sekali gus menyebabkan harga komoditi menurun.

Mentafsir laporan gaji bukan pertanian

Untuk mentafsirkan laporan NFP, yang biasanya diterbitkan di laman web BLS, anda harus memberi tumpuan kepada:

  1. Nombor tajuk: Ini mewakili jumlah pekerja berbayar di AS, tidak termasuk pekerja ladang, kerajaan, isi rumah persendirian dan pekerja organisasi bukan untung. Sebuah nombor yang lebih tinggi daripada yang dijangka umumnya dilihat sebagai positif bagi ekonomi, manakala nombor yang lebih rendah daripada yang dijangka dianggap sebagai negatif.
  2. Kadar pengangguran. Ini ialah peratusan daripada jumlah tenaga buruh yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Penurunan dalam angka ini dilihat sebagai positif, manakala peningkatan dilihat sebagai negatif.
  3. Purata pendapatan setiap jam. Ini mencerminkan perubahan dari segi harga yang dibayar oleh perniagaan untuk buruh, tidak termasuk industri pertanian. Angka yang lebih tinggi daripada yang dijangka dilihat sebagai positif, manakala angka yang lebih rendah daripada yang dijangka dilihat sebagai negatif.

Kesimpulan: Gaji bukan pertanian

Pelepasan gaji bukan pertanian mempengaruhi sentimen pelabur, keputusan dasar monetari, serta ketaktentuan pasaran. Memahami kepentingannya amat penting untuk menavigasi kekompleksan landskap kewangan global.

Walaupun angka yang diberikan oleh laporan NFP menawarkan gambaran ekonomi, ini hanyalah sebahagian daripada gambaran yang lebih besar dan perlu diambil kira bersama dengan petunjuk ekonomi lain dan peristiwa berita.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway serta-merta.